Khám phá 10+ nghị quyết 406 giảm thuế tốt nhất bạn nên biết

1 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 2021 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 4.83 (752 vote)
 • Tóm tắt: · Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 2021 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19 · Điều 1. Một số giải pháp về miễn, giảm thuế

2 Nghị Quyết 406/NQ-UBTVQH15: Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Covid-19

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 4.59 (200 vote)
 • Tóm tắt: Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, giám …

3 Tiếp sức cho người dân, doanh nghiệp vượt khó

Tiếp sức cho người dân, doanh nghiệp vượt khó
 • Tác giả: baodongnai.com.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 4.56 (220 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Nghị quyết 406, sẽ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Doanh nghiệp đủ điều kiện giảm thuế phải có doanh thu không quá 200 tỷ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong 2 năm 2020 và 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với DN, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Không áp dụng quy định tại khoản …

4 Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng
 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 4.2 (367 vote)
 • Tóm tắt: · Nghị quyết 406 cũng đưa ra quy định về việc giảm thuế GTGT. Theo đó, áp dụng giảm thuế GTGT kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (Không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến). Mức giảm cụ thể được quy định như sau: – Giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT với doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ …

5 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15: Giảm 30% Thuế TNDN, Miễn Thuế TNCN và GTGT Năm 2021

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 4.02 (441 vote)
 • Tóm tắt: Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15: Giảm 30% Thuế TNDN, Miễn Thuế TNCN và GTGT Năm 2021. Ngày 19/10/2021, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV-2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp …

6 Các giải pháp miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15  

 • Tác giả: hanam.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 3.94 (504 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể các giải pháp miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV-2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp …

7 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 giảm thuế TNDN và GTGT năm 2021

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 3.64 (483 vote)
 • Tóm tắt: Ngày 19/10/2021 Quốc hội ban hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, giảm 30% thuế giá trị gia tăng năm 2021
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV-2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp …

8 Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về các chính sách hỗ trợ về thuế

 • Tác giả: crowe.com
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 3.45 (213 vote)
 • Tóm tắt: · Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) phải nộp năm 2021 đối với người nộp thuế có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và giảm so 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV-2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp …

9 CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
 • Tác giả: ebh.vn
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 3.25 (383 vote)
 • Tóm tắt: · Mời bạn đọc hãy cùng BHXH điện tử eBH tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây. Doanh nghiệp được giảm thuế thu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ theo Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH doanh nghiệp được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, …

10 đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian tiếp cận chính sách – Quốc hội

 • Tác giả: quochoi.vn
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 3 (305 vote)
 • Tóm tắt: · Cụ thể là doanh nghiệp giảm đóng các khoản thuế như trong Nghi quyết đã giúp nguồn lực cho doanh nghiệp được tốt hơn …” Để Nghị quyết 406/NQ- 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ theo Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH doanh nghiệp được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, …

11 HƯỚNG DẪN MIỄN GIẢM THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2021/NĐ

 • Tác giả: tanbinh.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 2.86 (71 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ theo Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH doanh nghiệp được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, …

12 Hướng dẫn giảm thuế 30% GTGT theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Hướng dẫn giảm thuế 30% GTGT theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15
 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 2.73 (163 vote)
 • Tóm tắt: · Nghị quyết 406 quy định: Giảm thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021 đối với một số hàng hóa, dịch vụ (vận 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp HHDV thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: …

13 Nghị quyết 406 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Nghị quyết 406 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19
 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 2.61 (183 vote)
 • Tóm tắt: Nghị quyết 406 ban hành giải pháp về miễn, giảm thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với các chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), miễn tiền chậm nộp, miễn thuế thu …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín