Top 10+ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hot nhất

2 Thành phần hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi [Mới nhất]

Thành phần hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi [Mới nhất]
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2021
 • Đánh giá: 4.63 (454 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc trên để quý bạn đọc tham khảo. ho so tham dinh bao cao nghien cuu kha thi. Hồ sơ thẩm định 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi là một việc làm quan trọng đối với mỗi chủ đầu tư khi tiến hành đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo công trình có đủ các điều kiện và có tính khả thi khi đưa vào xây dựng. Khi tiến hành xây dựng một công trình …

3 Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Phú Thọ

 • Tác giả: phutho.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.47 (366 vote)
 • Tóm tắt: Thủ tục, Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo … Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi là một việc làm quan trọng đối với mỗi chủ đầu tư khi tiến hành đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo công trình có đủ các điều kiện và có tính khả thi khi đưa vào xây dựng. Khi tiến hành xây dựng một công trình …

4 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương

 • Tác giả: dichvucong.ninhbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2021
 • Đánh giá: 4.36 (298 vote)
 • Tóm tắt: Tên thủ tục, Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi là một việc làm quan trọng đối với mỗi chủ đầu tư khi tiến hành đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo công trình có đủ các điều kiện và có tính khả thi khi đưa vào xây dựng. Khi tiến hành xây dựng một công trình …

5 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

 • Tác giả: kiemtoanxaydung.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 4.06 (574 vote)
 • Tóm tắt: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư, của cơ quan chuyên môn về xây dựng
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi là một việc làm quan trọng đối với mỗi chủ đầu tư khi tiến hành đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo công trình có đủ các điều kiện và có tính khả thi khi đưa vào xây dựng. Khi tiến hành xây dựng một công trình …

6 Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

 • Tác giả: motcua.hanam.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 3.83 (251 vote)
 • Tóm tắt: Chi tiết thủ tục. Mức độ 4 Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp):
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi là một việc làm quan trọng đối với mỗi chủ đầu tư khi tiến hành đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo công trình có đủ các điều kiện và có tính khả thi khi đưa vào xây dựng. Khi tiến hành xây dựng một công trình …

7 Quy định về việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.59 (516 vote)
 • Tóm tắt: · Khoản 2 Điều 4 Luật đầu tư công 2014 và Điều 8 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định: báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là tài liệu trình bày các nội 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu có); chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối …

8 Báo cáo nghiên cứu khả thi là gì? Các nội dung của lập báo cáo

Báo cáo nghiên cứu khả thi là gì? Các nội dung của lập báo cáo
 • Tác giả: gmp.com.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 3.49 (325 vote)
 • Tóm tắt: IV, Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Điều 14 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về hồ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 14 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng như sau: Người đề nghị thẩm định trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm …

9 Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu … – Dịch vụ công

 • Tác giả: dichvucong.tuyenquang.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 3.33 (421 vote)
 • Tóm tắt: CƠ QUAN THỰC HIỆN · Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (3) · Hoạt động xây dựng (22) · Kinh doanh bất động sản (3) · Nhà ở và công sở (8) · Nhà ở 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 14 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng như sau: Người đề nghị thẩm định trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm …

10 Cơ quan nào thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng?

 • Tác giả: baoxaydung.com.vn
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 3.04 (486 vote)
 • Tóm tắt: · Cơ quan nào thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án … co quan nao tham dinh bao cao nghien cuu kha thi dieu chinh du an dau
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 14 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng như sau: Người đề nghị thẩm định trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm …

11 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh

 • Tác giả: dichvucong.nghean.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 2.93 (62 vote)
 • Tóm tắt: Tên thủ tục, Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (công trình Điện; khai thác mỏ và chế 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 14 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng như sau: Người đề nghị thẩm định trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm …

12 Tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mẫu

 • Tác giả: bachkhoaluat.vn
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 2.82 (93 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu quy định Tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mẫu số 01 phụ lục i ban hành kèm theo nghị định 15/2021/nđ-cp
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 14 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng như sau: Người đề nghị thẩm định trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng