Khám phá 10+ thụ lý vụ án là gì hot nhất

1 Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của pháp luật

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của pháp luật
 • Tác giả: fblaw.vn
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 4.88 (915 vote)
 • Tóm tắt: Để khởi kiện thành công vụ án không phải là việc đơn giản vì bạn phải đáp ứng yêu cầu và điều kiện khởi kiện vụ án thì Tòa án mới thụ lý yêu cầu khởi kiện
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ …

2 Trình tự, thủ tục thụ lý vụ án dân sự

Trình tự, thủ tục thụ lý vụ án dân sự
 • Tác giả: dsplawfirm.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 4.66 (369 vote)
 • Tóm tắt: 1.2. Thụ lý vụ án dân sự là gì? Thụ lý vụ án dân sự là một hoạt động tố tụng dân sự do 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật là trường hợp pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật khác có quy định về các điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc bảo …

3 Thụ lý là gì? Điều kiện thụ lý vụ án dân sự?

 Thụ lý là gì? Điều kiện thụ lý vụ án dân sự?
 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 4.47 (523 vote)
 • Tóm tắt: · Thụ lý là hoạt động của Tòa án có thẩm quyền bắt đầu tiếp nhận các vụ việc để tiến hành xem xét và giải quyết các yêu cầu, tranh chấp của 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, thẩm phán sẽ phải ban hành ra thông báo bằng văn bản về việc chính thức thụ lý cho các đương sự có liên quan về việc giải quyết vụ án, đồng thời gửi thông báo đến Viện kiểm sát cùng cấp về quyết định thụ …

4 Thụ lý vụ án dân sự là gì? Điều kiện thụ lý vụ án dân sự?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 4.24 (277 vote)
 • Tóm tắt: · Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành thì thụ lý vụ án có thể được hiểu là việc Tòa án nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện vào sổ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng thời xem xét vụ án nếu thấy vụ án thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án phải báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi người khởi kiện nộp cho tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí thì tòa án quyết định nhận giải …

5 Thụ lý vụ án là gì? (Cập nhật 2022)

Thụ lý vụ án là gì? (Cập nhật 2022)
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 4 (287 vote)
 • Tóm tắt: · Bài viết sau đây ACC sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích về Thụ lý vụ án là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm …

6 Thụ lý vụ án là gì?

 • Tác giả: luathoanganh.vn
 • Ngày đăng: 12/04/2021
 • Đánh giá: 3.87 (495 vote)
 • Tóm tắt: · Thụ lý vụ án là việc Tòa án nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện và vào sổ thụ lý vụ án dân sự để giải quyết, kể từ thời điểm thụ lý vụ án 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định của BLTTDS 2015, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm …

7 The Supreme People’s Court of Vietnam: Benchbook Online

 • Tác giả: asianlii.org
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 3.62 (253 vote)
 • Tóm tắt: Các vụ án dân sự bao gồm các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi tắt là vụ án). Công việc này do bộ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định của BLTTDS 2015, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm …

8 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

 • Tác giả: luatnamviet.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 3.57 (406 vote)
 • Tóm tắt: Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thẩm quyền kháng nghị (Điều 278): Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để …

9 Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự theo quy định năm 2022

Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự theo quy định năm 2022
 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 3.28 (494 vote)
 • Tóm tắt: Thụ lý vụ án dân sự là gì? Thụ lý là hoạt động của Tòa án có thẩm quyền bắt đầu tiếp nhận các vụ việc để tiến hành xem 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời gian chuẩn bị xét xử với các vụ án khác nhau: với các vụ án tranh chấp dân sự và hôn nhân gia đình là 04 ngày; với tranh chấp về kinh doanh, thương mại và tranh chấp về lao động: 02 tháng; với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả …

10 ĐIỀU KIỆN THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

ĐIỀU KIỆN THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
 • Tác giả: lslawfirm.com.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2021
 • Đánh giá: 3.06 (223 vote)
 • Tóm tắt: LS Law Firm · Nếu khởi kiện là điều kiện cần thì việc thụ lý là điều kiện đủ để vụ án hành chính phát sinh. · Điều kiện thụ lý vụ án hành chính · Thủ tục thụ lý vụ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ hai, người khởi kiện đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí (trừ trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp theo quy định của pháp luật). Việc nộp tiền tạm ứng án phí thể hiện trách nhiệm của người khởi kiện đối với …

11 Thủ tục thụ lý vụ án dân sự

Thủ tục thụ lý vụ án dân sự
 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.97 (60 vote)
 • Tóm tắt: Thời điểm nào được xác định là thời điểm thụ lý? thoi gian toa an ra quyet dinh thu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi một người khởi kiện thì Tòa án có đương nhiên giải quyết vụ án đó không? Sau khi nhận đơn khởi kiện thì căn cứ nào cho thấy Tòa án chấp nhận giải quyết vụ án, trình tự thủ tục thụ lý đơn khởi kiện ra sao? Trong phạm vi bài viết, chúng tôi sẽ …

12 Thụ lý vụ án, phân công giải quyết vụ án dân sự

 • Tác giả: luathoangsa.vn
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 2.73 (183 vote)
 • Tóm tắt: Thứ ba, về nộp tiền tạm ứng án phí, theo quy định tại Điều 131 BLTTDS 2004. Đây là cơ sở đảm bảo cho khởi kiện có căn cứ pháp luật. Đồng thời, bổ sung nguồn thu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 171 BLTTDS quy định: “sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án thì tòa phải xác định tiền tạm ứng án phí và thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến tòa làm …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng