Tổng hợp 10+ mẫu sổ chi tiết theo thông tư 200 hay nhất

1 Mẫu sổ chi tiết tài khoản theo thông tư 200 file Excel

 • Tác giả: vieclamvui.com
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 4.81 (651 vote)
 • Tóm tắt: Sổ chi tiết tài khoản theo thông tư 200 là sổ kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến một số tài khoản thuộc loại thanh toán 

2 Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 200 & 133

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 200 & 133
 • Tác giả: kaike.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.65 (549 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là S04a-DN cũng tương tự như mẫu S07a-DN Thông tư 200. Tải file word Mẫu số kế toán chi tiết quỹ 

3 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 4.56 (398 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết các Tài khoản theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S19-DNN (S38-DN), theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán (theo từng 

4 Mẫu sổ cái chuẩn nhất theo Thông tư 200

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 4.39 (216 vote)
 • Tóm tắt: · Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, …

5 Mẫu sổ chi tiết các tài khoản và cách lập theo Thông tư 200

 • Tác giả: ketoanthucte.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 4.18 (548 vote)
 • Tóm tắt: · Sau đây Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết các tài khoản và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. >>> Tìm hiểu thêm: 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, …

6 Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo thông tư 200 mới nhất 2018

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 3.93 (315 vote)
 • Tóm tắt: Lưu ý: Theo thông tư 200, Mẫu sổ nhật ký mua hàng này chỉ thể hiện số tiền nguyên vật liệu, hàng hóa, chi phí đầu vào mà không thể hiện nội dung thuế GTGT. Xem 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, …

7 Danh mục và Mẫu sổ Kế toán theo Thông tư 200

Danh mục và Mẫu sổ Kế toán theo Thông tư 200
 • Tác giả: kiemtoanthanhnam.com
 • Ngày đăng: 09/16/2022
 • Đánh giá: 3.75 (470 vote)
 • Tóm tắt: · 42 · Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm · S63-DN · x · x · x · x
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh …

8 Cách lập Sổ chi tiết các Tài khoản theo Thông tư 200 và 133

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 3.56 (364 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn Cách lập Sổ chi tiết các Tài khoản theo Thông tư 200 và 133. Mẫu Sổ chi tiết các Tài khoản S38-DN (S19-DNN) dùng cho một số tài khoản thuộc loại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh …

9 Mẫu sổ chi tiết bán hàng và cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Tác giả: tintucketoan.com
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 3.33 (305 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu sổ chi tiết bán hàng và cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC · Tin tức kế toán: Sổ này mở theo từng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh …

10 Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo thông tư 200

 • Tác giả: dayketoan.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 3.04 (467 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo thông tư 200 Mẫu số S38-DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh …

11 Thông tư 200- 2014. mẫu số s38- dn- sổ chi tiết các tài khoản

 • Tác giả: ketoanthue.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.85 (134 vote)
 • Tóm tắt: Thong tu 200- 2014. mau so s38- dn- so chi tiet cac tai khoan, Thông tư 200- 2014. mẫu số s38- dn- sổ chi tiết các tài khoản
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh …

12 Tải Mẫu Sổ Chi Tiết Theo Thông Tư 200 Excel, Thông Tư 200

Tải Mẫu Sổ Chi Tiết Theo Thông Tư 200 Excel, Thông Tư 200
 • Tác giả: lingocard.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 2.88 (78 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn Cách lập Sổ chi tiết các Tài khoản theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu S38-DN (S19-DNN) Sổ chi tiết các Tài khoảndùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: -Sổ chi tiết các tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán (theo từng nội dung chi phí, nguồn vốn…).SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334,335, 336, 338, 344, …

13 Danh mục sổ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 2.75 (72 vote)
 • Tóm tắt: tư 200/2014/TT-BTC. Mẫu sổ ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC … Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh. S41a-DN
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: -Sổ chi tiết các tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán (theo từng nội dung chi phí, nguồn vốn…).SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334,335, 336, 338, 344, …

14 Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo thông tư 200 và thông tư 133

 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 2.68 (176 vote)
 • Tóm tắt: · Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu mẫu sổ chi tiết bán hàng được quy định theo thông tư 200 và thông tư 133. Mục lục Ẩn. 1. Mục đích lập sổ chi tiết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sổ chi tiết bán hàng là mẫu sổ được mở theo từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp hoặc đã bán được khách hàng chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán tiền ngay. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu mẫu sổ chi tiết bán hàng được quy định theo thông tư 200 …

15 Mẫu sổ cái theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 2.49 (68 vote)
 • Tóm tắt: Đơn vị: ………………………….. Địa chỉ: …………………………… Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Nội dung sổ cái mẫu S03b – DNNSổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài …

16 Mẫu và Cách ghi Sổ chi tiết các tài khoản theo TT 200 – Mẫu S38-DN

 • Tác giả: ketoanthienung.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 2.41 (187 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết các tài khoản – Mẫu Mẫu số S38-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Nội dung sổ cái mẫu S03b – DNNSổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín