Khám phá 10+ tài khoản chiết khấu thanh toán hay nhất bạn cần biết

1 Chiết khấu thanh toán là gì? Cách hạch toán chiết khấu chính xác

Chiết khấu thanh toán là gì? Cách hạch toán chiết khấu chính xác
 • Tác giả: timsen.vn
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 4.85 (955 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thanh toán là gì? Chiết khấu thanh toán là khoản tiền mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán trước thời hạn theo hợp đồng. Khoản chiết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung …

2 Tìm hiểu đôi nét cơ bản về chiết khấu thanh toán

Tìm hiểu đôi nét cơ bản về chiết khấu thanh toán
 • Tác giả: taca.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 4.66 (258 vote)
 • Tóm tắt: · Lưu ý: các khoản thu nhập nhận bằng hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa hay dịch vụ tương ứng tại thời điểm nhận. chiet khau thanh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua đó, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, số lượng và đơn giá cung ứng dịch vụ theo quy định. Chính vì thế, về chiết khấu thanh toán không cần phải lập hóa đơn cho bên mua bởi vì đây là loại chi phí mà bên bán sẵn sàng chi trả để khuyến mãi cho bên …

3 Chiết khấu thanh toán là gì ? Cách hạch toán chiết khấu

 • Tác giả: diamondrise.com.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 4.4 (275 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thanh toán chính là khoản tiền mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán trước thời hạn ( không liên quan gì đến hàng hóa mà chỉ liên quan 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua đó, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, số lượng và đơn giá cung ứng dịch vụ theo quy định. Chính vì thế, về chiết khấu thanh toán không cần phải lập hóa đơn cho bên mua bởi vì đây là loại chi phí mà bên bán sẵn sàng chi trả để khuyến mãi cho bên …

4 Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo Thông tư 200 [2022]

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo Thông tư 200 [2022]
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.23 (563 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thanh toán chính là khoản tiền mà người bán giảm trừ cho người mua. Khi thanh toán trước thời hạn, không liên quan gì đến hàng hóa mà chỉ liên quan 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với cá nhân là đại lý bán hàng hóa, khoản Chiết khấu thanh toán nhận được thuộc diện chịu thuế Thu nhập cá nhân với thuế suất 1% theo quy định tại Danh Mục ngành nghề tính thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu …

5 Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán
 • Tác giả: caf-global.com
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 4.09 (388 vote)
 • Tóm tắt: Theo Công văn 1162/TCT-TNCN ngày 21/03/2016 của Tổng cục thuế: “Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được công ty chi trả khoản “chiết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số tiền chiết khấu thanh toán, đây là một khoản chi phí tài chính Công ty chấp nhận chi cho người mua. Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Các bên căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán kế …

6 Chiết khấu thanh toán là gì? Phân biệt với chiết khấu thương mại?

 • Tác giả: kinhtevimo.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 3.95 (358 vote)
 • Tóm tắt: · Chiết khấu thanh toán không được ghi giảm giá trên hóa đơn bán hàng. Đây là một khoản chi phí tài chính công ty chấp nhận chi cho người mua
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong đời sống hằng ngày giao dịch mua bán hàng hóa được diễn ra thường xuyên giữa khách hàng với doanh nghiệp. Đây hầu như là một vấn đề không thể thiếu đối với đời sống xã hội. Khi người bán muốn đẩy nhnh tốc độ thanh toán thì sẽ quy đinh các điều …

7 Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp hoặc khách hàng được hưởng

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 3.6 (284 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định của Bộ tài chính thì khoản chiết khấu thanh toán là số tiền không liên quan hàng hóa mà chỉ liên quan đến thỏa thuận giữa người bán và người 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ thực tế: Công ty kế toán Lê Ánh xuất hàng bán cho công ty A hàng hóa với tổng giá trị thanh toán là 150.000.000 triệu, ghi nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Khách hàng thanh toán sớm được chiết khấu 1,5% .Công ty kế toán Lê Ánh thực hiện hach …

8 Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán
 • Tác giả: kiemtoanphuongnam.com
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 3.45 (420 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. … Phiếu chi được lập 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiếu chi do kế toán lập thành 3 liên, chỉ sau khi đã có chữ ký theo từng liên của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền thực nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trước …

9 Hưỡng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán

Hưỡng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán
 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 3.3 (433 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thanh toán được dùng với mục đích là tránh bị khách hàng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp quá lâu nên nó được xem là một công cụ tài chính (chi hoạt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán – Theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính: “Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua. Do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp …

10 Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133
 • Tác giả: ehoadon.online
 • Ngày đăng: 10/15/2021
 • Đánh giá: 3.08 (527 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thanh toán Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. 2. Chiết khấu thanh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Số tiền chiết khấu thanh toán, đây là một khoản chi phí tài chính Công ty chấp nhận chi cho người mua. Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Các bên căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán …

11 Chiết khấu thanh toán là gì? Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

 • Tác giả: sme.misa.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 2.99 (193 vote)
 • Tóm tắt: · Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm cho người mua vì đã thanh toán trước thời hạn hợp đồng. Tài khoản sử dụng khi hạch toán 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Số tiền chiết khấu thanh toán, đây là một khoản chi phí tài chính Công ty chấp nhận chi cho người mua. Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Các bên căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán …

12 Chiết khấu thanh toán là gì? Hạch toán chiết khấu chính xác

 • Tác giả: ketoanapolo.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.73 (87 vote)
 • Tóm tắt: Khoản chiết khấu thanh toán được tính vào chi phí để tính thuế TNDN, TNCN như thế nào? chiết khấu thanh toán là tài khoản nào. – Khoản chiết khấu thanh toán 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ bài viết của Kế Toán Apolo về chiết khấu thanh toán là gì? Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không? Khoản chiết khấu thanh toán được tính vào chi phí để tính thuế TNDN, GTGT, TNCN như thế nào? Cách hạch toán chiết khấu …

13 Chiết Khấu Thương Mại Và Chiết Khấu Thanh Toán

Chiết Khấu Thương Mại Và Chiết Khấu Thanh Toán
 • Tác giả: easybooks.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 2.69 (192 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. Vậy, về cơ bản, chiết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán là hai thuật ngữ rất thường xuyên được sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Vậy chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán là gì? Chúng khác nhau ở điểm nào? Cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây của …

14 Chiết khấu thanh toán là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 2.64 (133 vote)
 • Tóm tắt: · Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán trước thời hạn theo hợp đồng, nhìn chung, khoản tiền chiết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “ Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lấp chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích …

15 Hạch toán chiết khấu thanh toán được hưởng – phải trả

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 2.52 (170 vote)
 • Tóm tắt: Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, … Đây là khoản chi phí tài chính, Đây là khoản doanh thu tài chính. Hạch toán, Nợ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “ Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lấp chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích …

16 Quy định về chiết khấu thanh toán

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 2.46 (80 vote)
 • Tóm tắt: Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chiết khấu thanh toán nhận được thuộc diện chịu thuế Thu nhập cá nhân với thuế suất 1% theo quy định tại Danh Mục ngành nghề tính thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Rất Hay

Related Posts

Bỏ túi 10+ ảnh chế chủ nợ và con nợ tốt nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về ảnh chế chủ nợ và con nợ hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Khám phá 10+ tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

List 10+ mở thẻ tín dụng acb online tốt nhất bạn cần biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mở thẻ tín dụng acb online hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Tổng hợp 10+ mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất bạn nên biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín