Bật mí 10+ tương đương tiền là gì tốt nhất hiện nay

1 Các khoản tương đương tiền là gì? Bao gồm những khoản nào? – MISA AMIS

Các khoản tương đương tiền là gì? Bao gồm những khoản nào? - MISA AMIS
 • Tác giả: httl.com.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 4.84 (801 vote)
 • Tóm tắt: · Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản cao (có thời gian đáo hạn từ ba tháng trở xuống) có thể chuyển đổi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các công ty giữ chúng để đáp ứng các cam kết tiền mặt ngắn hạn hơn là để đầu tư hoặc các mục đích khác. Đây là nguồn dự trữ tiền mặt để đối phó với các tình huống đột xuất như thiếu hụt thu nhập, sửa chữa, thay thế máy móc hoặc các trường hợp bất …

2 Tiền và các khoản tương đương tiền là gì?

 • Tác giả: lamchacancadoitay.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 4.69 (591 vote)
 • Tóm tắt: tien va cac khoan tuong duong tien; tiền và tương đương tiền; tiền và tương đương tiền là gì. Source: Category:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các công ty giữ chúng để đáp ứng các cam kết tiền mặt ngắn hạn hơn là để đầu tư hoặc các mục đích khác. Đây là nguồn dự trữ tiền mặt để đối phó với các tình huống đột xuất như thiếu hụt thu nhập, sửa chữa, thay thế máy móc hoặc các trường hợp bất …

3 Tiền và các khoản tương đương tiền (Cash and cash equivalents)

 • Tác giả: vnbiz.com.vn
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 4.55 (376 vote)
 • Tóm tắt: · Tiền và các khoản tương đương tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền và các khoản tương đương tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các công ty giữ chúng để đáp ứng các cam kết tiền mặt ngắn hạn hơn là để đầu tư hoặc các mục đích khác. Đây là nguồn dự trữ tiền mặt để đối phó với các tình huống đột xuất như thiếu hụt thu nhập, sửa chữa, thay thế máy móc hoặc các trường hợp bất …

4 Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

 • Tác giả: tamnhinviet.vn
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 4.3 (510 vote)
 • Tóm tắt: · Các khoản tương đương tiền có thể bao gồm: Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng… Các khoản 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các công ty giữ chúng để đáp ứng các cam kết tiền mặt ngắn hạn hơn là để đầu tư hoặc các mục đích khác. Đây là nguồn dự trữ tiền mặt để đối phó với các tình huống đột xuất như thiếu hụt thu nhập, sửa chữa, thay thế máy móc hoặc các trường hợp bất …

5 Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Có được tái phân loại các khoản

 • Tác giả: a-c.com.vn
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 4.04 (449 vote)
 • Tóm tắt: Khoản tương đương tiền phải là khoản có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng, không tính đến kỳ hạn còn lại. Khoản tương đương tiền được phân loại ngay từ đầu, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các công ty giữ chúng để đáp ứng các cam kết tiền mặt ngắn hạn hơn là để đầu tư hoặc các mục đích khác. Đây là nguồn dự trữ tiền mặt để đối phó với các tình huống đột xuất như thiếu hụt thu nhập, sửa chữa, thay thế máy móc hoặc các trường hợp bất …

6 Tiền và các khoản tương đương tiền là gì?

 • Tác giả: nguyenlyketoan.net
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 3.92 (599 vote)
 • Tóm tắt: Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các công ty giữ chúng để đáp ứng các cam kết tiền mặt ngắn hạn hơn là để đầu tư hoặc các mục đích khác. Đây là nguồn dự trữ tiền mặt để đối phó với các tình huống đột xuất như thiếu hụt thu nhập, sửa chữa, thay thế máy móc hoặc các trường hợp bất …

7 Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 3.59 (348 vote)
 • Tóm tắt: Các khoản tương đương tiền có thể bao gồm: Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng… -Các khoản trước đây được 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các công ty giữ chúng để đáp ứng các cam kết tiền mặt ngắn hạn hơn là để đầu tư hoặc các mục đích khác. Đây là nguồn dự trữ tiền mặt để đối phó với các tình huống đột xuất như thiếu hụt thu nhập, sửa chữa, thay thế máy móc hoặc các trường hợp bất …

8 Chuyên trang văn bản pháp luật kế toán kiểm toán

 • Tác giả: docs.kreston.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 3.4 (253 vote)
 • Tóm tắt: Tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 30. Nhiều hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính tuy có ảnh hưởng tới kết cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp nhưng không ảnh hưởng trực tiếp tới luồng tiền hiện tại, do vậy chúng không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà được …

9 Các khoản tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán

 • Tác giả: muatrau.com
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 3.36 (210 vote)
 • Tóm tắt: Tiền và các khoản tương đương tiền (thuật ngữ tiếng Anh: Cash and cash equivalents) là chỉ tiêu tài sản có tính thanh khoản cao nhất trong phần tài sản của 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 30. Nhiều hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính tuy có ảnh hưởng tới kết cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp nhưng không ảnh hưởng trực tiếp tới luồng tiền hiện tại, do vậy chúng không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà được …

10 Tiền và các khoản tương đương tiền

 • Tác giả: ketoanthucte.net
 • Ngày đăng: 08/16/2022
 • Đánh giá: 3.09 (331 vote)
 • Tóm tắt: · Các khoản tương đương tiền là các tài sản, thông thường là các khoản đầu tư quá lỏng và dễ dàng chuyển thành tiền mặt mà chúng có thể là tiền tệ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: GAAP cho phép trình bày báo cáo tài chính này bởi vì một số khoản đầu tư quá lỏng lẻo và có nguy cơ xấu do chúng được coi là tiền mặt. Ví dụ như lấy T-bills. Những khoản đầu tư này được hỗ trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ và sẽ luôn được thanh toán. Nó …

11 Những điều bạn cần biết về khoản tương đương tiền theo thông tư 200

Những điều bạn cần biết về khoản tương đương tiền theo thông tư 200
 • Tác giả: cyberbook.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.8 (96 vote)
 • Tóm tắt: Các khoản tương đương tiền (Cash equivalents) là các khoản đầu tư ngắn hạn (kỳ hạn kéo dài 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các khoản tương đương tiền (Cash equivalents) là các khoản đầu tư ngắn hạn (kỳ hạn kéo dài từ ba tháng trở xuống), có thể chuyển đổi thành một lượng tiền xác định mà không bị ảnh hưởng lớn về giá trị và rủi ro trong việc chuyển đổi tại thời điểm báo …

12 CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN LÀ GÌ

 • Tác giả: vietradeportal.vn
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 2.77 (88 vote)
 • Tóm tắt: · Các khoản tương đương tiền có thể bao gồm: Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng… Các khoản 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản chứng khoán và các công cụ tài chính khác nắm giữ vì mục đích kinh doanh tại thời điểm báo cáo (nắm giữ với mục đích chờ tăng giá để bán ra kiếm lời). Chỉ tiêu này có thể bao gồm cả các công cụ tài chính không …

13 Tiền và các khoản tương đương tiền là gì? Tại sao có tiền và các khoản tương đương tiền?

Tiền và các khoản tương đương tiền là gì? Tại sao có tiền và các khoản tương đương tiền?
 • Tác giả: quantrinhansu.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 2.61 (197 vote)
 • Tóm tắt: · Các khoản tương đương tiền là các tài sản, thông thường là các khoản đầu tư quá lỏng và đơn giản chuyển thành tiền mặt mà chúng có thể là tiền 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ nhất, chủ sở hữu và nhà đầu tư đủ sức đóng góp vào kinh doanh để đổi quét phần sở hữu % trong công ty. Thứ hai, doanh nghiệp có thể xây dựng tiền từ việc sale hoá hoặc dịch vụ cho khách hàng giống như là một phần của các hoạt động vừa mới diễn …

14 Tiền Và Các Khoản Tương Đương Tiền Là Gì

 • Tác giả: vietnamyounglions.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 2.67 (116 vote)
 • Tóm tắt: Tiền và các khoản tương đương tiền là gì. admin – 14/09/2022 0. Kế Toán Lê Ánh Official. 7.83K subscribers. Tiền Và Các Khoản Tương Đương Tiền Trong Lập Và 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dòng trên cùng của bảng cân đối kế toán luôn biểu đạt tiền hoặc các khoản tương đương tiền của một công ty vì những tài sản này là những tài sản có tính thanh khoản cao nhất.Xem thêm: Đi Du Lịch Nha Trang Mùa Nào Đẹp Nhất ? Nên Đi Du Lịch Nha Trang …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Kinh Doanh

Related Posts

Lưu ngay 10 một trong những chức năng của thị trường là gì tốt nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về một trong những chức năng của thị trường là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ cách phát triển thương hiệu tốt nhất bạn cần biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về cách phát triển thương hiệu hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10 kế hoạch triển khai dự án tốt nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về kế hoạch triển khai dự án hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

List 17 các hình thức pr online hot nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về các hình thức pr online hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ cách copy link facebook trên máy tính tốt nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về cách copy link facebook trên máy tính hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

List 6 cách gửi video qua messenger không bị mờ hay nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cách gửi video qua messenger không bị mờ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng