Lưu ngay 16 truy thu thuế có được tính vào chi phí hay nhất

1 Truy thu thuế là gì? Quy định về truy thu thuế doanh nghiệp khai thiếu?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 4.98 (653 vote)
 • Tóm tắt: · Công ty cho rằng Đoàn kiểm tra chỉ được tính phạt 10% thôi vì Luật sô 21/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2013, mà hành vi vi phạm của công ty sảy 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm, người nộp thuế chưa điều chỉnh, ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ kê khai thuế, nhưng khi bị cơ quan có …

2 Tìm hiểu các bút toán điều chỉnh sau quyết toán thuế – Có ví dụ

Tìm hiểu các bút toán điều chỉnh sau quyết toán thuế - Có ví dụ
 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 4.76 (437 vote)
 • Tóm tắt: 1. Các chi phí phạt hành chính và truy thu các khoản thuế sau quyết toán có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN không?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi giảm số thuế GTGT được khấu trừ thì ngoài hạch toán trên sổ sách doanh nghiệp phải điều chỉnh kê khai bổ sung của kỳ giảm thuế VAT được khấu trừ và nhập vào chỉ tiêu 37 – ‘’điều chỉnh tăng’’ của tờ khai thuế GTGT hiện tại khi có kết quả thanh …

3 Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy nộp thuế

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 4.44 (559 vote)
 • Tóm tắt: Nợ TK 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp. Có TK 111/112 (Chú ý: chi phí tiền nộp phạt này không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN) 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi giảm số thuế GTGT được khấu trừ thì ngoài hạch toán trên sổ sách doanh nghiệp phải điều chỉnh kê khai bổ sung của kỳ giảm thuế VAT được khấu trừ và nhập vào chỉ tiêu 37 – ‘’điều chỉnh tăng’’ của tờ khai thuế GTGT hiện tại khi có kết quả thanh …

4 Hướng dẫn hạch toán tiền chậm nộp thuế mới nhất

 • Tác giả: mifi.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.21 (534 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi nhận được thông báo xử phạt về việc chậm nộp thuế, kế toán doanh nghiệp cần … Tiền phạt chậm và truy thu thuế có tính vào chi phí doanh nghiệp?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính như vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ kế toán thống kê, tiền chậm nộp thuế và các vi phạm pháp luật về thuế theo quy định …

5 Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 4 (536 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy có số nộp thừa thuế TNDN cho số phát sinh và số bị truy thu. Vậy hỏi số ngày tính chậm nộp đến ngày 12/10/2019 hay chỉ tính đến ngày 02/02/2019
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính như vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ kế toán thống kê, tiền chậm nộp thuế và các vi phạm pháp luật về thuế theo quy định …

6 Truy thu thuế GTGT, TNDN thì DN hạch toán như thế nào?

 • Tác giả: ketoanthuethienan.com
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 3.85 (254 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy những khoản truy thu thuế, được tính vào nghĩa vụ thuế của … Trong đó chi phí bị loại có 12 tr là khấu hao TSCĐ vượt định mức
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính như vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ kế toán thống kê, tiền chậm nộp thuế và các vi phạm pháp luật về thuế theo quy định …

7 Công văn 4890/CT-TTHT xử lý thuế truy thu tại khâu nhập khẩu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 • Tác giả: hethongphapluat.com
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 3.73 (488 vote)
 • Tóm tắt: Công văn 4890/CT-TTHT xử lý thuế truy thu tại khâu nhập khẩu do Cục thuế thành phố … được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính như vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ kế toán thống kê, tiền chậm nộp thuế và các vi phạm pháp luật về thuế theo quy định …

8 Cách hạch toán tiền truy thu thuế, phạt chậm nộp thuế

 • Tác giả: taxkey.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 3.43 (553 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, doanh nghiệp có thể bị truy thu thuế. … Có TK 811. Các khoản này sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các trường hợp nêu trên đơn vị không phải lập lại sổ sách kế toán. Cũng như không phải lập lại tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ trước. Cuối năm tài chính khi quyết toán thuế thu nhập doanh …

9 Khoản thuế nộp bổ sung có được đưa vào chi phí hợp lý?

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 02/14/2022
 • Đánh giá: 3.36 (411 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu được đưa vào chi phí tính thuế thì có phải đưa vào từng năm cho khoảng thời gian 2012-2017, hay là đưa một lần vào thời điểm có quyết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các trường hợp nêu trên đơn vị không phải lập lại sổ sách kế toán. Cũng như không phải lập lại tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ trước. Cuối năm tài chính khi quyết toán thuế thu nhập doanh …

10 Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu sau Quyết toán thuế

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 3 (470 vote)
 • Tóm tắt: Có thể dẫn đến tăng doanh thu tính thuế hoặc bị loại trừ chi phí. Truy thu thuế và … Do khoản phạt vi phạm hành chính về thuế không được đưa vào chi phí
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các trường hợp nêu trên đơn vị không phải lập lại sổ sách kế toán. Cũng như không phải lập lại tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ trước. Cuối năm tài chính khi quyết toán thuế thu nhập doanh …

11 Cách hạch toán tiền nộp phạt thuế, truy thu thuế

Cách hạch toán tiền nộp phạt thuế, truy thu thuế
 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 2.96 (148 vote)
 • Tóm tắt: Những khoản truy thu thuế được tính vào nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Và những khoản nộp phạt tiền thuế không được tính vào chi phí được trừ
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: Sau khi kiểm tra quyết toán, doanh nghiệp A bị truy thu số thuế GTGT là 100 tr, thuế TNCN là 35 tr, thuế TNDN là 20 tr. Tiền phạt là 45 tr. Trong đó chi phí bị loại có 12 tr là khấu hao TSCĐ vượt định mức. Giả sử, doanh nghiệp không truy thu …

12 Hạch toán truy thu phạt thuế bị ấn định

Hạch toán truy thu phạt thuế bị ấn định
 • Tác giả: gonnapass.com
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 2.7 (192 vote)
 • Tóm tắt: · … thuế bị ấn định, truy thu sẽ được khấu trừ và tính vào chi phí được … ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.37. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; …

13 5-Hạch toán sau thanh tra, kiểm tra thuế

 • Tác giả: vaa.com.vn
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 2.7 (63 vote)
 • Tóm tắt: · Hạch toán truy thu thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt sau thanh tra thuế. … Nhưng đây là một khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Khi kết luận thanh tra, kiểm tra là: “Điều chỉnh GIẢM số thuế GTGT được khấu trừ của các kỳ trước”. Thì kế toán thực hiện kê khai số thuế điều chỉnh giảm này vào chỉ tiêu 37 “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ …

14 Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế

 • Tác giả: dailythuehungphuc.com
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 2.64 (50 vote)
 • Tóm tắt: Khoản tiền phạt thuế, truy thu thuế có được tính vào chi phí doanh nghiệp? Trường hợp Công ty bị truy thu thuế GTGT, thuế TNDN thì công ty có cần phải nộp lại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN, có những giai đoạn có phát sinh tiền thuế phải đóng nhưng doanh nghiệp chưa đóng, dẫn đến việc cơ quan thuế ra quyết định phạt. Đại lý thuế Hưng Phúc sẽ hướng dẫn cách hạch toán …

15 Hướng dẫn hạch toán kế toán sau khi thanh kiểm tra thuế

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 2.46 (59 vote)
 • Tóm tắt: · B. Truy thu thuế giá trị gia tăng. 1. Phản ánh thuế giá trị giá tăng truy thu bổ sung: Nợ Tài khoản: 811: Chi phí khác. Có Tài khoản: 3331: 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN, có những giai đoạn có phát sinh tiền thuế phải đóng nhưng doanh nghiệp chưa đóng, dẫn đến việc cơ quan thuế ra quyết định phạt. Đại lý thuế Hưng Phúc sẽ hướng dẫn cách hạch toán …

16 Tiền truy thu thuế – phạt nộp chậm thuế và các cách để hạch toán

 • Tác giả: kiemtoancalico.com
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 2.34 (179 vote)
 • Tóm tắt: · Hiện tại có nhiều Chi cục hướng dẫn cách hạch toán truy thu thuế và … thuế TNDN đơn vị tự loại phần chi phí không được tính vào chi phí 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng