Khám phá 10+ mẫu hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ hay nhất đừng bỏ lỡ

1 Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuẩn

 • Tác giả: luatquanghuy.vn
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 4.86 (652 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng nguyên tắc là hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về nguyên tắc mua bán hàng hóa hay cung ứng bất kỳ dịch vụ nào đó
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên, thông thường, những thỏa thuận về nguyên tắc có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều hợp đồng liên quan trong các quan hệ phổ biến như: hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ, hợp đồng nguyên tắc mua bán, hợp đồng nguyên tắc bán hàng, hợp đồng …

2 LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH

LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH
 • Tác giả: luatsutran.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 4.78 (229 vote)
 • Tóm tắt: Hủy hợp đồng nếu bên B không cung cấp đúng, đầy đủ hàng hóa và nghĩa vụ. … Dịch vụ tư vấn mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán sơn của Công ty TNHH Luật Trần 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên A khi có yêu cầu mua, bên A sẽ gửi cho bên B 1 bản fax hoặc một bản hợp đồng yêu cầu cụ thể loại mặt hàng, chất lượng, số lượng, địa điểm giao hàng, thời điểm giao hàng. Sau đó sau 24 giờ kể từ khi nhận được fax hoặc hợp đồng, bên B sẽ gửi một …

3 Hợp đồng nguyên tắc và mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán Hàng Hóa

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 4.59 (437 vote)
 • Tóm tắt: · + Hợp đồng cung ứng dịch vụ. + Hợp đồng thuê nhân công thực hiện công việc. +… Nội dung thỏa thuận. – Các thỏa thuận 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Sau hợp đồng này được ký kết nếu phát sinh hai bên sẽ đi tới quyết định thỏa thuận khác về mua bán đối với từng lần thực hiện giao dịch. Trong đó, các thông tin về số lượng, khối lượng, chất lượng và giá cả,… sẽ được thỏa thuận chi tiết trong bản …

4 Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ

 • Tác giả: luatsudfc.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 4.19 (579 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ là một loại thỏa thuận giữa các bên trong việc cung ứng dịch vụ. Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ có thể 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong trường hợp mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà bên kia phải gánh chịu do việc thực hiện không đúng nghĩa vụ đó, bao gồm cả thiệt hại …

5 Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa
 • Tác giả: luat24h.com.vn
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 4.01 (321 vote)
 • Tóm tắt: · b) Định kỳ cung cấp cho Bên mua các thông tin về sản phẩm như: Danh mục và Catalogue sản -phẩm hiện có, giá cả sản phẩm, dịch vụ đối với khách 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết L24H đã cung cấp về mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng cho quý khách hàng. Trong quá trình thực hiện hoặc soạn thảo hợp đồng, nếu còn có thắc mắc về hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa hoặc muốn được tham khảo dịch vụ luật sư tư vấn hỗ …

6 Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán Hàng Hóa (Principle Contract For Purchase of Goods)

 • Tác giả: caselaw.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 3.9 (266 vote)
 • Tóm tắt: Theo đó Nhà cung cấp (hoặc một công ty liên kết của Nhà cung cấp, tùy từng trường hợp) đồng ý bán hoặc cung cấp Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ nhất định, được nêu chi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1.5. “Sự kiện Bất khả kháng”: có nghĩa là một sự kiện gây ra bởi một tình huống vượt quá sự kiểm soát hợp lý của một bên và không thể được ngăn chặn hoặc né tránh cho dù đã tiến hành mọi biện pháp thích đáng, ví dụ như: thiên tai, chiến tranh, mất …

7 [Tiết lộ] Top 7 mẫu hợp đồng nguyên tắc phổ biến nhất 2021

 • Tác giả: 123job.vn
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 3.62 (574 vote)
 • Tóm tắt: Mặc dù mục đích chính của hợp đồng nguyên tắc vẫn là nêu ra các quy định được thỏa thuận trước khi tiến hành trao đổi hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ để đảm bảo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1.5. “Sự kiện Bất khả kháng”: có nghĩa là một sự kiện gây ra bởi một tình huống vượt quá sự kiểm soát hợp lý của một bên và không thể được ngăn chặn hoặc né tránh cho dù đã tiến hành mọi biện pháp thích đáng, ví dụ như: thiên tai, chiến tranh, mất …

8 Tư vấn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 3.55 (307 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng nguyên tắc là văn bản thỏa thuận giữa các bên khi mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, mang tính chất định hướng và là cơ sở để ký kết hợp đồng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mục đích của hợp đồng để thỏa thuận những vấn đề chung, có thể được xem là một biên bản ghi nhớ hay là hợp đồng khung. Trong quá trình giao dịch- thương thảo thương mại, những thay đổi của hợp đồng sẽ được điều chỉnh bằng hợp đồng nguyên tắc. Hợp …

9 Mẫu Hợp đồng nguyên tắc và các thông tin liên quan

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 3.21 (257 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng nguyên tắc là loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận mang tính chất định hướng về việc mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c) Một trong các Bên ngừng kinh doanh, không có khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, lâm vào tình trạng hoặc bị xem là mất khả năng thanh toán, có quyết định giải thể, phá sản. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên …

10 Giá trị pháp lý của hợp đồng nguyên tắc và hình thức hợp đồng

Giá trị pháp lý của hợp đồng nguyên tắc và hình thức hợp đồng
 • Tác giả: luat247.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 3.03 (414 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu hợp đồng nguyên tắc như thế nào. Thực tiễn việc sử dụng hợp đồng nguyên tắc cung ứng dịch vụ, hàng hóa có sự khác biệt về điều khoản hợp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c) Một trong các Bên ngừng kinh doanh, không có khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, lâm vào tình trạng hoặc bị xem là mất khả năng thanh toán, có quyết định giải thể, phá sản. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên …

11 HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 2.94 (64 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG Tải về Ấn vào đây để tạo hợp … c) Tư vấn cho Bên mua về sản phẩm và dịch vụ của Nhà cung cấp/Nhà sản xuất
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 6.3. Trong trường hợp có sự thay đổi về những thông tin liên quan đến quá trình giao dịch giữa hai Bên như: thay đổi trụ sở làm việc, thay đổi mã số thuế, thay đổi tài khoản…vv hai Bên phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhau trước khi …

12 HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC – – Việt Đức Trans

 • Tác giả: vietductrans.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 2.79 (182 vote)
 • Tóm tắt: BÊN VẬN CHUYỂN : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC. Địa chỉ : 32/5A Quang Trung, … Download Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng nguyên tắc
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 6.3. Trong trường hợp có sự thay đổi về những thông tin liên quan đến quá trình giao dịch giữa hai Bên như: thay đổi trụ sở làm việc, thay đổi mã số thuế, thay đổi tài khoản…vv hai Bên phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhau trước khi …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi