Gợi ý 10+ tiền xăng xe có được miễn thuế tncn hay nhất đừng bỏ lỡ

1 Tiền xăng, phụ cấp đi lại có tính thuế tncn không?

Tiền xăng, phụ cấp đi lại có tính thuế tncn không?
 • Tác giả: lamketoan.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 4.82 (916 vote)
 • Tóm tắt: Theo đó: chi phí xăng xe cho người lao động theo mức cố định hàng tháng để phục vụ cho việc đi lại của cá nhân. Không phải đi công tác thì khoản khoán chi phí 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi cá nhân khi đi làm chúng ta hay được hưởng khoản trợ cấp, phụ cấp xăng xe đi lại. Trong DN nó có thể xuất hiện dưới dạng công tác phí. Hoặc được chi trả cố định hàng tháng trên thang bảng lương của người lao động. Vậy khoản trợ cấp này có phải …

2 Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa có phải đóng thuế TNCN và BHXH?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 4.74 (207 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy, phụ cấp xăng xe, điện thoại, tiền ăn trưa không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không thuộc thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi …

3 Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 4.56 (583 vote)
 • Tóm tắt: · Phụ cấp xăng xe là khoản chịu thuế TNCN. Vì các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do doanh nghiệp trả mà 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh việc thắc mắc Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN 2022 thì nhiều người còn thắc mắc về Tiền ăn trưa, ăn giữa ca có phải chịu tính thuế TNCN hay không? Về việc này dựa theo quy định tại Điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định …

4 Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN không

 • Tác giả: ketoanthienung.com
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 4.24 (243 vote)
 • Tóm tắt: Không chỉ có tiền phụ cấp điện thoại mà ngay cả phụ cấp xăng xe cũng vậy. tiền phụ … hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thuộc diện được miễn thuế TNCN
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh việc thắc mắc Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN 2022 thì nhiều người còn thắc mắc về Tiền ăn trưa, ăn giữa ca có phải chịu tính thuế TNCN hay không? Về việc này dựa theo quy định tại Điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định …

5 Tổng Hợp Các khoản đóng và không đóng BHXH + miễn thuế TNCN

 • Tác giả: gacc.com.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 4.04 (231 vote)
 • Tóm tắt: Phụ cấp thu hút, Tiền hỗ trợ xăng xe, Tiền hỗ trợ nhà ở (6) … được hưởng và mức hưởng thì khoản phụ cấp trong mức được hưởng này sẽ được miễn thuế TNCN
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một trong những lo ngại liên quan đến công việc của kế toán là tính lương, các loại bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân. Trong bài viết sau đây, dựa trên nền tảng Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC, GACC sẽ …

6 Tiền phụ cấp Xăng Xe có tính hay được miễn thuế TNCN

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 08/16/2022
 • Đánh giá: 3.94 (244 vote)
 • Tóm tắt: + Công văn số 6626/CT-TTHT ngày 13/7/2016 hướng dẫn: trường hợp hàng tháng Công ty có chi trả phụ cấp tiền xăng xe cho người lao động và được tính trong 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một trong những lo ngại liên quan đến công việc của kế toán là tính lương, các loại bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân. Trong bài viết sau đây, dựa trên nền tảng Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC, GACC sẽ …

7 Phụ cấp xăng xe, điện thoại có tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Phụ cấp xăng xe, điện thoại có tính thuế thu nhập cá nhân hay không?
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 3.67 (584 vote)
 • Tóm tắt: Vấn đề phổ biến khi thực hiện nghĩa vụ thuế này đó là những khoản nào được miễn hay khoản nào không tính thuế thu nhập cá nhân. Vậy, phụ cấp xăng xe, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân là một trong những nghĩa vụ được mọi người đặc biệt quan tâm và cũng như đặt ra nhiều câu hỏi có liên quan. Vấn đề phổ biến khi thực hiện nghĩa vụ thuế này đó là những khoản nào được miễn hay khoản nào không tính thuế …

8 Phụ cấp xăng xe đi lại, điện thoại có tính thuế TNCN không?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 3.53 (539 vote)
 • Tóm tắt: · Ngoài ra các quy định về các khoản phụ cấp, hỗ trợ được miễn thuế TNCN cũng không nói đến khoản phụ cấp xăng xe có được miễn thuế TNCN
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người …

9 TIỀN PHỤ CẤP ĐIỆN THOẠI VÀ XĂNG XE CÓ TÍNH VÀO THUẾ TNCN KHÔNG ?

 • Tác giả: facovietnam.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 3.33 (432 vote)
 • Tóm tắt: · Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế TNCN không? Thông tư 111/2013/TT-BTC. Công văn 2192/TCT-TNDN
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đó, trường hợp công ty khoán tiền điện thoại hàng tháng cho người lao động có giao dịch với khách hàng bằng điện thoại và khoán công tác phí cho người lao động thực tế có đi công tác theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ thì các khoản …

10 Phụ cấp xăng xe có được miễn thuế TNCN, có phải đóng BHXH

 • Tác giả: caf-global.com
 • Ngày đăng: 11/02/2021
 • Đánh giá: 3.04 (213 vote)
 • Tóm tắt: Vì Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do DN trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức -> Đều phải chịu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, …

11 Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không?

Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không?
 • Tác giả: easyinvoice.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 2.9 (156 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ các quy định trên, phụ cấp xăng xe là khoản chịu thuế TNCN. Vì các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người …

12 Các khoản thu nhập nào tính đóng Bảo hiểm xã hội, Phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải đóng thuế TNCN?

Các khoản thu nhập nào tính đóng Bảo hiểm xã hội, Phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải đóng thuế TNCN?
 • Tác giả: ketoanacp.com
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.8 (97 vote)
 • Tóm tắt: Phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải đóng BHXH, thuế TNCN? … c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức….đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức …

13 Phụ cấp xăng xe, đi lại có được miễn thuế TNCN không?

 • Tác giả: daotaoketoanhn.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 2.7 (168 vote)
 • Tóm tắt: Phu cap xang xe Phụ cấp xăng xe, đi lại có được miễn thuế TNCN … Mà lại không nhắc đến khoản tiền xăng xe hay phụ cấp đi lại: Vào thời điểm năm 2016, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức….đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi