Khám phá 10+ vốn điều lệ công ty hot nhất bạn cần biết

2 Vai trò của Vốn điều lệ đối với doanh nghiệp

 • Tác giả: thienluatphat.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 4.74 (542 vote)
 • Tóm tắt: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chủ sở hữu/thành viên/cổ đông phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu …

3 Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn điều lệ?

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 4.54 (362 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật không có quy định về mức vốn điều lệ tối đa hay tối thiểu, nghĩa là không hạn chế việc bỏ tiền góp vốn vào làm ăn kinh doanh. Cá nhân/ tổ chức có toàn quyền quyết định mức vốn góp vào doanh nghiệp để phục vụ mục đích kinh doanh của công ty …

4 Vốn điều lệ là gì ? Quy định pháp luật về vốn điều lệ

 • Tác giả: luathungthang.com
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 4.21 (285 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định tại khoản 34, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định tại khoản 34, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ …

5 Kê khai vốn điều lệ khi thành lập công ty

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 4.11 (262 vote)
 • Tóm tắt: Vốn điều lệ của công ty là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định về vốn điều lệ thì thành viên công ty TNHH phải góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; Theo quy định của Luật Doanh …

6 Giảm vốn điều lệ công ty thủ tục thế nào? [Mới 2022]

Giảm vốn điều lệ công ty thủ tục thế nào? [Mới 2022]
 • Tác giả: luat247.vn
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 3.96 (399 vote)
 • Tóm tắt: · Thủ tục giảm vốn điều lệ là phương thức giải quyết yêu cầu rút vốn, mua lại vốn góp của các thành viên, cổ đông công ty. Thủ tục giảm vốn điều 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020 thì “Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục …

7 Vốn điều lệ là gì? Cần chứng minh vốn điều lệ khi mở công ty?

Vốn điều lệ là gì? Cần chứng minh vốn điều lệ khi mở công ty?
 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 3.75 (576 vote)
 • Tóm tắt: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây Anpha đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về vốn điều lệ. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách thức tăng vốn điều lệ nói chung, hoặc cách thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV, công ty có vốn …

8 Vốn điều lệ của công ty cổ phần như thế nào theo pháp luật

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.54 (218 vote)
 • Tóm tắt: Vốn điều lệ doanh nghiệp là gì? Vốn điều lệ của công ty cổ phần như thế nào theo quy định pháp luật? Cách thức góp vốn điều lệ như thế nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua. Và được ghi trong Điều lệ công …

9 Vốn điều lệ là gì? Góp vốn bằng tiền mặt được hay không?

 • Tác giả: ketoansongkim.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 3.32 (530 vote)
 • Tóm tắt: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu/thành viên/cổ đông sáng lập(*) công ty cam kết góp hoặc đã góp vốn, và vốn điều lệ sẽ được quy định cụ thể 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua. Và được ghi trong Điều lệ công …

10 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH

 • Tác giả: dpi.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 3.05 (247 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua. Và được ghi trong Điều lệ công …

11 Quy định chung về vốn điều lệ – NTV – ĐIỀU CẦN BIẾT –

 • Tác giả: giayphepkinhdoanh.vn
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 2.8 (140 vote)
 • Tóm tắt: Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty;. – Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Đối với trường hợp doanh nghiệp tư nhân thì có vốn đầu tư, được biểu thị trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên vì tính chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tư nhân, ý nghĩa của vốn điều …

12 Vốn điều lệ là gì? Cần lưu ý gì khi đăng ký vốn điều lệ?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 2.82 (154 vote)
 • Tóm tắt: · Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường …

13 Hướng dẫn tra cứu vốn điều lệ công ty/doanh nghiệp nhanh

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 2.72 (80 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy, có thể hiểu vốn điều lệ là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên góp vốn hoặc cổ đông. Hoặc giá trị cổ phần đã được thanh toán 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín