Lưu ngay 9 thù lao khác tiền lương như thế nào hay nhất

1 Hãy cho biết tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc được pháp luật quy định như thế nào?

 • Tác giả: luatthinhtri.com
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 4.95 (694 vote)
 • Tóm tắt: Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của … Giám đốc, Tổng giám đốc được pháp luật quy định như thế nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, luật mới quy định thù lao của Hội đồng quản trị, Giám đốc, tổng giám đốc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Luật cũ chỉ cần báo cáo). Việc sửa đổi nêu trên nhằm hạn chế sự lạm dụng quyền của Hội đồng quản trị, Giám đốc, tổng giám …

2 Sự khác biệt giữa thù lao và tiền lương – strephonsays

 • Tác giả: vi.strephonsays.com
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 4.6 (243 vote)
 • Tóm tắt: Tiền lương được sử dụng để trả cho nhân viên ở cấp thấp hơn trong khi thù lao được sử dụng để mô tả mức trả của nhân viên ở các cấp quản lý cao hơn. Sự khác 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, luật mới quy định thù lao của Hội đồng quản trị, Giám đốc, tổng giám đốc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Luật cũ chỉ cần báo cáo). Việc sửa đổi nêu trên nhằm hạn chế sự lạm dụng quyền của Hội đồng quản trị, Giám đốc, tổng giám …

3 Khái niệm về tiền lương và thù lao lao động trong quản trị nguồn

 • Tác giả: domi.org.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 4.57 (221 vote)
 • Tóm tắt: · Khái niệm tiền công được sử dụng phổ biến trong những thỏa thuận thuê nhân công trên thị trường tự do và có thể gọi là giá công lao động. (Ở 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có nhiều thuật ngữ được sử dụng để nói về sự trả lương cho lao động hoặc dịch vụ .Công ước 100 của ILO (Tổ chức Lao động quốc tế) sử dụng thuật ngữ tiền thù lao( remuneration ) để nói về tiền lương như một khoản thù lao được trả trực tiếp hay gián …

4 Thù lao là gì? Những thông tin cần biết

Thù lao là gì? Những thông tin cần biết
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 4.19 (373 vote)
 • Tóm tắt: Thù lao bao gồm mức lương cơ bản, tiền thưởng, hoa hồng, các khoản thanh toán khác, tiền bồi thường hoặc lợi ích trả chậm theo các điều khoản trong hợp đồng lao 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, chế độ phúc lợi cũng là một phần thù lao. Đây là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ cuộc sống của người lao động như: bảo hiểm y tế, xã hội, nhân thọ, tiền lương hưu, phương tiện đi lại và các phúc lợi khác liên quan đến …

5 Xác định tiền lương, thù lao đối với người quản lý chuyên trách thuộc công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dựa trên những yếu tố khách quan nào?

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 4.18 (410 vote)
 • Tóm tắt: · Trả lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý chuyên trách thuộc công ty … nắm giữ 100% vốn điều lệ được pháp luật quy định như thế nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, chế độ phúc lợi cũng là một phần thù lao. Đây là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ cuộc sống của người lao động như: bảo hiểm y tế, xã hội, nhân thọ, tiền lương hưu, phương tiện đi lại và các phúc lợi khác liên quan đến …

6 Phân Biệt Đối Xử Về Tiền Lương/Thù Lao Công Bằng

 • Tác giả: eeoc.gov
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 3.85 (356 vote)
 • Tóm tắt: Cá nhân nào đó tin là EPA đã bị vi phạm có thể đến thẳng tòa án và không cần phải gửi cáo buộc trước tới EEOC. Giới hạn thời gian gửi cáo buộc theo EPA lên EEOC 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, chế độ phúc lợi cũng là một phần thù lao. Đây là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ cuộc sống của người lao động như: bảo hiểm y tế, xã hội, nhân thọ, tiền lương hưu, phương tiện đi lại và các phúc lợi khác liên quan đến …

7 Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên

 • Tác giả: namvietluat.vn
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 3.69 (520 vote)
 • Tóm tắt: Có cần chỉ trả theo hiệu quả kinh doanh hay theo cách khác ? Mức thù lao, tiền lương được quyết định như thế nào ? Chi trả thù lao, tiền lương cho người 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, chế độ phúc lợi cũng là một phần thù lao. Đây là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ cuộc sống của người lao động như: bảo hiểm y tế, xã hội, nhân thọ, tiền lương hưu, phương tiện đi lại và các phúc lợi khác liên quan đến …

8 Quy định về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác trong công ty cổ phần

 • Tác giả: luathoanganh.vn
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 3.47 (458 vote)
 • Tóm tắt: · Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính dựa trên số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù …

9 Thù lao là gì? Đặc điểm và cách tính thuế thù lao lao động?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 3.19 (522 vote)
 • Tóm tắt: · Tiền thù lao khác với trợ cấp hằng ngày – là Khoản trợ cấp hằng ngày … Tiền lương: là số tiền trả cho người lao động một cách cố định và 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế là Khoản thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng