Danh sách 10+ vi phạm hợp đồng là gì hot nhất hiện nay

1 Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 4.99 (918 vote)
 • Tóm tắt: · Đối với Vi phạm cơ bản đó là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia với các hành vi thiệt hại khác nhau đến mức làm cho bên 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm phải giao đủ hàng và giao đúng số lượng, mẫu mã và chất lượng hoàng hóa, cung ứng dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng theo quy định, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm loại trừ …

2 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 4.6 (331 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá là xử sự của các chủ thể hợp đồng không phù hợp với các nghĩa vụ theo hợp đồng. Biểu hiện cụ thể là việc không thực 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ ba, Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại thực tế: Mối quan hệ này được xác định khi hành vi vi phạm và thiệt hại thực tế có mối liên hệ nội tại, tất yếu; hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại. …

3 Kinh nghiệm xử lý hành vi vi phạm hợp đồng đã ký kết

Kinh nghiệm xử lý hành vi vi phạm hợp đồng đã ký kết
 • Tác giả: luat247.vn
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 4.44 (228 vote)
 • Tóm tắt: · Hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế là gì? Ví dụ vi phạm hợp đồng. Hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế được xác định theo một trong ba căn cứ sau:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định thì cơ quan tài phán chỉ thụ lý hồ sơ khởi kiện khi tranh chấp hợp đồng kinh tế chưa được giải quyết bởi một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của một cơ quan tài phán trước đó. Như vậy, chúng ta có thể hiểu việc khởi kiện tranh …

4 BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 • Tác giả: luatnhanhoa.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2021
 • Đánh giá: 4.21 (522 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ, trong hợp đồng mua bán, nghĩa vụ giao hàng và nghĩa vụ thanh toán tiền được coi là nghĩa vụ chính. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu người có nghĩa vụ đã hoàn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy định về việc xác định thiệt hại về tinh thần cũng thuộc phạm vi được bồi thường khi vi phạm hợp đồng theo Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 cho đến nay. Hơn nữa, dù Bộ luật Dân sự năm 2005 không quy định một …

5 Vi phạm hợp đồng và các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng

 • Tác giả: luatquanghuy.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 4.07 (521 vote)
 • Tóm tắt: Vi phạm hợp đồng là việc một bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên, cần lưu ý Điều 301 Luật Thương mại 2005 có quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt vi phạm hợp đồng đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị …

6 Mức phạt vi phạm hợp đồng theo quy định 2022

Mức phạt vi phạm hợp đồng theo quy định 2022
 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 3.98 (331 vote)
 • Tóm tắt: Phạt vi phạm hợp đồng là trách nhiệm dân sự do thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp một 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật Thương Mại quy định: “Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 …

7 Các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng

Các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng
 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 3.67 (596 vote)
 • Tóm tắt: Vi phạm hợp đồng là việc một bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là biện pháp bất đắc dĩ sau khi đã thương lượng hòa giải không được nhưng nhằm hạn chế hoặc không để gây ra hậu quả xấu hơn nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng trong khi phía bên kia không chấm dứt việc vi phạm hợp đồng hoặc thiếu thiện chí để giải …

8 Phần mềm hợp đồng điện tử iContract được nhiều DN FDI tin dùng

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract được nhiều DN FDI tin dùng
 • Tác giả: icontract.com.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 3.55 (227 vote)
 • Tóm tắt: · 1.1 Hợp đồng thương mại là gì? Theo quy định tại Điều 388, Bộ Luật lao động 2005 thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thương mại là một trong những yếu tố hàng đầu giúp nền kinh tế phát triển. Theo đó, việc giao kết hợp đồng thương mại cũng ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, có các loại hợp đồng thương mại nào và xử phạt đối với hành vi vi phạm hợp đồng. Bài …

9 THẾ NÀO LÀ HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC

 • Tác giả: hanoilaw.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 3.3 (523 vote)
 • Tóm tắt: Việt Nam cũng đưa ra định nghĩa vi phạm hợp đồng tại khoản 12 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005: “vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việt Nam cũng đưa ra định nghĩa vi phạm hợp đồng tại khoản 12 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005: “vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy …

10 Vi phạm hợp đồng là gì? Các hành vi vi phạm hợp đồng?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 3 (434 vote)
 • Tóm tắt: · Theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Thương mại 2005: “Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc quy định khái niệm “vi phạm cơ bản” trong Luật Thương mại gắn liền với mục tiêu mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi bước vào giai đoạn hội nhập sâu …

11 Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

 • Tác giả: luathoangsa.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.95 (106 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, khoản tiền này không liên quan gì đến tổn thất mà bên kia phải chịu. … Luật thương mại 2005 quy định “Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Về căn cứ xác định trách nhiệm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng phát sinh khi hội tụ đủ 4 yếu tố sau: có hành vi vi phạm hợp đồng, lỗi, có thiệt hại thực tế xảy ra, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Rất Hay

Related Posts

Bỏ túi 10+ ảnh chế chủ nợ và con nợ tốt nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về ảnh chế chủ nợ và con nợ hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Khám phá 10+ tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

List 10+ mở thẻ tín dụng acb online tốt nhất bạn cần biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mở thẻ tín dụng acb online hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Tổng hợp 10+ mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất bạn nên biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín