Khám phá 10+ mẫu hợp đồng làm đại lý độc quyền hay nhất

1 Phần mềm hợp đồng điện tử iContract được nhiều DN FDI tin dùng

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract được nhiều DN FDI tin dùng
 • Tác giả: icontract.com.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 4.81 (898 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, dựa trên tính chất mua bán, kinh doanh có rất nhiều các loại hợp đồng độc quyền khác nhau được thành lập và như: Hợp đồng đại lý độc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi ký kết hợp đồng độc quyền thì các mối quan hệ được xác lập, trên thị trường chỉ có một doanh nghiệp/ đơn vị/ cá nhân chiếm vị trí độc tôn trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhất định nào đó. Theo đó các đơn vị/ cá nhân độc quyền sẽ kiểm soát …

2 Hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa 2021 – Bách Khoa Luật

 • Tác giả: bachkhoaluat.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 4.79 (248 vote)
 • Tóm tắt: Loại Văn Bản: Mẫu hợp đồng Lĩnh Vực: Kinh doanh – Thương mại … Đại lý độc quyền: Bên A sau đây chỉ định và Bên B đồng ý nhận làm Đại lý độc quyền bán mặt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi ký kết hợp đồng độc quyền thì các mối quan hệ được xác lập, trên thị trường chỉ có một doanh nghiệp/ đơn vị/ cá nhân chiếm vị trí độc tôn trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhất định nào đó. Theo đó các đơn vị/ cá nhân độc quyền sẽ kiểm soát …

3 Mẫu hợp đồng đại lý

 • Tác giả: thuvienxuatnhapkhau.com
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 4.52 (482 vote)
 • Tóm tắt: Điều 7: Độc quyền; Hợp đồng này không mang tính độc quyền trên khu vực. Bên A có thể triển khai ký thêm hợp đồng tổng đại lý với thể nhân khác nếu xét thấy
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi ký kết hợp đồng độc quyền thì các mối quan hệ được xác lập, trên thị trường chỉ có một doanh nghiệp/ đơn vị/ cá nhân chiếm vị trí độc tôn trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhất định nào đó. Theo đó các đơn vị/ cá nhân độc quyền sẽ kiểm soát …

4 Mẫu hợp đồng đại lý – Cập nhật đầy đủ và mới nhất năm 2022

Mẫu hợp đồng đại lý - Cập nhật đầy đủ và mới nhất năm 2022
 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 4.31 (457 vote)
 • Tóm tắt: Bên A sau đây chỉ định và Bên B đồng ý nhận làm Đại lý độc quyền phát triển, phân phối Sản phẩm quy định tại Phụ lục 1 của 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.1. Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng, Bên B sẽ gửi yêu cầu đặt hàng bằng văn bản cho Bên A trong đó nêu rõ tên, chủng loại, số lượng Sản phẩm cần đặt hàng, thời gian giao hàng và phương thức giao hàng. Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày …

5 HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN (Đại lý cấp 1) – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 4.06 (341 vote)
 • Tóm tắt: · 2.1. Bên giao đại lý sau đây chỉ định và Bên đại lý đồng ý nhận làm Đại lý cấp 1 phân phối độc quyền Sản phẩm quy định tại Phụ lục 1 của Hợp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 5.1.1. Bên đại lý sẽ được hưởng Thù lao đại lý dưới hình thức tỷ lệ phần trăm hoa hồng trên giá sản phẩm bán được (giá sản phẩm để tính phần trăm hoa hồng là giá đã bao gồm thuế GTGT). Tỷ lệ phần trăm hoa hồng cố định của Bên đại lý là 50% (năm mươi …

6 Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền
 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 3.94 (318 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng đại lý độc quyền là thỏa thuận giữa các bên theo đó tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền đúng luật và đảm bảo quyền lợi là vấn đề vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh thương mại. Đại lý phân phối độc quyền là một hình thức của đại lý thương mại khá phổ biến trong hoạt động kinh …

7 Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền

Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền
 • Tác giả: luatthaian.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 3.79 (357 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng đại lý độc quyền là sự thỏa thuận giữa các chủ thể của hợp đồng, trong đó bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời hạn khắc phục hành vi vi phạm tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo vi phạm. Hết thời hạn khắc phục hành vi vi hạm do bên bị vi phạm ấn định theo quy định tại Khoản này, nếu bên vi phạm không khắc phục, sửa chữa hành vi vi phạm, …

8 Mẫu hợp đồng đại lý thương mại, độc quyền, cấp 1, cấp 2 mới nhất 2022

Mẫu hợp đồng đại lý thương mại, độc quyền, cấp 1, cấp 2 mới nhất 2022
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 3.56 (304 vote)
 • Tóm tắt: · Bên B nhận làm đại lý bao tiêu cho Bên A các sản phẩm…….mang nhãn hiệu: ……và theo đăng ký chất lượng số:….do Bên A sản xuất và kinh doanh. Bên B 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.1. Chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng, Bên B sẽ gửi yêu cầu đặt hàng bằng văn bản cho Bên A trong đó nêu rõ tên, chủng loại, số lượng Sản phẩm cần đặt hàng, thời gian giao hàng và phương thức giao hàng. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày …

9 Mẫu Hợp đồng đại lý độc quyền mới nhất năm 2022

 Mẫu Hợp đồng đại lý độc quyền mới nhất năm 2022
 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 3.21 (314 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng đại lý độc quyền là sự thỏa thuận giữa các bên để bên giao đại lý sẽ chỉ giao cho một đại lý mua, bán một số sản phẩm hoặc mặt hàng tại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.2. Bên A bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi danh mục Sản phẩm quy định tại các Phụ lục của Hợp đồng này. Việc điều chỉnh, sửa đổi danh mục sản phẩm sẽ được thông báo cho Bên B bằng văn bản và hai bên sẽ cùng thảo luận để đi đến thống nhất bằng văn …

10 Mẫu Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

 • Tác giả: luatdongtay.com
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 3.09 (537 vote)
 • Tóm tắt: 3.1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng này, Bên B sẽ đệ trình kế hoạch kinh doanh phát triển thị trường phân 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.2. Bên A bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi danh mục Sản phẩm quy định tại các Phụ lục của Hợp đồng này. Việc điều chỉnh, sửa đổi danh mục sản phẩm sẽ được thông báo cho Bên B bằng văn bản và hai bên sẽ cùng thảo luận để đi đến thống nhất bằng văn …

11 Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 1 (Đồ uống)

 • Tác giả: caselaw.vn
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 2.84 (176 vote)
 • Tóm tắt: Đại lý Cấp 1 hiểu và thừa nhận rằng Đại lý Cấp 1 không phải là Đại lý Cấp 1 duy nhất hay độc quyền của Bên A trong Khu Vực Kinh Doanh. 2.3. Trong trường hợp Đại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1.10. “Khu Vực Kinh Doanh” là các Khu Vực Kinh Doanh trong nước Việt Nam được liệt kê trong Phần 1 của Phụ Lục 1, mà Đại lý Cấp 1 được chỉ định phân phối và bán Sản phẩm. Danh sách các Khu Vực Kinh Doanh này được thành lập và có ranh giới theo đơn …

12 Soạn thảo hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 2.83 (95 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền là sự thỏa thuận giữa các bên để bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhất định tại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền là sự thỏa thuận giữa các bên để bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhất định tại một khu vực địa lý nhất định. Thực tế, một hợp đồng đại lý phân phối độc quyền thường có …

13 HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ RƯỢU ĐỘC QUYỀN – LawNet

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 2.74 (105 vote)
 • Tóm tắt: Sản phẩm và giá cả được nói trong hợp đồng này có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất bằng văn bản đến nhà phân phối trước 7 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền là sự thỏa thuận giữa các bên để bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhất định tại một khu vực địa lý nhất định. Thực tế, một hợp đồng đại lý phân phối độc quyền thường có …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi