Khám phá 13 thời hạn nộp thuế gtgt hàng nhập khẩu hay nhất

1 Hoàn Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu Và Các Vấn Đề Liên Quan

 • Tác giả: vanphongtructuyen.lacviet.vn
 • Ngày đăng: 12/04/2021
 • Đánh giá: 4.82 (704 vote)
 • Tóm tắt: · Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa khi nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu mà … nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, …

2 Quy định thời hạn nộp tờ khai báo cáo các loại thuế mới nhất

Quy định thời hạn nộp tờ khai báo cáo các loại thuế mới nhất
 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 4.67 (535 vote)
 • Tóm tắt: · Hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai các loại thuế sau: Thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân ( 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhiều trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vẫn vi phạm quy định về nộp thuế đúng hạn. Trong những trường hợp đó, nhà nước đã ban hành nhiều mức xử phạt từ răn đe, cảnh cáo đến nộp phạt hành chính nhằm nâng cao tinh thần thực hiện đúng …

3 Thời hạn nộp thuế xuất khẩu nhập khẩu là khi nào? – Bách Khoa Luật

 • Tác giả: bachkhoaluat.vn
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 4.54 (562 vote)
 • Tóm tắt: · Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhiều trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vẫn vi phạm quy định về nộp thuế đúng hạn. Trong những trường hợp đó, nhà nước đã ban hành nhiều mức xử phạt từ răn đe, cảnh cáo đến nộp phạt hành chính nhằm nâng cao tinh thần thực hiện đúng …

4 Thời điểm tính thuế và thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 4.32 (345 vote)
 • Tóm tắt: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hoặc thuộc đối tượng áp dụng thuế suất, mức thuế 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp. Thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. Kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. Thời …

5 Thời hạn nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

 • Tác giả: cktc.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 4.03 (541 vote)
 • Tóm tắt: · a) Đối với hàng hoá xuất khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; b) Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp. Thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. Kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. Thời …

6 Khoản 3 Điều 42 – luattrongtay.vn

 • Tác giả: luattrongtay.vn
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 3.93 (355 vote)
 • Tóm tắt: Thời hạn nộp thuế 1. Đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng mua bán, thời hạn nộp thuế là ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan (trừ thời hạn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Điều 42. Thời hạn nộp thuếThời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số …

7 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 3.67 (454 vote)
 • Tóm tắt: 1) Gia hạn thời hạn nộp Thuế giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu): … Nghĩa là: Hàng tháng/quý vẫn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng/quý đó bình 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Điều 42. Thời hạn nộp thuếThời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số …

8 Thời hạn nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

 • Tác giả: danketoan.com
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 3.53 (206 vote)
 • Tóm tắt: · a) Đối với hàng hoá xuất khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; b) Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Điều 42. Thời hạn nộp thuếThời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số …

9 Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu của dự án đầu tư

 • Tác giả: trogiupluat.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 3.32 (225 vote)
 • Tóm tắt: · c) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.” Tại Điều 2 Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT (01 bản chính), trong đó nêu rõ: (1) lý do gia hạn đối với số thuế GTGT của máy móc, thiết bị cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định; (2) cam kết kê khai chính xác; (3) cam kết và kế hoạch nộp số tiền thuế đề …

10 Thời hạn nộp thuế hải quan, xử phạt nộp thuế chậm, hướng xử lý

 Thời hạn nộp thuế hải quan, xử phạt nộp thuế chậm, hướng xử lý
 • Tác giả: doortodoorviet.com
 • Ngày đăng: 12/06/2021
 • Đánh giá: 3.03 (201 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu là 10 ngày kể từ ngày có thông báo thuế từ chi cục hải quan nơi mình mở tờ khai. Cách xác định ngày phát sinh nghĩa vụ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định tại khoản 3 điều 44 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 thì “Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ …

11 GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

 • Tác giả: kiemtoancalico.com
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 2.94 (88 vote)
 • Tóm tắt: · V/v xin gia hạn thời gian nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu. Trả lời công văn số 1386/HQHCM-TXNK ngày 14/05/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm …

12 Quy định mới về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Thông tư số 06/2021/TT-BTC

 • Tác giả: binhphuoc.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 2.86 (85 vote)
 • Tóm tắt: · Thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định của Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp có các khoản thực thanh toán, các khoản 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm …

13 Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng – Help AMIS

 • Tác giả: help.amis.vn
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 2.79 (81 vote)
 • Tóm tắt: Tại mục Loại thuế: chọn Thuế GTGT hàng nhập khẩu. Khai báo ngày thực hiện nộp thuế và phương thức thanh toán tiền thuế. Chương trình sẽ lấy lên danh sách các 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng