Tổng hợp 13 nạo hút thai có được hưởng bảo hiểm không hay nhất bạn nên biết

1 Tư vấn hút thai có được hưởng chế độ thai sản không?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.92 (914 vote)
 • Tóm tắt: · Tôi đang làm cho công ty điện tử ở Thái Nguyên từ đầu năm 2014 và có tham gia bảo hiểm xã hội. Tháng 3/2016 vì một số lí do nên tôi mang thai 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi là Lương Thị Thắm, năm nay 20 tuổi. Tôi đang làm cho công ty điện tử ở Thái Nguyên từ đầu năm 2014 và có tham gia bảo hiểm xã hội. Tháng 3/2016 vì một số lí do nên tôi mang thai ngoài ý muốn và tôi không muốn giữ lại cái thai này. Khi cái thai …

2 Chế độ thai sản của lao động nữ khi nạo hút thai được tính thế nào?

Chế độ thai sản của lao động nữ khi nạo hút thai được tính thế nào?
 • Tác giả: tongdaibaohiem.com
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 4.76 (223 vote)
 • Tóm tắt: 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chế độ thai sản của lao động nữ khi nạo hút thai được tính thế nào? E tham gia bhxh từ ngày 1/1/2016 đến tháng 1/2019 thì e xin nghĩ làm ở cơ quan. Qua tháng 3/2019 e xin vô công ty làm công nhân và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Đến tháng 8 năm …

3 NLĐ phá thai có được hưởng chế độ thai sản?

NLĐ phá thai có được hưởng chế độ thai sản?
 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 4.5 (511 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy, rõ ràng theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành, người phụ nữ khi phá thai bằng các biện pháp hút hoặc nạo thai, dù là do 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lao động nữ và người sử dụng lao dộng cần hiểu đúng, nắm rõ chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ phá thai để không bỏ qua quyền lợi mà lao động nữ đáng lẽ được hưởng theo luật định. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ sau khi …

4 Đi phá thai có được bảo hiểm y tế chi trả không? – Luật Toàn Quốc

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 4.32 (329 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định của luật, việc sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai là một trong các trường hợp không được bảo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lao động nữ và người sử dụng lao dộng cần hiểu đúng, nắm rõ chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ phá thai để không bỏ qua quyền lợi mà lao động nữ đáng lẽ được hưởng theo luật định. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ sau khi …

5 Thời gian nghỉ nạo, hút thai có phải đóng bảo hiểm y tế không?

 • Tác giả: luathatran.vn
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 4.14 (540 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì trường hợp của bạn, thời gian nghỉ được tính như sau: “Điều 30. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lao động nữ và người sử dụng lao dộng cần hiểu đúng, nắm rõ chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ phá thai để không bỏ qua quyền lợi mà lao động nữ đáng lẽ được hưởng theo luật định. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ sau khi …

6 Phá thai ngoài ý muốn có được hưởng bảo hiểm xã hội không?

Phá thai ngoài ý muốn có được hưởng bảo hiểm xã hội không?
 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 3.99 (213 vote)
 • Tóm tắt: · ⇒ Do đó phá thai ngoài ý muốn có được hưởng bảo hiểm xã hội không nếu thuộc các trường hợp: Sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hay phá thai 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ⇒ Do đó phá thai ngoài ý muốn có được hưởng bảo hiểm xã hội không nếu thuộc các trường hợp: Sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hay phá thai bệnh lý thì sẽ được hưởng thai sản. Còn nếu tự ý phá thai sẽ không được hưởng chế độ thai sản của bảo …

7 Chế độ thai sản khi sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý

 • Tác giả: luatquanghuy.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 3.67 (267 vote)
 • Tóm tắt: Nếu thai bị sảy, nạo, hút, chết lưu hoặc phá thai bệnh lý mà thai từ 25 tuần trở lên thì sẽ được nghỉ tối đa không quá 50 ngày. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản trường hợp lao động nữ bị sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý bao gồm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu người lao động điều trị ngoại trú, nếu người lao động điều trị …

8 Chế độ khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Chế độ khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý
 • Tác giả: ibh.ivan.vn
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 3.57 (343 vote)
 • Tóm tắt: Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản trường hợp lao động nữ bị sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý bao gồm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu người lao động điều trị ngoại trú, nếu người lao động điều trị …

9 Nạo hút thai có được được bảo hiểm y tế chi trả tiền việc phí hay không? Mức chi trả phí khám bệnh, chữa bệnh của bảo hiểm y tế như thế nào?

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 3.19 (492 vote)
 • Tóm tắt: · Các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi dùng bảo hiểm y tế? Nạo hút thai có được hưởng bảo hiểm hay không?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản trường hợp lao động nữ bị sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý bao gồm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu người lao động điều trị ngoại trú, nếu người lao động điều trị …

10 Sảy thai vào kỳ nghỉ lễ có được hưởng chế độ BHXH không?

 • Tác giả: congdoan.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 3.16 (438 vote)
 • Tóm tắt: · Vậy, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm thanh toán vào những ngày nghỉ … gian hưởng chế độ khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản trường hợp lao động nữ bị sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý bao gồm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu người lao động điều trị ngoại trú, nếu người lao động điều trị …

11 Sảy thai, phá thai bệnh lý có được hưởng chế độ thai sản không?

Sảy thai, phá thai bệnh lý có được hưởng chế độ thai sản không?
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 2.93 (173 vote)
 • Tóm tắt: · Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định …

12 Tự ý phá thai có được hưởng chế độ thai sản không

Tự ý phá thai có được hưởng chế độ thai sản không
 • Tác giả: luatannam.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2021
 • Đánh giá: 2.75 (169 vote)
 • Tóm tắt: · Vậy theo quy định trên trường hợp sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Theo đó, nếu tự ý 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với trường hợp của bạn, bạn muốn phá thai do mang thai ngoài ý muốn và do áp lực quá lớn. Do đó, đây không phải là trường hợp phá thai bệnh lí hay theo chỉ định của bác sĩ. Vì vậy, khi bạn tự ý phá thai, bạn chỉ được hưởng chế độ ốm đau theo quy …

13 CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
 • Tác giả: ebh.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.75 (112 vote)
 • Tóm tắt: · Ngoài thời gian nghỉ lao động nữ khi nạo hút thai còn được hưởng trợ cấp tiền khi nạo hút thai. Các trường hợp sảy thai, thai chết lưu, phá thai 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lao động nữ cần nắm rõ được chế độ thai sản trong trường hợp nạo phá thai để không bỏ qua lợi ích của mình. Trên đây là những chia sẻ đến từ bảo hiểm xã hội điện tử eBH, nếu có bất cứ câu hỏi hoặc cần tư vấn gì thêm vui lòng liên hệ cho chúng tôi …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi