Top 10+ phân chia tài sản trong hôn nhân hay nhất đừng bỏ lỡ

1 Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 4.83 (919 vote)
 • Tóm tắt: Trên đây là quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 về Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn LawKey gửi đến bạn đọc. Nếu có vấn đề gì mà Bạn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quá trình chung sống trong thời kỳ hôn nhân, giữa vợ và chồng tồn tại nhiều khối tài sản: khối tài sản chung, khối tài sản riêng, khối tài sản sở hữu hỗn hợp (cả chung cả riêng). Vợ chồng có quyền lựa chọn Chế độ tài sản theo luật định hoặc Chế độ …

2 Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân – vov.vn

 • Tác giả: vov.vn
 • Ngày đăng: 09/16/2022
 • Đánh giá: 4.66 (581 vote)
 • Tóm tắt: · Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định rõ: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật cũng quy định, trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa …

3 Thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân, phân chia tài sản trong quá trình hôn nhân và sau khi ly hôn được pháp luật quy định như thế nào hiện nay?

 • Tác giả: luatsuhaanh.vn
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 4.51 (521 vote)
 • Tóm tắt: Quy định mới nhất của Việt Nam về thỏa thuận trước hôn nhân, phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân và xác định tài sản riêng khi ly hôn (làm rõ đối với 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mặc dù pháp luật có quy định về tài sản chung, tài sản riêng vợ, chồng nhưng để xác định rõ ràng tài sản nào là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân thì không phải là việc dễ. Do đó, để được xác định có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân thì vợ …

4 Cách chia tài sản khi ly hôn có lợi nhất [Mới 2022]

Cách chia tài sản khi ly hôn có lợi nhất [Mới 2022]
 • Tác giả: luat247.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 4.38 (592 vote)
 • Tóm tắt: · Luật Trí Nam hướng dẫn phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly … từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thân chủ Luật sư Trí Nam luôn căn cứ trên thực tế tài liệu, chứng cứ thân chủ đã có để tư vấn cho khách hàng về tính khả thi trong việc khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản chung. Thường yêu cầu khởi …

5 Chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

 • Tác giả: asvlaw.net
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 4.09 (458 vote)
 • Tóm tắt: Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là việc vợ chồng thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án nhân dân quyết định. Trường hợp chia tài sản chung khi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 …

6 Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đang tồn tại

 • Tác giả: luatsuquangthai.vn
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 3.95 (224 vote)
 • Tóm tắt: Nếu căn cứ vào Điều 18 và Điều 16 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986, việc đương sự tự phân chia tài sản hay Toà án phân chia tài sản, khi hôn nhân đang tồn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi chia tài sản chung của vợ chồng, theo Điều 18 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986, quan hệ hôn nhân vẫn đang tồn tại trước pháp luật, các quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản giữa vợ chồng theo luật định vẫn có ý nghĩa chi phối cả hai …

7 Câu hỏi: Thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

 • Tác giả: luatdaitam.vn
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 3.73 (219 vote)
 • Tóm tắt: + Chế độ tài sản theo thỏa thuận là việc hai bên nam nữ thỏa thuận, xác lập trên nguyên tắc tự do, tự nguyện. Các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng được phát sinh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng:Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng: khi lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì vợ chồng có thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong xác cách …

8 Tài sản chung của vợ chồng là gì? Có được chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân hay không? 

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 3.53 (308 vote)
 • Tóm tắt: · Trong lúc này, một trong 02 bên có mong muốn lấy một phần tài sản chung để giải quyết vấn đề riêng của mình. Như vậy, họ có được đề xuất chia 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng:Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng: khi lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì vợ chồng có thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong xác cách …

9 Pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

 • Tác giả: tapchitoaan.vn
 • Ngày đăng: 12/06/2021
 • Đánh giá: 3.39 (245 vote)
 • Tóm tắt: · Các yếu tố được xét đến khi phân chia tài sản chung của vợ chồng được quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo tinh thần tại khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, các yếu tố được đưa ra nhằm xác định phần chênh lệch giá trị tài sản của vợ, chồng nhận được, tuy nhiên, theo điểm c khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01 giải thích điểm c …

10 Chia tài sản khi ly hôn: Cần biết gì để không bị thiệt?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 2.99 (354 vote)
 • Tóm tắt: · Việc phân chia tài sản khi ly hôn chỉ thực hiện với phần tài sản của hai vợ, chồng và theo thỏa thuận của hai vợ chồng (nếu có). Do đó, khi ly 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tài sản riêng của vợ, chồng: Theo Điều 11 Nghị định 126 năm 2014 của Chính phủ, các tài sản sau đây sẽ được coi là tài sản riêng: Quyền tài sản với đối tượng sở hữu trí tuệ; Tài sản có trước khi kết hôn; Tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng …

11 CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

 • Tác giả: citylawyer.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 2.8 (195 vote)
 • Tóm tắt: Việc chia tài sản chung khi hôn nhân đang tồn tại chỉ thay đổi hình thức sở hữu từ chung sang riêng đối với những tài sản nhất định. Những tài sản còn lại không 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, quan hệ vợ chồng vẫn tồn tại. Dù vợ chồng sống chung hay ở riêng cũng không làm hạn chế các quyền nhân thân giữa vợ, chồng cũng như quan hệ hôn nhân vẫn chưa chấm dứt nên vợ chồng …

12 Phân tích quy định hiện hành về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

 • Tác giả: luatvietphong.vn
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 2.8 (73 vote)
 • Tóm tắt: · Việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân có thể xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau nhưng không được trái với pháp luật. Sau đây, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, quan hệ vợ chồng vẫn tồn tại. Dù vợ chồng sống chung hay ở riêng cũng không làm hạn chế các quyền nhân thân giữa vợ, chồng cũng như quan hệ hôn nhân vẫn chưa chấm dứt nên vợ chồng …

13 Hướng dẫn phân chia tài sản chung trong và sau ly hôn

 • Tác giả: vietpointlaw.vn
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 2.71 (60 vote)
 • Tóm tắt: Trong thời kỳ hôn nhân và sau khi ly hôn, việc phân chia tài sản phải được thực hiện theo đúng luật do nhà nước quy định. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi …

14 Khi ly hôn thì tài sản của vợ chồng được phân chia như thế nào?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2021
 • Đánh giá: 2.68 (141 vote)
 • Tóm tắt: · Bởi trong thực tế, khi mối quan hệ hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt và rơi vào tình trạng trầm trọng, không thể hàn gắn được thì ly hôn sẽ trở thành 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Riêng trong trường tài sản là đất nông nghiệp (Ví dụ: Trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) thì việc phân chia phải dựa trên nhu cầu và điều kiện trực tiếp sử dụng của các bên. Trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được thì Tòa sẽ giải …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng