Danh sách 10+ thủ tục chỉ định thầu rút gọn tốt nhất hiện nay

2 Thủ tục chỉ định thầu rút gọn

Thủ tục chỉ định thầu rút gọn
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 4.74 (243 vote)
 • Tóm tắt: Vậy chỉ định thầu rút gọn là gì? Thủ tục chỉ định thầu rút gọn như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ nhất: Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe …

3 Quy trình chỉ định thầu rút gọn qua mạng dưới 100 triệu năm 2022?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 4.55 (592 vote)
 • Tóm tắt: · Chỉ định thầu có hai loại là chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn, tuy nhiên do có ưu điểm về thủ tục và thời gian thì chỉ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công …

4 Chỉ định thầu rút gọn có phải lập hồ sơ yêu cầu không?

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 4.19 (277 vote)
 • Tóm tắt: · (Chinhphu.vn) – Thủ tục chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu (trừ gói thầu cần thực hiện để bảo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công …

5 Quy trình Chỉ định thầu rút gọn và Các bước chỉ định thầu

Quy trình Chỉ định thầu rút gọn và Các bước chỉ định thầu
 • Tác giả: cyberreal.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.12 (318 vote)
 • Tóm tắt: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo …

6 Chỉ định thầu rút gọn có cần đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

 • Tác giả: giaducminh.com
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 3.8 (349 vote)
 • Tóm tắt: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn …

7 Quy trình chỉ định thầu rút gọn gói thầu xây lắp – Sổ tay 56

 • Tác giả: sotay56.vn
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 3.75 (456 vote)
 • Tóm tắt: QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN GÓI THẦU XÂY LẮP · (theo Luật Đấu thầu) · Bước 4. Lập và phê duyệt dự toán gói thầu (nếu có) · Bước 5. Phê duyệt kết quả lựa chọn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn …

8 Hướng dẫn thủ tục chỉ định thầu – Viện kinh tế xây dựng

Hướng dẫn thủ tục chỉ định thầu - Viện kinh tế xây dựng
 • Tác giả: kinhtexaydung.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 3.43 (349 vote)
 • Tóm tắt: quy trình chỉ định thông thường, quy trình chỉ định thầu rút gọn. Theo đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải tuân thủ quy định nêu trên
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn …

9 Thực hiện chỉ định thầu theo quy trình rút gọn

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 3.29 (228 vote)
 • Tóm tắt: Đối với gói thầu áp dụng hạn mức chỉ định thầu · Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng · Bước 2: Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng · Bước 3: Ký kết hợp đồng
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bước 2: Trong vòng 15 ngày các bên phải chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu (dự thảo bao gồm bắt buộc nội dung: phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để …

10 QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU

QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU
 • Tác giả: muasamcongvn.com
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 3.17 (345 vote)
 • Tóm tắt: Chẳng hạn như sai sót khi tổ chức lựa chọn nhà thầu do thủ tục lựa chọn đơn giản,… Quy trình chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chỉ định thầu là một trong 7 hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Luật Đấu thầu, do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn nên nhiều chủ đầu tư mong muốn áp dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của gói thầu/dự …

11 Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Quy trình chỉ định thầu rút gọn
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 10/18/2021
 • Đánh giá: 2.8 (193 vote)
 • Tóm tắt: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định tại điều 56 Nghị định 63, chỉ định thầu rút gọn không cần lập hồ sơ yêu cầu như chỉ định thầu thông thường mà phải gửi cho bên nhà thầu dự thảo hợp đồng, trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian …

12 Các trường hợp áp dụng, thủ tục áp dụng chỉ định thầu rút gọn mới nhất 2022

Các trường hợp áp dụng, thủ tục áp dụng chỉ định thầu rút gọn mới nhất 2022
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 2.8 (66 vote)
 • Tóm tắt: · Các trường hợp áp dụng chỉ định thầu rút gọn theo quy định của Luật đấu thầu 2013. Các trường hợp áp dụng, quy trình thủ tục áp dụng chỉ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Do phải đảm bảo tính tương thích về công nghệ nên phải lựa chọn chính nhà thầu đã thực hiện trước đó để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn hoặc để mua sắm hàng hóa mà không thể lựa chọn bất kỳ nhà thầu nào khác; các gói thầu vì mục đích …

13 Chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình chỉ định thầu rút gọn

 Chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình chỉ định thầu rút gọn
 • Tác giả: luathungson.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 2.66 (128 vote)
 • Tóm tắt: · Chỉ định thầu là một hình thức để lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013, do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, việc ký kết hợp đồng sẽ được duyệt và thực hiện theo thẩm quyền của các chủ thể bao gồm: chủ đầu tư, cơ quan trực tiếp sẽ có trách nhiệm quản lý gói thầu mà không nhắc đến thẩm quyền cũng như trách nhiệm của tổ chuyên gia. Theo đó có thể …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi