Gợi ý 10+ vi phạm hợp đồng lao động hay nhất

1 Tiền phạt do vi phạm hợp đồng lao động có được đưa vào chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 4.85 (777 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ Điều 9 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động như sau: … + Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 

2 Những điều cần lưu ý khi vi phạm hợp động lao động mới nhất 2020

Những điều cần lưu ý khi vi phạm hợp động lao động mới nhất 2020
 • Tác giả: es-glocal.com
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 4.62 (357 vote)
 • Tóm tắt: · Vi phạm HĐLĐ là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của pháp luật về chấm dứt HĐLĐ, do chủ thể luật lao 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với NSDLĐ có hành vi khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ nhưng không báo cho người lao động trước 03 ngày làm việc hoặc không thông báo rõ thời hạn làm tạm thời hoặc …

3 Vi phạm hợp đồng lao động là gì? Quy định về xử lý vi phạm về hợp đồng lao động?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 4.55 (253 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Vi phạm hợp đồng lao động là gì? ; Người lao động, Employee ; Chấm dứt hợp đồng lao động, Termination of labor contract ; Đơn phương chấm dứt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên mà không trao đối với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở hoặc không thông báo bằng văn bản trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công …

4 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 4.25 (220 vote)
 • Tóm tắt: Các mức phạt cụ thể như sau: a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên mà không trao đối với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở hoặc không thông báo bằng văn bản trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công …

5 Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bhxh … – Sở Tư pháp

 • Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 4.02 (586 vote)
 • Tóm tắt: · XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BHXH, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (TT)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên mà không trao đối với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở hoặc không thông báo bằng văn bản trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công …

6 Về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo nghề của người lao động

 • Tác giả: vietthink.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 3.79 (293 vote)
 • Tóm tắt: Theo pháp luật lao động hiện hành, về nguyên tắc người lao động (NLĐ) phải hoàn … sử dụng lao động (NSDLĐ) trong trường hợp vi phạm hợp đồng đào tạo nghề
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên mà không trao đối với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở hoặc không thông báo bằng văn bản trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công …

7 CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
 • Tác giả: ebh.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 3.72 (286 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để trả lời cho câu hỏi: có mấy loại hợp đồng lao động? căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 20, Bộ luật Lao động năm 2019 mới nhất áp dụng kể từ năm 2021 thì hiện nay khi giao kết hợp đồng người lao động chỉ được giao kết hợp đồng theo 02 loại …

8 4 trường hợp người lao động phải bồi thường cho công ty

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 3.46 (522 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Vi phạm thỏa thuận về bí mật kinh doanh, công nghệ · 2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật · 3. Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo khoản 2 Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2019, khi giao kết hợp đồng lao động, nếu công việc của người lao động có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, công nghệ của công ty thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với …

9 Vi phạm hợp đồng đào tạo, người lao động bắt buộc phải bồi thường?

 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2021
 • Đánh giá: 3.27 (423 vote)
 • Tóm tắt: Vi phạm hợp đồng đào tạo, người lao động bắt buộc phải bồi thường? 19/05/2019 – 05:00. Em được công 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo khoản 2 Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2019, khi giao kết hợp đồng lao động, nếu công việc của người lao động có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, công nghệ của công ty thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với …

10 Vi phạm Hợp đồng lao động là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 3.12 (376 vote)
 • Tóm tắt: · Vi phạm hợp đồng lao động là việc một bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ, thực hiện nhưng thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng nghĩa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là biện pháp được khuyến khích sử dụng khi giải quyết các tranh chấp trong quan hệ lao động. Thương lượng là hình thức giải quyết tranh chấp mà theo đó các bên tự bàn bạc, thống nhất để tìm ra cách giải quyết mà không cần đến sự tác động của chủ …

11 Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động xử phạt thế nào?

Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động xử phạt thế nào?
 • Tác giả: bovoinddn.molisa.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 2.87 (113 vote)
 • Tóm tắt: Điều 11, Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với những vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động như sau: 1. Phạt tiền từ 1.000.000 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không báo cho người lao động trước 03 ngày làm việc hoặc không thông báo …

12 Các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng

Các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng
 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 2.77 (178 vote)
 • Tóm tắt: Vi phạm hợp đồng là việc một bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng đang là một vấn đề được các bên tham gia giao kết hợp đồng vô cùng quan tâm. Trên thực tế, không ít trường hợp vì vi phạm hợp đồng đã khiến cho mục đích hợp đồng không thể đạt được, thậm chí còn ảnh hưởng đến …

13 Bồi thường vi phạm hợp đồng lao động

Bồi thường vi phạm hợp đồng lao động
 • Tác giả: luathado.com
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 2.73 (180 vote)
 • Tóm tắt: Tư vấn về chấm dứt Hợp đồng lao động · Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ngày 13/5/2013 về việc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với Người sử dụng lao động, Điều 42 – Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định chi tiết và cụ thể về “Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật”. Đối với trường hợp của Người lao động, Điều 43 – Bộ …

14 Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 2.69 (156 vote)
 • Tóm tắt: Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong thời hạn 14 ngày làm việc, chậm nhất là không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người lao động. (Theo Điều 48 Bộ luật …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi