Tổng hợp 10+ quản trị tài chính doanh nghiệp là gì hot nhất hiện nay

1 Quản trị tài chính doanh nghiệp và hệ công cụ quản trị tài chính

 • Tác giả: hoiketoanhcm.org.vn
 • Ngày đăng: 10/26/2021
 • Đánh giá: 4.84 (816 vote)
 • Tóm tắt: Tiêu chí đánh giá độ hoàn thiện và tin cậy của hệ thống QTTC DN là: – Có định chế tốt, đảm bảo tính hợp pháp, tính phù hợp với đặc điểm tổ chức, quản lý và sản 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tăng cường phân cấp quyền và trách nhiệm, đề cao trách nhiệm vật chất, sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế. Quyền, trách nhiệm và lợi ích vật chất là khâu, hay đúng hơn là mặt hợp thành trách phận và động lực kinh tế cho hoạt động kinh tế nói …

2 Tài chính doanh nghiệp là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2021
 • Đánh giá: 4.72 (592 vote)
 • Tóm tắt: · Tài chính doanh nghiệp là gì? Tài chính doanh nghiệp mang bản chất là những mối quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị phát sinh
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp muốn hoạt động tốt và phát triển cần phải quản lý tốt từ nhiều khía cạnh, bên cạnh việc quản lý về nhân sự, chiến lược kinh doanh thì quản lý về tài chính là một vấn đề rất quan trọng. Vậy tài chính doanh nghiệp là gì? Tài chính doanh …

3 Quản trị tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả: pace.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 4.5 (590 vote)
 • Tóm tắt: Các doanh nghiệp Việt Nam thường gặp phải bốn vấn đề khi giải bài toán tài chính. Đó là: • Quản lý nguồn thu, nguồn chi căn cứ trên ước lượng, dự đoán, thiếu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Mức nâng cao: Ra được các báo cáo phân tích tài chính và mô hình tài chính trên quy mô tổng hợp nhiều chi nhánh và truy cập mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động (điện toán đám mây/ di động). Có khả năng xử lý nhanh chóng khối lượng dữ liệu lớn …

4 Tài chính doanh nghiệp là gì? (Cập nhật 2022)

Tài chính doanh nghiệp là gì? (Cập nhật 2022)
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2021
 • Đánh giá: 4.24 (461 vote)
 • Tóm tắt: Bản chất của tài chính doanh nghiệp là những mối quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phân phối này được hiểu là phân phối tài sản, của cải giữa các chủ thể kinh tế trong xã hội với nhau. Đối với tài chính doanh nghiệp, chức năng phân phối được thể hiện ở hai nội dung: Huy động hay tạo nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn đó vào các hoạt …

5 Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Tác giả: paroda.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 4.18 (433 vote)
 • Tóm tắt: · Quản trị tài chính doanh nghiệp hiểu đơn giản là quản lý tất cả các công việc liên quan đến tài chính doanh nghiệp. Quản trị tài chính giúp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những nguyên tắc mà mọi người cần phải nắm là giá trị tài sản của doanh nghiệp sẽ thay đổi theo thời gian, lãi suất và những yếu tố khác. Vì vậy, liên tục đầu tư các khoản tiền rảnh rỗi của mình là việc bắt buộc trong quản lý tài chính để tạo ra …

6 Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Mục tiêu & chức năng

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Mục tiêu & chức năng
 • Tác giả: unica.vn
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 3.91 (484 vote)
 • Tóm tắt: · Quản trị tài chính doanh nghiệp có tên Tiếng Anh là Financial Management trong kinh tế học là việc lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, kiểm soát 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tối đa hóa lợi nhuận trên cổ phần của doanh nghiệp: Mục tiêu này có thể bổ sung hạn chế trên của mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế nhất định như không xét đến yếu tố thời giá tiền tệ và yếu tố rủi ro. Vì vậy …

7 Kiến thức tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả: tanca.io
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 3.7 (426 vote)
 • Tóm tắt: · Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) trong kinh tế học là việc lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động tài 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong trường hợp doanh nghiệp phát hành cổ phiếu nhằm tăng thêm vốn góp rồi dùng số tiền huy động được để đầu tư vào trái phiếu thu lợi nhuận, lợi nhuận sẽ gia tăng tuy nhiên lợi nhuận trên vốn cổ phần giảm vì số lượng cổ phần phát hành tăng. Do đó, …

8 Quản trị tài chính và tầm quan trọng trong doanh nghiệp

 • Tác giả: vannguyen.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 3.44 (367 vote)
 • Tóm tắt: Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) … Là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính nhằm bảo vệ và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi quyết định đầu tư hay tài trợ của doanh nghiệp bên cạnh kỳ vọng vào lợi nhuận nhận lại đều ẩn chứa nhiều rủi ro. Do vậy, việc chấp nhận mức độ rủi ro và kiểm soát rủi ro như thế nào để đảm bảo lợi nhuận thu lại từ việc đầu tư là hiệu quả nhất là …

9 Mục tiêu và chức năng của quản trị tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu và chức năng của quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Tác giả: mona.software
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 3.19 (348 vote)
 • Tóm tắt: Quản lý tài chính doanh nghiệp là công việc kiểm soát, phân phối dòng tiền, nguồn vốn hiệu quả cho các hoạt động 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi công ty đều cần có nguồn tiền mặt đủ để trả tiền lương cho nhân viên, thanh toán các khoản nợ đã đến kỳ hạn, trả các hóa đơn điện nước, nhập nguyên vật liệu… Vì thế, quản trị tài chính cần phải đảm bảo lượng tiền mặt đầy đủ, được duy trì ổn định …

10 Tài chính doanh nghiệp là gì? Vai trò của Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là gì? Vai trò của Tài Chính Doanh Nghiệp
 • Tác giả: phucduy.net
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 3.12 (310 vote)
 • Tóm tắt: Khi những báo cáo tài chính chỉ ra hoạt động kinh doanh của tổ chức có vấn đề; đang thiếu hụt nguồn vốn thì người quản lý tài chính doanh nghiệp phải thiết lập 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công cụ hữu ích để kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua tình hình thu chi hàng ngày, tình hình thực hiện chi tiêu tài chính; và báo cáo tài chính có thể kiểm soát kịp thời và tổng thể hoạt động của doanh nghiệp. Đây là cơ sở để …

11 Tài chính doanh nghiệp là gì? Chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/12/2021
 • Đánh giá: 2.83 (134 vote)
 • Tóm tắt: · Tài chính doanh nghiệp có vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh. Vai trò kích thích hoặc điều tiết của tài chính doanh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài chính doanh nghiệp là thuật ngữ được dùng để mô tả cho những công cụ, công việc quan trọng trong hệ thống tài chính của doanh nghiệp. Các hoạt động liên quan đến việc huy động vốn và sử dụng nguồn vồn đó để đầu tư vào tài sản trong doanh nghiệp …

12 Quản trị tài chính là gì? Tổng quan về hoạt động tài chính của doanh nghiệp

 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 2.89 (105 vote)
 • Tóm tắt: Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) trong kinh tế học là việc lập kế hoạch, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để có thể kiếm thêm lợi nhuận, một doanh nghiệp cần phải đưa ra nhiều lựa chọn như: • Phát hành cổ phiếu và trái phiếu • Các khoản cho vay được lấy từ ngân hàng và các tổ chức tài chính • Tiền gửi công khai được rút ra như hình thức trái phiếu Lựa …

13 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, YẾU TỐ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, YẾU TỐ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • Tác giả: saigonisb.buh.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/14/2022
 • Đánh giá: 2.7 (197 vote)
 • Tóm tắt: Đặc biệt, các khóa học đào tạo MBA quản trị kinh doanh có chương trình bao … Quản trị tài chính chính là điều tiết nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đầu tư và tài trợ: Khả năng tăng doanh thu nhanh chóng của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào lượng vốn đầu tư và các loại hình tài sản cố định mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Doanh nghiệp cần phân tích nên sử dụng loại vốn nào để tài trợ đầu tư cùng các …

14 Quản trị tài chính doanh nghiệp và 5 nguyên tắc vàng cho các nhà quản lý

Quản trị tài chính doanh nghiệp và 5 nguyên tắc vàng cho các nhà quản lý
 • Tác giả: weone.vn
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 2.64 (63 vote)
 • Tóm tắt: · Financial Management hay còn gọi là quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lên các kế hoạch, lựa chọn và đưa ra quyết định tài chính phù hợp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vốn của doanh nghiệp được hình thành từ 2 nguồn chính, đó là vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Nhiệm vụ chính của giám đốc tài chính là xác định được nên sử dụng nguồn vốn nào để đầu tư cho các tài sản tương ứng nhằm đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho …

15 BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP?

BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP?
 • Tác giả: ceonamdinhholding.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 2.44 (195 vote)
 • Tóm tắt: Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) là việc lực chọn, lập kế hoạch, đưa ra quyết định tài chính, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vốn của doanh nghiệp được hình thành từ 2 nguồn chính, đó là vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Nhiệm vụ chính của giám đốc tài chính là xác định được nên sử dụng nguồn vốn nào để đầu tư cho các tài sản tương ứng nhằm đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho …

16 Các công việc trong quản trị tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả: smartrain.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 2.48 (79 vote)
 • Tóm tắt: · Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn, đưa ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định tài chính nhằm đạt được các mục tiêu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mặt khác, thông qua việc định kỳ tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn, những điểm mạnh và điểm yếu trong công tác quản lý, dự báo trước tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó giúp cho …

17 Quản lý tài chính doanh nghiệp là gì? Kỹ năng, cơ chế và cách quản lý hiệu quả

Quản lý tài chính doanh nghiệp là gì? Kỹ năng, cơ chế và cách quản lý hiệu quả
 • Tác giả: tripione.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.39 (123 vote)
 • Tóm tắt: · Trong kinh tế học, quản lý tài chính doanh nghiệp (Financial Management) là việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động tài 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quản lý vốn bằng tiền: bao gồm việc lập kế hoạch sử dụng tiền mặt (VNĐ và ngoại tệ), lập bản kế hoạch vay, trả nợ, tổ chức, quản lý và kiểm soát các quỹ tiền mặt tại hội sở chính và các chi nhánh, tổ chức việc giao dịch với các ngân hàng trong và …

18 Quản trị tài chính là gì? Tổng quan về hoạt động tài chính … – eTop.vn

 • Tác giả: etop.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 2.14 (76 vote)
 • Tóm tắt: Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) trong kinh tế học là việc lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động tài chính ví dụ như: 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quản trị tài chính là 1 trong các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp. Chức năng quản trị tài chính có mối liên hệ mật thiết với các chức năng khác trong doanh nghiệp như: chức năng quản trị sản xuất, chức năng quản trị marketing, chức năng …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Kinh Doanh

Related Posts

Lưu ngay 10 một trong những chức năng của thị trường là gì tốt nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về một trong những chức năng của thị trường là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ cách phát triển thương hiệu tốt nhất bạn cần biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về cách phát triển thương hiệu hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10 kế hoạch triển khai dự án tốt nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về kế hoạch triển khai dự án hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

List 17 các hình thức pr online hot nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về các hình thức pr online hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ cách copy link facebook trên máy tính tốt nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về cách copy link facebook trên máy tính hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

List 6 cách gửi video qua messenger không bị mờ hay nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cách gửi video qua messenger không bị mờ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng