Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

1 THỜI GIAN NGHỈ KHI THỰC HIỆN BIÊN PHÁP TRÁNH THAI

 • Tác giả: luathongbang.com.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 4.88 (681 vote)
 • Tóm tắt: Vì vậy, thời gian nghỉ việc tối đa 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng … Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, khi lao động nam thực hiện các biện pháp tránh thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì sẽ được nghỉ việc.Thời gian nghỉ việc mà người lao động được hưởng quy định khác nhau phụ thuộc vào biện pháp tránh thai mà …

2 Cách tính tiền thai sản khi lao động nữ đặt vòng tránh thai

Cách tính tiền thai sản khi lao động nữ đặt vòng tránh thai
 • Tác giả: tongdaibaohiem.com
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 4.77 (578 vote)
 • Tóm tắt: 2 con rồi nên giờ muốn đặt vòng tránh thai thì có được nghỉ hưởng bảo hiểm không? … Thứ nhất, về vấn đề nghỉ việc hưởng BHXH khi đặt vòng tránh thai
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng …

3 Lao động nữ đặt vòng tránh thai có được hưởng bảo hiểm không?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 4.55 (514 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, lao động nữ đang tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai. Thời gian nghỉ khi đặt vòng tránh thai 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng …

4 Đặt vòng tránh thai được nghỉ chế độ tối đa bao nhiêu ngày

Đặt vòng tránh thai được nghỉ chế độ tối đa bao nhiêu ngày
 • Tác giả: luatannam.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 4.31 (339 vote)
 • Tóm tắt: · Số ngày bạn được nghỉ hưởng chế độ đặt vòng tránh thai sẽ theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và tối đa không quá 7 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, chế độ thai sản cho mỗi ngày nghỉ hưởng chế độ đặt vòng tránh thai bằng mức bình quân tiền lương của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ đặt vòng tránh thai chia cho 30 ngày theo quy định tại điểm a,c Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm …

5 Đặt vòng tránh thai có được hưởng chế độ thai sản không?

Đặt vòng tránh thai có được hưởng chế độ thai sản không?
 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 4.13 (445 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ đặt vòng tránh thai (và các biện pháp triệt sản) là trường hợp được hưởng chế độ thai sản. Hiện nay, luật này không quy định thời gian cụ thể lao động nữ được nghỉ khi đặt vòng tránh thai mà …

6 Đi đặt vòng tránh thai có được hưởng chế độ bảo hiểm không?

Đi đặt vòng tránh thai có được hưởng chế độ bảo hiểm không?
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 3.83 (331 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy, đối với trường hợp lao động nữ đặt vòng tránh thai trong thời gian nghỉ thai sản thì vẫn được hưởng chế độ thai sản đối với đặt vòng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 …

7 Mức hưởng trợ cấp khi đặt vòng tránh thai được tính như thế nào

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 3.61 (517 vote)
 • Tóm tắt: · Khi chị đặt vòng tránh thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị được nghỉ tối đa 07 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi là nhân viên bán hàng của Công ty THHH Trần Anh đã 6 năm. Tháng 02/2016 tôi có xin công ty nghỉ thai sản, tôi xin nghỉ đến hết tháng 06/2016. Trước khi tôi xin nghỉ hưởng chế độ thai sản thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 7.800.000 …

8 CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
 • Tác giả: ebh.vn
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 3.5 (256 vote)
 • Tóm tắt: · d) Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt … Trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản khi người lao động 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lao động nữ được hưởng tiền trợ cấp từ chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2020 được điều chỉnh tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng, mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh của lao động nữ theo đó cũng …

9 Có được hưởng chế độ ốm đau khi đang nghỉ do đặt vòng tránh thai không?

Có được hưởng chế độ ốm đau khi đang nghỉ do đặt vòng tránh thai không?
 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 3.27 (419 vote)
 • Tóm tắt: · Bạn không được giải quyết cùng một lúc cả hai chế độ của bảo hiểm xã hội. Cách tính tiền chế độ ốm đau khi đang nghỉ do đặt vòng tránh thai theo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có được hưởng chế độ ốm đau khi đang nghỉ do đặt vòng tránh thai không? Cách tính tiền chế độ ốm đau khi đang nghỉ do đặt vòng tránh thai theo quy định năm 2022 như thế nào? Bài viết sau đây của Luật sư 247 sẽ giúp quý bạn đọc giải đáp thắc mắc về …

10 Đặt vòng tránh thai sẽ hưởng chế độ thai sản như thế nào?

 • Tác giả: tuvanbhxh.net
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 3.09 (457 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai. Với trường hợp đặt vòng tránh thai thì bạn sẽ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai. Với trường hợp đặt vòng tránh thai thì bạn sẽ được nghỉ việc tối đa 7 ngày (tính cả ngày nghỉ lễ, tết và nghỉ hằng tuần) không kể bạn đã từng đặt vòng …

11 Chế độ thai sản khi sử dụng biện pháp tránh thai

Chế độ thai sản khi sử dụng biện pháp tránh thai
 • Tác giả: luatquanghuy.vn
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 2.83 (86 vote)
 • Tóm tắt: đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt … khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

List 10+ hợp đồng bảo hiểm vô hiệu tốt nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng bảo hiểm vô hiệu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng