Khám phá 10+ mẫu sổ đăng ký cổ đông hay nhất

1 Mẫu sổ cổ đông và cách lập sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần

Mẫu sổ cổ đông và cách lập sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 4.92 (822 vote)
 • Tóm tắt: · Vậy, sổ đăng ký cổ đông là gì? Là loại giấy tờ ghi nhận các thông tin về cổ phần, người sở hữu cổ phần, loại cổ phần, ngày sở hữu cổ phần, ghi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mặt khác, Luật doanh nghiệp cũng không có quy định buộc công ty cổ phần phải luôn có 3 cổ đông sáng lập. Bởi vậy, việc công ty cổ phần sau 3 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh chỉ còn 2 cổ đông sáng lập là không vi phạm pháp luật, nên bạn có thể đăng …

2 Mẫu sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần mới nhất năm 2022

 Mẫu sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần mới nhất năm 2022
 • Tác giả: luatnhandan.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.76 (557 vote)
 • Tóm tắt: · Sổ cổ đông là gì? Quy định pháp luật về đăng ký sổ cổ đông … Sổ cổ đông là một loại giấy tờ pháp lý quan trọng trong việc quản lý công ty cổ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty …

3 Mẫu sổ cổ đông và cách lập sổ đăng ký cổ đông mới nhất

 • Tác giả: luatquochuy.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 4.59 (348 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu sổ cổ đông hay còn gọi là sổ đăng ký cổ đông được sử dụng trong công ty cổ phần với mục đích liệt kê đầy đủ những cổ đông hiện tại đang nắm giữ cổ phần 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 121. Sổ đăng ký cổ đông 1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. 2. Sổ đăng ký cổ đông phải …

4 Mẫu sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần năm 2022

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 4.28 (300 vote)
 • Tóm tắt: Đây là một trong các hồ sơ khi thành lập doanh nghiệp và được hợp pháp khi có chữ ký của từng cổ đông. Dưới đây là mẫu sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của …

5 Lập sổ đăng ký cổ đông, giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần

 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 4 (203 vote)
 • Tóm tắt: Theo luật doanh nghiệp 2014, sổ đăng ký cổ đông hay trên thực tế gọi đơn giản là sổ cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Sổ đăng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cổ phiếu là hình thức biểu hiện của cổ phần, cổ phiếu theo Điều 120 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 121 Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021): “Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử …

6 Mẫu sổ đăng ký cổ đông – văn phòng luật sư đms

 • Tác giả: luatsudms.com.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 3.88 (249 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu sổ đăng ký cổ đông: công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mẫu sổ đăng ký cổ đông: công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này (Điều 121 Luật Doanh nghiệp số …

7 Hướng dẫn cách lập sổ đăng ký cổ đông đơn giản nhất

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 3.74 (351 vote)
 • Tóm tắt: Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ điều khoản nào giải thích khái niệm về sổ đăng ký cổ đông, tuy nhiên xét nội dung Khoản 1 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Là loại tài liệu nội bộ bắt buộc phải xây dựng và lưu giữ trong mỗi công ty cổ phần, do vậy, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, nếu không có sổ đăng ký cổ đông thì công ty sẽ phải chịu mức phạt lên đến 30 triệu đồng …

8 Mẫu sổ đăng ký cổ đông, mẫu sổ cổ đông là gì?

 • Tác giả: luathungson.vn
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 3.5 (562 vote)
 • Tóm tắt: · Theo như quy định của Luật Doanh Nghiệp, sổ đăng ký cổ đông là một dạng văn bản hoặc tập dữ liệu điện tử, hoặc tồn tại dưới cả hai dạng này
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật hiện nay không đưa ra quy định về việc có phải thông báo lập sổ đăng ký cổ đông với nhà nước. Vì vậy, hoạt động lập và lưu trữ sổ chỉ mang tính chất nội bộ, nhằm mục đích phục vụ công tác lý của doanh nghiệp. Mỗi khi cổ đông có sự thay đổi …

9 Hướng dẫn lập sổ cổ đông cho công ty cổ phần

Hướng dẫn lập sổ cổ đông cho công ty cổ phần
 • Tác giả: dichvuthanhlap.com
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 3.35 (498 vote)
 • Tóm tắt: Số lượng cổ phần đang nắm giữ, tổng giá trị cổ phiếu, ngày đăng ký cổ phần. Trường hợp là tổ chức góp vốn. Thông tin gồm có : Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật hiện nay không đưa ra quy định về việc có phải thông báo lập sổ đăng ký cổ đông với nhà nước. Vì vậy, hoạt động lập và lưu trữ sổ chỉ mang tính chất nội bộ, nhằm mục đích phục vụ công tác lý của doanh nghiệp. Mỗi khi cổ đông có sự thay đổi …

10 Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất năm 2022

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 3.11 (258 vote)
 • Tóm tắt: · Luật Hoàng Phi cung cấp tới các bạn đọc mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất để Quý vị tham khảo, dễ dàng áp dụng cho công ty cổ phần của mình
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ …

11 Mẫu Sổ đăng ký cổ đông và cách lập sổ cổ đông

Mẫu Sổ đăng ký cổ đông và cách lập sổ cổ đông
 • Tác giả: luathungthang.com
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 2.97 (107 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 Luật doanh nghiệp thì: “1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ …

12 Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất 2022 – tbtvn.org

Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất 2022 - tbtvn.org
 • Tác giả: tbtvn.org
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 2.86 (171 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất 2022. Tác giả: Phương Thảo |; Cập nhật: 29/12/2021 |; Biểu mẫu |; 2006 Lượt xem. Mục lục. Có phải thông báo lập sổ đăng ký 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định tại Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014, mẫu sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ …

13 Mẫu sổ cổ đông và chứng nhận của Cty Cổ phần

 • Tác giả: luathongthai.com
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 2.71 (170 vote)
 • Tóm tắt: 4. Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty …

14 Sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần – Luật Kiến Việt

 • Tác giả: luatkienviet.com
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 2.5 (124 vote)
 • Tóm tắt: · Sổ đăng ký cổ đông còn được gọi với tên khác là sổ cổ đông, được xem là sổ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông được lưu tại công ty cổ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp vận hành dựa trên số vốn góp của các cổ đông. Trong quá tình góp vốn, có không ít những trường hợp cổ đông thay đổi thông tin hay thay đổi tỷ lệ góp vốn. Bên cạnh đó, để có …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín