List 13 tài khoản 1331 là gì hay nhất bạn nên biết

1 Cách hạch toán tài khoản 133 – thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

 • Tác giả: ketoanthucte.vn
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 4.99 (705 vote)
 • Tóm tắt: · Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 8. Vật tư, hàng hóa, TSCĐ mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này không được tính vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi kê …

2 Một số vấn đề về hoàn thiện kế toán hoàn thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 4.78 (327 vote)
 • Tóm tắt: · Một là, khi DN nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho cơ quan Thuế nếu không định khoản thì trên Tài khoản 133(1331, 1332) còn tồn tại gộp cả 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ nhất, sau khi khấu trừ thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT đầu ra còn dư: Nếu DN chưa đề nghị hoàn thuế (giai đoạn 1 chưa phát sinh) thì số thuế GTGT đầu vào này vẫn “còn được khấu trừ, hay hoàn lại”. Đến kỳ kế toán sau, DN tiếp tục được sử dụng để …

3 Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng
 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 4.59 (533 vote)
 • Tóm tắt: · Vậy hạch toán chi tiết chiết khấu thương mại là gì? Kế toán bên mua và bên bán cần hạch toán vào những tài khoản nào, chi phí khoản này tính 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì hạch toán hóa đơn đầu vào chiết khấu thương mại như thế nào? – Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại: Nợ TK 521: Chiết khấu thương mại (Nếu doanh …

4 Kết Cấu Và Nội Dung Tài Khoản 1331, Tk 1331 Bị Âm Bên Số Dư

 • Tác giả: binhphap.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 4.3 (200 vote)
 • Tóm tắt: · – Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ của đồ vật bốn, hàng hóa, hình thức 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch ᴠụ: Phản ánh thuế GTGT đầu ᴠào được khấu trừ của ᴠật tư, hàng hóa, dịch ᴠụ mua ngoài dùng ᴠào ѕản хuất, kinh doanh hàng hóa, dịch ᴠụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp …

5 Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ – 4 nguyên tắc kế toán với tài khoản 133

 • Tác giả: kiemtoancalico.com
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 4.14 (263 vote)
 • Tóm tắt: · + Tài khoản 1331 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế … Xem thêm về thuế GTGT được khấu trừ là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2 – Kế toán phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán …

6 Cách hạch toán tài khoản 133 thuế GTGT được khấu trừ

Cách hạch toán tài khoản 133 thuế GTGT được khấu trừ
 • Tác giả: giadinhketoan.com
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 3.92 (591 vote)
 • Tóm tắt: Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: -Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị tài sản được mua, giá vốn của hàng bán hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh tùy theo từng trường hợp cụ thể. – Việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán, nộp …

7 Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT mới nhất – Kế toán Lê Ánh

Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT mới nhất - Kế toán Lê Ánh
 • Tác giả: ketoanleanh.vn
 • Ngày đăng: 11/15/2021
 • Đánh giá: 3.75 (424 vote)
 • Tóm tắt: · Kết chuyển thuế GTGT nhằm mục đích để đẩy một trong hai tài khoản 1331 hoặc 3331 không còn số dư. Nếu trong quá trình phát sinh tài khoản đó 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho …

8 Cách hạch toán tài khoản 642 – TK chi phí quản lý doanh nghiệp

Cách hạch toán tài khoản 642 - TK chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 3.46 (497 vote)
 • Tóm tắt: 642 là tài khoản gì? Hạch toán TK 642 – Chi phí quản … Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? … Nợ TK 1331 (thuế GTGT, nếu được khấu trừ);
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những chi phí quản lý doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo chế độ kế toán nhưng lại không được coi là chi phí khi tính thuế TNDN thì chỉ được điều chỉnh trong tờ khai quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải …

9 Tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

 • Tác giả: dayketoanthue.org
 • Ngày đăng: 01/06/2022
 • Đánh giá: 3.37 (387 vote)
 • Tóm tắt: Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: III – Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ: Bên Nợ: Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Bên Có: – Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ; – Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ; – Thuế GTGT đầu vào của …

10 Định khoản thuế Giá trị giá tăng được khấu trừ-Tài khoản 133

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 3.18 (592 vote)
 • Tóm tắt: Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, mua bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán …

11 Tài khoản 133 theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tài khoản 133 theo Thông tư 200 và Thông tư 133
 • Tác giả: es-glocal.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 2.85 (117 vote)
 • Tóm tắt: · – Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng …

12 Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2021
 • Đánh giá: 2.74 (188 vote)
 • Tóm tắt: Số dư tài khoản 1331 (nếu có) tại ngày 31/12 phải khớp với chỉ tiêu 41 “Thuế GTGT chưa … Căn cứ để tính giá thành là gì? có vượt định mức cho phép không?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng …

13 Cách kết chuyển thuế giá trị gia tăng hàng tháng

Cách kết chuyển thuế giá trị gia tăng hàng tháng
 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 2.6 (129 vote)
 • Tóm tắt: 1. Mục đích của việc kết chuyển thuế GTGT. Kết chuyển thuế là để đẩy một trong hai tài khoản 1331 hoặc 3331 không còn số dư. Nếu như trong quá trình phát sinh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàng tháng, sau khi cân đối hoá đơn đầu vào, hoá đơn đầu ra và căn cứ vào biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng để lập tờ khai, kế toán cần biết việc kết chuyển thuế GTGT để tính ra số thuế GTGT đang còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau hay số thuế …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng