Lưu ngay 12 thủ tục chào hàng cạnh tranh hay nhất đừng bỏ lỡ

2 Hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường

 • Tác giả: inslaw.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 4.63 (415 vote)
 • Tóm tắt: Trình tự và thủ tục chào hàng cạnh tranh thông thường · Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn các nhà thầu · Bước 2: Tổ chức lựa chọn những nhà thầu tham dự: · Bước 3: Đánh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Về phía các nhà thầu, việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu cũng được đơn giản hóa, do hàng hóa là loại thông dụng nên các nhà thầu gần như không có sự cạnh tranh về tiêu chuẩn kĩ thuật; sự cạnh tranh chủ yếu về giá cả và các dịch vụ đi kèm như bảo hành, bảo …

3 Thủ tục hành chính – Huyện Mê Linh

 • Tác giả: melinh.hanoi.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 4.49 (210 vote)
 • Tóm tắt: Tên thủ tục. Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh (đối với gói thầu không quá 5 tỷ đồng); · Loại thủ tục. Kế hoạch – Đầu tư · Cơ quan thực hiện
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Về phía các nhà thầu, việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu cũng được đơn giản hóa, do hàng hóa là loại thông dụng nên các nhà thầu gần như không có sự cạnh tranh về tiêu chuẩn kĩ thuật; sự cạnh tranh chủ yếu về giá cả và các dịch vụ đi kèm như bảo hành, bảo …

4 Quy trình đấu thầu chào hàng cạnh tranh [Cập nhật 2022]

Quy trình đấu thầu chào hàng cạnh tranh [Cập nhật 2022]
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 4.32 (417 vote)
 • Tóm tắt: Quy trình cơ bản của việc tiến hành đấu thầu gồm: Bên mời thầu ra thông báo mời thầu, căn cứ vào thông báo mời thầu, nhà thầu sơ bộ đánh giá nội dung mời thầu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đấu thầu là phương thức giao dịch đặc biệt, người muốn Xây dựng một công trình (người gọi thầu) công bố trước các yêu cầu và điều kiện xây dựng công trình, người dự thầu công bố giá mà mình muốn nhận, người gọi thầu qua so sánh để lựa chọn nhà thầu …

5 Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường
 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 4.01 (266 vote)
 • Tóm tắt: · Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường · Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu · Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu · Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường phải được tiến hành theo trình tự được quy định. Đấu thầu hàng hóa dịch vụ là hoạt động thương mại, nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu, chào hàng, thương nhân nào đáp ứng, cạnh tranh …

6 Chi tiết thủ tục hành chính

 • Tác giả: dichvucong.daknong.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 3.96 (329 vote)
 • Tóm tắt: Nơi tra cứu các thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ và nộp hồ sơ trực tuyến Tỉnh Đắk Nông Hệ … Thẩm định:6 ngày (đối với chào hàng cạnh tranh thông thường), 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường phải được tiến hành theo trình tự được quy định. Đấu thầu hàng hóa dịch vụ là hoạt động thương mại, nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu, chào hàng, thương nhân nào đáp ứng, cạnh tranh …

7 Quy trinh mua chào hàng cạnh tranh dưới 200 triệu

 • Tác giả: khtc.ntu.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 3.59 (274 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung ; 1, Đề nghị, Đơn vị, cá nhân thụ hưởng ; 2, Thẩm định, tổng hợp và lập tờ trình, Phòng KHTC ; 3, Ban hành quyết định, Hiệu trưởng ; 4, Lập Yêu cầu báo giá 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường phải được tiến hành theo trình tự được quy định. Đấu thầu hàng hóa dịch vụ là hoạt động thương mại, nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu, chào hàng, thương nhân nào đáp ứng, cạnh tranh …

8 Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng nhanh nhất

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng nhanh nhất
 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 3.43 (513 vote)
 • Tóm tắt: · Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng · Bước 1: Chuẩn bị và thẩm định hồ sơ yêu cầu · Lập hồ sơ yêu cầu · Thẩm định và phê duyệt hồ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chào hàng cạnh tranh rút gọn sẽ trải qua các quy trình nhất định được quy định cụ thể. Ngày nay, để tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển, tiện lợi hơn trong quy trình thực hiện. Lựa chọn chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng là hiệu quả và tiết …

9 Pháp luật quy định như thế nào về hình thức chào hàng cạnh tranh?

 • Tác giả: luathongbang.com.vn
 • Ngày đăng: 10/01/2022
 • Đánh giá: 3.26 (326 vote)
 • Tóm tắt: Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Gói thầu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: d) Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong hồ sơ đề xuất của từng nhà thầu. Ngay sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các hồ sơ đề xuất và lập biên bản mở thầu bao gồm các nội dung: Tên nhà thầu; giá chào; thời gian …

10 Hướng dẫn thủ tục chào hàng cạnh tranh thông thường

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 11/21/2021
 • Đánh giá: 3.19 (328 vote)
 • Tóm tắt: · Hướng dẫn thủ tục chào hàng cạnh tranh thông thường · 1.1. Lập hồ sơ yêu cầu · 1.2. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu · Bước 2: Tổ chức lựa chọn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chào hàng cạnh tranh thông thường áp dụng với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản/mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng/xây lắp công trình đơn …

11 Chào hàng cạnh tranh là gì? Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường?

Chào hàng cạnh tranh là gì? Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường?
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 2.89 (79 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh thông thường: · 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh thông thường: · 3. Đánh giá 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị …

12 Hồ sơ áp dụng cho hình thức chào hàng cạnh tranh

 • Tác giả: hethongphapluat.com
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 2.88 (191 vote)
 • Tóm tắt: Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp. Trân trọng cảm ơn. BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam. Lưu ý: 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 29. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín