List 13 quy trình tố giác tội phạm tốt nhất hiện nay

1 Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm sử dụng

 • Tác giả: congan.hanoi.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 4.96 (816 vote)
 • Tóm tắt: · Quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm này, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn 

2 QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM [2022]

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM [2022]
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 4.7 (495 vote)
 • Tóm tắt: Tố giác tội phạm được hiểu là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết, cấp trưởng Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trực tiếp …

3 Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận đơn tố giác tội phạm?

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 4.43 (347 vote)
 • Tóm tắt: · Tố giác tội phạm có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc thông qua đơn tố giác tội phạm/đơn trình báo. tham quyen tiep nhan don to giac toi pham 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Tin báo về tội phạm: Đây là những thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền (thường được hiểu là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận xử lý) hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện …

4 Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng công an nhân dân

 • Tác giả: sotp.langson.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 4.35 (309 vote)
 • Tóm tắt: · – Trường hợp cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến gửi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố bằng văn bản thì cán bộ tiếp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Đối với thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cán bộ được phân công phải tiếp nhận bằng cách sao chụp, ghi chép hoặc in bài viết ra giấy báo cáo lãnh đạo, chỉ huy để xử lý; đối với tin báo …

5 Thủ tục tiếp nhận tố cáo tội phạm hình sự của công an

 • Tác giả: luathoangsa.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 4.03 (200 vote)
 • Tóm tắt: Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2020/TT-BCA quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Đối với thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cán bộ được phân công phải tiếp nhận bằng cách sao chụp, ghi chép hoặc in bài viết ra giấy báo cáo lãnh đạo, chỉ huy để xử lý; đối với tin báo …

6 Trình tự, thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

 • Tác giả: btcd.vpubnd.bacninh.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 3.93 (245 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp người tố giác, báo tin từ chối cung cấp thông tin cá nhân thì vẫn phải tiến hành tiếp nhận theo trình tự, thủ tục và ghi rõ lý do từ chối vào biên 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Đối với người nước ngoài, người dân tộc ít người trực tiếp đến tố giác, báo tin về tội phạm không nói, viết được ngôn ngữ tiếng Việt thì cán bộ tiếp nhận, căn cứ vào khả năng ngôn ngữ của mình để tiếp nhận hoặc kịp thời báo cáo lãnh đạo, chỉ huy …

7 Giải quyết tin báo tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố trong tố tụng

 • Tác giả: lsvn.vn
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 3.63 (225 vote)
 • Tóm tắt: · (LSVN) – Trình tự giải quyết tin báo tố giác tội phạm được Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và những văn bản dưới luật, mặc dù các văn bản quy 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Đối với người nước ngoài, người dân tộc ít người trực tiếp đến tố giác, báo tin về tội phạm không nói, viết được ngôn ngữ tiếng Việt thì cán bộ tiếp nhận, căn cứ vào khả năng ngôn ngữ của mình để tiếp nhận hoặc kịp thời báo cáo lãnh đạo, chỉ huy …

8 Trình tự, thủ tục giải quyết tố giác tội phạm

Trình tự, thủ tục giải quyết tố giác tội phạm
 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 3.58 (478 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ theo Điều 8 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT – BCA – BQP – BTC – BNN & PTNT – VKSNDTC về phân loại tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp tiếp nhận đơn, thư có nội dung liên quan đến tội phạm được gửi qua đường bưu điện, giao liên, thì ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ tiếp nhận phải tiến hành phân loại và báo cáo lãnh đạo, chỉ huy để xử lý hoặc chuyển đến bộ phận, đơn vị có …

9 QUY TRÌNH TỐ GIÁC, BÁO TIN VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

 • Tác giả: luatso1.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 3.34 (323 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn quy trình báo tin, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: i- Khi hết thời gian giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự mà chưa nhận được văn bản thông báo kết quả giải quyết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền đề …

10 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 3.1 (249 vote)
 • Tóm tắt: · Trả lời: Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC có hiệu lực từ ngày 14/01/2022 sửa đổi, bổ sung Khoản 5 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đó, đối với tố giác, tin báo về hành vi phạm tội quả tang; tố giác, tin báo về hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc được dư luận xã hội quan tâm; tố giác, tin báo về tội phạm đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội hoặc …

11 Thời hạn tối đa để giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo pháp luật về tố tụng hình sự là bao lâu?

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 2.83 (64 vote)
 • Tóm tắt: · Việc giải quyết tố giác về tội phạm được quy định như thế nào? … thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đó, đối với tố giác, tin báo về hành vi phạm tội quả tang; tố giác, tin báo về hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc được dư luận xã hội quan tâm; tố giác, tin báo về tội phạm đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội hoặc …

12 TỐ CÁO và TỐ GIÁC khác nhau như thế nào?

 • Tác giả: luatnamviet.vn
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 2.78 (129 vote)
 • Tóm tắt: Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội … + Tố cáo phải tuân theo trình tự, thủ tục do Luật Tố cáo và các quy phạm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở một khía cạnh nào đó có thể hiểu Tố giác về tội phạm là tố cáo hành vi phạm tội, nếu hiểu theo cách này thì nội hàm khái niệm tố cáo đã bao hàm cả khái niệm tố giác về tội phạm. Do đó, có thể nói, khái niệm …

13 Tố giác tội phạm – Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 • Tác giả: coquandieutravkstc.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 2.67 (195 vote)
 • Tóm tắt: Cơ quan điều tra VKSND tối cao có thẩm quyền điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ quy định tại Chương XXIII và 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở một khía cạnh nào đó có thể hiểu Tố giác về tội phạm là tố cáo hành vi phạm tội, nếu hiểu theo cách này thì nội hàm khái niệm tố cáo đã bao hàm cả khái niệm tố giác về tội phạm. Do đó, có thể nói, khái niệm …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín