List 10+ mẫu đơn giảm trừ gia cảnh tốt nhất bạn nên biết

2 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 4.59 (459 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 105/2020/TT-BTC – Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2021 ban hành ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính

3 Mẫu đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh và hướng dẫn mới nhất 2022

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 4.48 (534 vote)
 • Tóm tắt: · Đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh là mẫu đơn hành chính do cá nhân, hộ gia đình lập ra gửi cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp …

4 Mẫu 20 giảm trừ gia cảnh mới nhất 2022

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 4.21 (559 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong trường hợp này sẽ điền thông tin vào phần này: Họ tên, ngày sinh, số, quyền, quốc gia, nơi đăng ký ở xã /phường/ thị trấn- quận/ huyện- tỉnh/ thành phố (tất cả thông tin này căn cứ vào Giấy khai sinh), quan hệ với người nộp thuế, thời điểm để …

5 Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022 Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 4.16 (473 vote)
 • Tóm tắt: Tải Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022 Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. 100% an toàn đã được Download.vn kiểm nghiệm. Download Mẫu đăng ký 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong trường hợp này sẽ điền thông tin vào phần này: Họ tên, ngày sinh, số, quyền, quốc gia, nơi đăng ký ở xã /phường/ thị trấn- quận/ huyện- tỉnh/ thành phố (tất cả thông tin này căn cứ vào Giấy khai sinh), quan hệ với người nộp thuế, thời điểm để …

6 Mẫu số 16/ĐK-TNCN : Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia

 • Tác giả: ketoanthue.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2021
 • Đánh giá: 3.96 (554 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu số 16/ĐK-TNCN , 16/ĐK-TNCN , Mẫu số 16/ĐK-TNCN : Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh , mau so 16 dk tncn : mau dang ky nguoi phu thuoc giam 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: >> Mẫu số 03/KK-TNCN : Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân …

7 Mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ mới năm 2022

Mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ mới năm 2022
 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 3.79 (485 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ năm 2022? Quy định pháp luật về giảm trừ gia cảnh mới nhất? Quy định về người phụ thuộc?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ quan Thuế sau khi nhận hồ sơ sẽ kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ còn sai sót, chưa đầy đủ, cơ quan Thuế trả lại hồ sơ cho người nộp và nêu rõ lý do trả lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đẫ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thuế nhận hồ sơ, tiến hành …

8 Hướng dẫn thực hiện mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh mới nhất

Hướng dẫn thực hiện mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh mới nhất
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 3.5 (329 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh là mẫu đơn hành chính do cá nhân hộ gia đình lập ra gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết và xác 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để có thể viết được đơn xin giảm trừ gia cảnh thì việc viết đơn phải đảm bảo được những nội dung quan trọng. Nhằm giúp quý khách hàng có thể viết đúng hơn về đơn xin giảm trừ gia cảnh mà sau đây chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh …

9 Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2022

 Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2022
 • Tác giả: tinlaw.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2021
 • Đánh giá: 3.33 (300 vote)
 • Tóm tắt: Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT;; Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1.3. Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng …

10 Mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh 2022

Mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh 2022
 • Tác giả: lsx.vn
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 3.05 (310 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh 2022. Tải xuống và xem trước mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh 2022 nhanh chóng tại đây
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp chứng minh nhân dân; giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp …

11 Mẫu đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 2.81 (65 vote)
 • Tóm tắt: Tải Mẫu đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh . 100% an toàn đã được HoaTieu.vn kiểm nghiệm. Tải Mẫu đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh mới nhất
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp chứng minh nhân dân; giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp …

12 Cách viết mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh

Cách viết mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh
 • Tác giả: chuyentuvanluat.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 2.73 (152 vote)
 • Tóm tắt: · Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế được quy định tại điểm c.1 khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, cụ thể là:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc, người nộp thuế phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Nếu quá thời hạn mà không nộp hồ sơ sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. Địa …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín