Khám phá 16 người mua ứng trước tiền hàng tốt nhất bạn nên biết

1 “Tiền người mua ứng trước cho người bán” là tài sản hay nguồn vốn ạ (thuộc TS ngắn hạn, dài hạn hay nợ phải trả, vốn chủ?

 • Tác giả: helpex.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 4.8 (787 vote)
 • Tóm tắt: · Nó là người mua trả tiền trước thuộc khoản phải trả bên nguồn vốn … khi khách hàng ứng trước vẫn hoạch toan có 131 nhưng khi lên bctc thì 

2 Hướng Dẫn bán hàng có ứng trước ngoại tệ Fast Accouting Online

 • Tác giả: phanmemfast.com
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 4.66 (313 vote)
 • Tóm tắt: Thẻ ứng trước: nhập vào số tiền ngoại tệ và tỷ giá tại thời điểm người mua ứng trước tiền hàng hoặc nhấn vào nút Lấy dữ liệu trên thanh công cụ để chọn 

3 Định khoản khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Định khoản khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt
 • Tác giả: ketoantaichinh.net
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 4.55 (436 vote)
 • Tóm tắt: · Định khoản khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt trên Misa … Nhập tên người nộp, Lý do nộp, Mã Nhân viên thu, nhập tài khoản TK 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Định khoản khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt trên Misa là trường hợp mà kế toán thường hay gặp trên thực tế thì khi khách hàng muốn mua hàng của doanh nghiệp, Khi khách hàng mua hàng thường khách hàng ứng trươc tiền hàng, lúc này …

4 Chi ứng trước tiền mua hàng

 • Tác giả: help.faonline.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 4.23 (562 vote)
 • Tóm tắt: · Hạch toán. Nợ TK 331 Phải trả cho người bán. Có TK 111,112 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Định khoản khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt trên Misa là trường hợp mà kế toán thường hay gặp trên thực tế thì khi khách hàng muốn mua hàng của doanh nghiệp, Khi khách hàng mua hàng thường khách hàng ứng trươc tiền hàng, lúc này …

5 Hạch toán khoản nhận trước của người mua, trả trước cho người bán bằng ngoại tệ

 • Tác giả: dailythuecongminh.com
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 4.18 (329 vote)
 • Tóm tắt: · Có TK 331 (Tỷ giá thực tế tại ngày ứng trước). + Đối với giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ còn nợ chưa thanh toán tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được mua có liên quan đến giao dịch trả trước cho người bán thì giá trị tài sản tương ứng với số tiền trả trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước cho người bán …

6 Nhận ứng trước tiền hàng của người mua

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 3.99 (423 vote)
 • Tóm tắt: Nguyễn Kim Khanh · Nguyễn Kim Khanh 21:38 16/12/2015Nghiệp vụ kinh tế “Người mua ứng trước tiền mua hàng bằng chuyển
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được mua có liên quan đến giao dịch trả trước cho người bán thì giá trị tài sản tương ứng với số tiền trả trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước cho người bán …

7 Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt – Hướng dẫn

 • Tác giả: huongdan.cloudify.vn
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 3.67 (215 vote)
 • Tóm tắt: This site uses cookies to deliver its service and to analyse traffic. By browsing this site, you accept our cookie policy
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được mua có liên quan đến giao dịch trả trước cho người bán thì giá trị tài sản tương ứng với số tiền trả trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước cho người bán …

8 Làm rõ tài khoản &quotngười mua ứng trước&quot, &quotứng trước người bán&quot, &quothao mòn TSCĐ&quot

 • Tác giả: webketoan.com
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 3.41 (459 vote)
 • Tóm tắt: · Các tài khỏan về công nợ nói theo ngôn ngữ hiện đại là unisex. Tiền hàng nguời mua ứng trước bạn vẫn phản ánh vào tài khản 131 nhưng ghi bên có
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được mua có liên quan đến giao dịch trả trước cho người bán thì giá trị tài sản tương ứng với số tiền trả trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước cho người bán …

9 Phân biệt khoản nhận đặt cọc, người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện

Phân biệt khoản nhận đặt cọc, người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện
 • Tác giả: gonnapass.com
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 3.24 (311 vote)
 • Tóm tắt: · Thể hiện số tiền người mua ứng trước để mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ, bất động sản đầu tư. Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nhận tiền từ khách hàng nhưng chưa chuyển giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, kế toán sẽ phải căn cứ vào nội dung cụ thể của khoản tiền nhận được để có thể phân loại và hạch toán đúng. Đặc biệt là việc phản ánh người mua trả tiền trước và …

10 Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

 • Tác giả: helpact.misa.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 3.14 (344 vote)
 • Tóm tắt: · Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng. Mục lục. 1. Định khoản; 2. Mô tả nghiệp vụ; 3. Các bước thực hiện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nhận tiền từ khách hàng nhưng chưa chuyển giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, kế toán sẽ phải căn cứ vào nội dung cụ thể của khoản tiền nhận được để có thể phân loại và hạch toán đúng. Đặc biệt là việc phản ánh người mua trả tiền trước và …

11 Cách phân biệt hạch toán Doanh thu chưa thực hiện và Khách hàng trả tiền trước

 • Tác giả: expertis.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.85 (103 vote)
 • Tóm tắt: · Nội dung về hạch toán hay bị nhầm của kế toán chính là phân biệt sự khác nhau giữa “Doanh thu chưa thực hiện” và “Người mua trả tiền trước”
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nhận tiền từ khách hàng nhưng chưa chuyển giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, kế toán sẽ phải căn cứ vào nội dung cụ thể của khoản tiền nhận được để có thể phân loại và hạch toán đúng. Đặc biệt là việc phản ánh người mua trả tiền trước và …

12 Nguời mua ứng trước tiền mua hàng

 • Tác giả: danketoan.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 2.87 (165 vote)
 • Tóm tắt: · Ý kiến 2: Người mua ứng trước tiền mua hàng là thuộc về TK 131 “Phải thu của khách hàng”, và khoản này trên Bảng cân đối kế toán sẽ ghi bên phần 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nhận tiền từ khách hàng nhưng chưa chuyển giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, kế toán sẽ phải căn cứ vào nội dung cụ thể của khoản tiền nhận được để có thể phân loại và hạch toán đúng. Đặc biệt là việc phản ánh người mua trả tiền trước và …

13 11 bài viết về Người Mua Ứng Trước Là Tài Sản Hay Nguồn Vốn

 • Tác giả: hocdientucoban.com
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 2.66 (119 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt nội dung bài: Nội dung hay về Phân biệt tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp – NewTrain 7/ Người mua ứng trước tiền hàng
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nhận tiền từ khách hàng nhưng chưa chuyển giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, kế toán sẽ phải căn cứ vào nội dung cụ thể của khoản tiền nhận được để có thể phân loại và hạch toán đúng. Đặc biệt là việc phản ánh người mua trả tiền trước và …

14 Hệ thống tài khoản – 331. Phải trả cho người bán

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 2.51 (194 vote)
 • Tóm tắt: Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng … Mua vật tư, hàng hóa chưa trả tiền người bán về nhập kho trong trường hợp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này …

15 Nhận ứng trước tiền hàng của người mua

 • Tác giả: vh2.com.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 2.47 (136 vote)
 • Tóm tắt: · Nguyễn Kim Khanh · Nguyễn Kim Khanh 21 : 38 16/12/2015Nội dung chính. 1/ Định khoản khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này …

16 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 2.48 (135 vote)
 • Tóm tắt: Chỉ tiêu này phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua sản phầm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, bất động sản đầu tư và doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi