Bật mí 10+ mẫu đơn xin đính chính sổ đỏ tốt nhất bạn nên biết

2 Mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ

 • Tác giả: luatquanghuy.vn
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 4.78 (310 vote)
 • Tóm tắt: Đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là loại giấy tờ được sử dụng trong trường những thông tin được đề cập trong Sổ đỏ, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là loại giấy tờ được sử dụng trong trường những thông tin được đề cập trong Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự sai sót, thiếu thông tin hoặc nhầm lẫn cần phải …

3 Mẫu đơn xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 4.42 (507 vote)
 • Tóm tắt: Để tạo điều kiện cho quý khách hàng thực hiện thủ tục liên quan về đất đai, trong bài viết bên dưới, Luật ACC cung cấp mẫu đơn xin đính chính giấy chứng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở …

4 Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 4.26 (468 vote)
 • Tóm tắt: (1)
  . Mẫu đơn đề nghị đính chính thơng tin Sổ đỏ số 1
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở …

5 Mẫu đơn xin đính chính sổ đỏ mới nhất – Thủ tục cần gì?

Mẫu đơn xin đính chính sổ đỏ mới nhất - Thủ tục cần gì?
 • Tác giả: bacsonghong.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 4.07 (429 vote)
 • Tóm tắt: · … sổ đỏ do một số nhầm lẫn dẫn tới thông tin ghi trong loại giấy này bị sai sót. Vậy trong trường hợp này, mẫu đơn xin đính chính sổ đỏ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Thứ 1, nếu người sử dụng đất, tài sản gắn với đất không phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính thì văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp huyện xã, thành phố có trách nhiệm xác nhận đính chính vào giấy chứng nhận đã cấp có sai sót. Đồng thời, phải …

6 Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ, GCN quyền sử dụng đất mới nhất

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 3.8 (581 vote)
 • Tóm tắt: · Đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ, GCN quyền sử dụng đất là loại giấy tờ được sử dụng trong trường những thông tin được đề cập trong Sổ đỏ, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin giấy chứng nhận theo thông tin trên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với được đất được …

7 Đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ

 • Tác giả: luathungson.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 3.66 (510 vote)
 • Tóm tắt: · Khi Sổ đỏ có sai sót mà do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ gửi cơ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin giấy chứng nhận theo thông tin trên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với được đất được …

8 Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ mới chuẩn nhất năm 2022

 Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ mới chuẩn nhất năm 2022
 • Tác giả: luatnhandan.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 3.44 (310 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ · Cần ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đính chính lại sổ đỏ · Ghi rõ họ và tên của người đề nghị 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ mới chuẩn nhất năm 2022. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định …

9 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN SỔ ĐỎ – LawNet

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 3.28 (284 vote)
 • Tóm tắt: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN SỔ ĐỎ. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày …. tháng …. năm 20…. ĐƠN ĐỀ NGHỊ
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ mới chuẩn nhất năm 2022. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định …

10 Mẫu đơn đính chính CMND trên sổ đỏ mới năm 2022

Mẫu đơn đính chính CMND trên sổ đỏ mới năm 2022
 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 3.11 (548 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu đơn đính chính CMND trên sổ đỏ mới năm 2022. Đổi từ CMND sang CCCD có phải đính chính sổ đỏ, sổ hồng? Ý nghĩa số CCCD trong sổ đỏ
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Giấy chứng nhận nên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tự viết đơn sao cho đầy đủ thông tin như tên đơn, nơi nhận, …

11 Tải mẫu đơn đề nghị về việc đính chính thông tin về thửa đất

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 2.95 (139 vote)
 • Tóm tắt: Tải mẫu đơn đề nghị về việc đính chính thông tin về thửa đất. Đính chính thông tin về thửa đất được hiểu là việc có sai sót thông tin về thửa đất
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Giấy chứng nhận nên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tự viết đơn sao cho đầy đủ thông tin như tên đơn, nơi nhận, …

12 Đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ mới nhất

 • Tác giả: luatsudfc.vn
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 2.78 (153 vote)
 • Tóm tắt: · thông tin của người sử dụng đất vào thời điểm được cấp theo quy định. Sau đây, Tổng đài 19006512 sẽ gửi đến bạn mẫu đơn xin đính chính năm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Giấy chứng nhận nên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tự viết đơn sao cho đầy đủ thông tin như tên đơn, nơi nhận, …

13 Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 2.66 (138 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc UBND đính chính lỗi sai ghi trên bìa đỏ như sai tên, tên đệm, họ chủ sổ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo …

14 Mẫu đơn đề nghị đo lại diện tích đất

 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 2.57 (117 vote)
 • Tóm tắt: Tham khảo thêm: Thủ tục tách thửa đất, sổ đỏ cá nhân khi mua bán đất … liệu đất đai (ngoài tư liệu đo đạc bản đồ: sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ theo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số tiền đo đạc đất đai khi người dân làm các thủ tục hành chính phụ thuộc vào bảng giá của từng địa phương và diện tích đất cần đo đạc. Căn cứ điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín