Lưu ngay 10+ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm thuế gtgt hay nhất bạn cần biết

1 Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế GTGT

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế GTGT
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 4.92 (679 vote)
 • Tóm tắt: sai sót nên cần phải tiến hành sửa chữa, điều chỉnh tăng, giảm thuế suất gtgt, điều chỉnh doanh thu, giảm thuế giá trị gia tăng đầu ra. Bài viết sau đây xin 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những vấn đề liên quan đến giảm thuế suất gtgt. Tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng mà công ty Luật ACC xin cung cấp cho khách hàng Dịch vụ Hướng dẫn Cách …

2 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 4.6 (219 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ theo Công văn 3127/TCT-KK ngày 14/7/2017 của Tổng cục Thuế: “Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP XNK Châu Á – Thái Bình Dương đã xuất hóa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những vấn đề liên quan đến giảm thuế suất gtgt. Tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng mà công ty Luật ACC xin cung cấp cho khách hàng Dịch vụ Hướng dẫn Cách …

3 Hóa đơn điện tử sai sót phải điều chỉnh giảm có được ghi số âm (-) không?

Hóa đơn điện tử sai sót phải điều chỉnh giảm có được ghi số âm (-) không?
 • Tác giả: chukyso24h.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2021
 • Đánh giá: 4.52 (313 vote)
 • Tóm tắt: Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những vấn đề liên quan đến giảm thuế suất gtgt. Tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng mà công ty Luật ACC xin cung cấp cho khách hàng Dịch vụ Hướng dẫn Cách …

4 Điều chỉnh giảm hóa đơn điện tử trên phần mềm Easyinvoice

Điều chỉnh giảm hóa đơn điện tử trên phần mềm Easyinvoice
 • Tác giả: easyinvoice.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.19 (567 vote)
 • Tóm tắt: · EasyInvoice sẽ hướng dẫn cách điều chỉnh giảm hóa đơn điện tử. … sai lệch âm về số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất, giá trị gia tăng,…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi hệ thống báo báo gửi hóa đơn sai sót thành công. Doanh nghiệp kiểm tra lại hóa đơn đã hợp lệ hay chưa. Tại menu dọc, chọn “Lịch sử giao dịch” -> Tìm đến “Lịch sử giao dịch”. Ấn vào xem chi tiết (hình con mắt) tại tab kết quả trả về, chọn …

5 Xin lỗi, địa chỉ bạn truy cập không tồn tại

 • Tác giả: dailythuetruonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/12/2021
 • Đánh giá: 4.15 (588 vote)
 • Tóm tắt: 1) Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót · 2) Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi hệ thống báo báo gửi hóa đơn sai sót thành công. Doanh nghiệp kiểm tra lại hóa đơn đã hợp lệ hay chưa. Tại menu dọc, chọn “Lịch sử giao dịch” -> Tìm đến “Lịch sử giao dịch”. Ấn vào xem chi tiết (hình con mắt) tại tab kết quả trả về, chọn …

6 Cách lập kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT theo mẫu

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 3.87 (205 vote)
 • Tóm tắt: Khi kế toán viết hóa đơn sai dòng thuế suất mà bên bán và bên mua đã kê khai thuế thì theo điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC hai bên phải tiến hành lập 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi hệ thống báo báo gửi hóa đơn sai sót thành công. Doanh nghiệp kiểm tra lại hóa đơn đã hợp lệ hay chưa. Tại menu dọc, chọn “Lịch sử giao dịch” -> Tìm đến “Lịch sử giao dịch”. Ấn vào xem chi tiết (hình con mắt) tại tab kết quả trả về, chọn …

7 Sản phẩm, dịch vụ được giảm thuế VAT còn 8% nhưng xuất nhầm hoá đơn VAT 10% thì có sao không?

 • Tác giả: ihoadon.vn
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 3.78 (322 vote)
 • Tóm tắt: · Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế GTGT theo quy định tại … Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh/ thay thế, người bán kê khai điều 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi hệ thống báo báo gửi hóa đơn sai sót thành công. Doanh nghiệp kiểm tra lại hóa đơn đã hợp lệ hay chưa. Tại menu dọc, chọn “Lịch sử giao dịch” -> Tìm đến “Lịch sử giao dịch”. Ấn vào xem chi tiết (hình con mắt) tại tab kết quả trả về, chọn …

8 Hướng dẫn viết hoá đơn điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế

 • Tác giả: dailythuehungphuc.com
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 3.47 (569 vote)
 • Tóm tắt: Lập hóa đơn điều chỉnh giảm (tăng) là việc mà bên bán và bên mua cần phải tiến hành khi phát hiện sai sót đối với những hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi hệ thống báo báo gửi hóa đơn sai sót thành công. Doanh nghiệp kiểm tra lại hóa đơn đã hợp lệ hay chưa. Tại menu dọc, chọn “Lịch sử giao dịch” -> Tìm đến “Lịch sử giao dịch”. Ấn vào xem chi tiết (hình con mắt) tại tab kết quả trả về, chọn …

9 Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP
 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 3.25 (323 vote)
 • Tóm tắt: · Trước đó, quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP về việc các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho từng mặt hàng, dịch vụ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trước đó, quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP về việc các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho từng mặt hàng, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì mới được áp dụng thuế suất 8% nhận được nhiều phản ánh là gây ra nhiều …

10 Hỏi: Xuất hóa đơn sai giá và thuế, xử lý thế nào?

 • Tác giả: chinhsachonline.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 3.07 (592 vote)
 • Tóm tắt: · … đã kê khai thuế, do đó bên bán đã xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 6 hóa đơn … Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng, hàng hóa, dịch …

11 Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo thông tư 78

 Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo thông tư 78
 • Tác giả: ubot.vn
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 2.83 (66 vote)
 • Tóm tắt: · Tuy nhiên, quy định về xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh giảm theo thông tư … nếu hóa đơn đã lập có sai sót về thành tiền, thuế suất gtgt, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu xuất hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất, bạn giữ nguyên các ô đơn giá, khối lượng, thành tiền, còn tại ô %thuế suất, bạn ghi số % thuế cần giảm. Ví dụ: mức thuế thực tế là 8%; mức ghi nhận sai ở hóa đơn gốc là 10%; vậy ở ô %thuế suất, bạn điền …

12 Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 2.84 (128 vote)
 • Tóm tắt: Hiện tại Công ty chúng tôi xuất hóa đơn GTGT đầu ra cho KH ngày 14/6/2022, … Công ty chúng tôi đã làm hóa đơn điều chỉnh mới và đã được cơ quan thuế cấp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụtheo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn …

13 Một số lưu ý thường gặp khi sử dụng hoá đơn điện tử – hcmtax

 • Tác giả: hcmtax.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 2.61 (117 vote)
 • Tóm tắt: · … thuế suất trả lại và thuế GTGT. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hóa, người mua và người bán thực hiện kê khai điều chỉnh giảm doanh thu thuế 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụtheo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Rất Hay

Related Posts

Bỏ túi 10+ ảnh chế chủ nợ và con nợ tốt nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về ảnh chế chủ nợ và con nợ hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Khám phá 10+ tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

List 10+ mở thẻ tín dụng acb online tốt nhất bạn cần biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mở thẻ tín dụng acb online hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Tổng hợp 10+ mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất bạn nên biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín