Bỏ túi 14 thủ tục xin cấp mã số thuế doanh nghiệp hay nhất

1 Thủ tục đăng ký cấp mã số thuế của hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục đăng ký cấp mã số thuế của hộ kinh doanh cá thể
 • Tác giả: luat247.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 5 (646 vote)
 • Tóm tắt: · Hộ kinh doanh cá thể có bắt buộc phải đăng ký mã số thuế không? Hướng dẫn xin cấp mã số thuế hộ kinh doanh và các bước ấn định thuế khoán 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Bản sao không yêu cầu chứng thực một trong các giấy tờ còn hiệu lực như sau: Giấy chứng minh thư biên giới, Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới, Hộ chiếu hoặc Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác được cấp theo quy định của pháp luật …

2 Thủ tục đóng mã số thuế

Thủ tục đóng mã số thuế
 • Tác giả: bachhoaxanh.com
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 4.6 (536 vote)
 • Tóm tắt: Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật. Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp được quy định tại mục III Công văn 2010/TCT-TVQT 2019 hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư …

3 Mã số thuế doanh nghiệp và cách đăng ký Mã số thuế doanh nghiệp

 • Tác giả: tuvanluatvaketoan.com
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 4.44 (536 vote)
 • Tóm tắt: Cách thức gửi hồ sơ: DN có thể trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cho cơ quan quản lý Thuế tại Cục Thuế hoặc gửi thông qua đường bưu điện. 4.2. Hồ sơ đăng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với các hồ sơ đăng ký mã số thuế được nộp trực tiếp tại Cục Thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung do lỗi của chủ thể kê khai …

4 Thủ tục đăng ký thuế và cấp mã số thuế bằng phương thức điện tử

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 4.27 (577 vote)
 • Tóm tắt: Tổ chức khác (bao gồm tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận và gửi thông báo cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đã được khai trên hồ sơ đăng ký thuế để ghi nhận hồ sơ đã được gửi đến cơ quan thuế hoặc thông báo lý do không nhận hồ sơ cho …

5 CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
 • Tác giả: ebh.vn
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 4.04 (317 vote)
 • Tóm tắt: · Hiện nay, hầu hết người lao động làm việc tại các công ty sẽ được đơn vị đăng ký cấp MST cá nhân với cơ quan Thuế trong trường hợp người lao 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý: Trường hợp người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều doanh nghiệp/cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Cá nhân …

6 Trình tự thủ tục cấp mã số Doanh nghiệp tự động

 • Tác giả: luathoangsa.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.84 (547 vote)
 • Tóm tắt: Các cơ quan Đăng ký kinh doanh dựa vào kết quả trả về này mà thông báo cho doanh nghiệp biết, để thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ quan Đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khi nhận được kết quả báo về từ hệ thống điện tử của tổng cục thuế rằng doanh nghiệp đã được cấp mã số doanh nghiệp cùng với cơ quan Thuế trực tiếp …

7 Thủ tục mở mã số thuế khi bị đóng

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 3.69 (273 vote)
 • Tóm tắt: Do lỗi của cơ quan thuế, NNT không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Quy trình thủ tục xin mở lại mã số thuế doanh nghiệp (Thủ tục khôi phục 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là các ý kiến chia sẻ của Đại lý thuế Việt An hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin khôi phục hoạt động của mã số thuế sau khi đã bị cơ quan thuế đóng. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề mở mã số thuế, xin vui lòng liên hệ …

8 Tư vấn thủ tục xin mở lại mã số thuế công ty bị đóng

 • Tác giả: luattrinam.vn
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 3.52 (322 vote)
 • Tóm tắt: Năm 2021 doanh nghiệp được xin mở lại mã số thuế trong các trường hợp nào? Thủ tục xin khôi phục hoạt động mã số thuế công ty có khó không?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trích điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: Cơ quan đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ, quyền hạn: Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật này khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo …

9 Quy định mới về cấp, sử dụng và tra cứu mã số doanh nghiệp

Quy định mới về cấp, sử dụng và tra cứu mã số doanh nghiệp
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2021
 • Đánh giá: 3.38 (590 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và được cấp mã số thuế của doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp thì khi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với doanh nghiệp, việc mã số doanh nghiệp được luật hóa, đã chính thức rút gọn các thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải làm. Thay vì vừa phải làm hồ sơ đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vừa phải đăng ký mã số …

10 Hướng dẫn đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế

 • Tác giả: namvietluat.vn
 • Ngày đăng: 10/22/2021
 • Đánh giá: 3.02 (250 vote)
 • Tóm tắt: Khi nhận được ủy quyền Nam Việt Luật sẽ thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. – Việc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với doanh nghiệp, việc mã số doanh nghiệp được luật hóa, đã chính thức rút gọn các thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải làm. Thay vì vừa phải làm hồ sơ đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vừa phải đăng ký mã số …

11 Thủ tục đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH một thành viên

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 10/11/2021
 • Đánh giá: 2.8 (102 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế cá nhân là mã số duy nhất với mục đích kê khai mọi khoản thu nhập. Cá nhân có thể tự đi đăng ký cấp mã số thuế và cung cấp cho doanh nghiệp hoặc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận và gửi Thông báo theo mẫu 01/TB-TĐT cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đã được khai trên hồ sơ đăng ký thuế để ghi nhận hồ sơ đã được gửi đến hoặc thông báo lý do không nhận …

12 Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp 2022

Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp 2022
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 12/06/2021
 • Đánh giá: 2.87 (77 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế doanh nghiệp là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc công ty bị phải ngừng hoạt động, không thể thực hiện các công việc liên quan đến mã số thuế như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi …

13 Công ty mới thành lập được cấp mã số thuế không đăng ký thuế ban đầu thì có bị xử phạt không?

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2021
 • Đánh giá: 2.73 (108 vote)
 • Tóm tắt: · – Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác;. – Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc công ty bị phải ngừng hoạt động, không thể thực hiện các công việc liên quan đến mã số thuế như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi …

14 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế
 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 2.49 (176 vote)
 • Tóm tắt: “Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của … Doanh nghiệp sẽ đăng nhập vào hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn để đăng ký MST 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết quả: – Sau khi nộp xong hồ sơ đăng ký MST cá nhân, các bạn bấm vào “Tra cứu hồ sơ” để kiểm tra tình hình nộp thành công chưa và Kết quả đăng ký MST có thành công hay không nhé. – Kết quả sẽ trả về rất nhanh (không lâu như trước các bạn nhé) …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng