Gợi ý 10+ mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai ngày hot nhất

2 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót [Mới nhất 2022]

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót [Mới nhất 2022]
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 4.62 (508 vote)
 • Tóm tắt: Hà Nội, ngày … tháng … năm ……. BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT. – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ của điều chỉnh hóa đơn chính là việc phát hành hóa đơn. Các doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) thì phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn …

3 Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2022

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 4.55 (319 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2021 như thế nào? … được lập cùng với hóa đơn điều chỉnh để sử dụng khi hóa đơn có những sai sót về ngày, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên thông báo phát hành hóa đơn phải bao gồm những thông tin: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, email, các loại hóa đơn phát hành, tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn, tên và mã số thuế của đơn vị trung gian …

4 Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai và 5 lưu ý khi lập

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 4.24 (576 vote)
 • Tóm tắt: · Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất bán hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu đã kê khai, đã giao hàng hóa thì phải lập Biên bản điều chỉnh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai bên cùng thống nhất lập biên bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số 0001200, ký hiệu AA/19P, lập ngày 20/2/2020 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2020. Nay lập hóa đơn điều chỉnh số 0001368, ký hiệu AA/19P ngày …

5 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử MỚI NHẤT

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử MỚI NHẤT
 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 4.15 (330 vote)
 • Tóm tắt: · năm…. BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT. Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, việc sai sót, nhầm lẫn trong quá trình lập và phát hành hóa đơn là điều khó tránh khỏi. Nhiều kế toán có băn khoăn rằng: Khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử? Mẫu biên bản nào đúng và mới nhất …

6 Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

 • Tác giả: diamondrise.com.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 3.96 (491 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên, địa chỉ công ty … trường hợp thông tin trên hóa đơn GTGT bị viết sai ngày, tên, hàng hóa hoặc nội dung, địa chỉ…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, việc sai sót, nhầm lẫn trong quá trình lập và phát hành hóa đơn là điều khó tránh khỏi. Nhiều kế toán có băn khoăn rằng: Khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử? Mẫu biên bản nào đúng và mới nhất …

7 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai mới nhất 2021

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 3.69 (204 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ . Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2021 hai bên 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, việc sai sót, nhầm lẫn trong quá trình lập và phát hành hóa đơn là điều khó tránh khỏi. Nhiều kế toán có băn khoăn rằng: Khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử? Mẫu biên bản nào đúng và mới nhất …

8 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021
 • Tác giả: kaike.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 3.48 (201 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót (nhầm lẫn về ngày, số tiền,…) biên bản điều chỉnh được lập cùng với hóa đơn để điều chỉnh lại thông tin
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong trường hợp doanh nghiệp hoặc người bán đã giao hóa đơn cùng hàng hóa cho người mua. Đồng thời đã được thanh toán tiền nhưng sau đó lại phát hiện ra những sai sót, thì bên bán sẽ phải lập hóa đơn mới để điều chỉnh thông tin. Cùng với đó, người …

9 Top 5 mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Top 5 mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất
 • Tác giả: taca.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 3.32 (458 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên, địa chỉ công ty; Biên bản điều … Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biên bản điều chỉnh hóa đơn được sử dụng khi doanh nghiệp xuất hóa đơn bị sai sót thông tin ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của của doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất, chi tiết, mời bạn đọc …

10 Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 3.02 (451 vote)
 • Tóm tắt: · Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và phải ghi rõ sau sót mắc phải như: Điều chỉnh tăng/giảm số lựa hàng hóa, giá bán, thuế GTGT; tiền thuế GTGT; ký 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý rằng: Căn cứ vào biên bản điều chỉnh hóa đơn thì người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). Như vậy, biên bản điều chỉnh hóa đơn sẽ được áp dụng khi hóa đơn …

11 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử theo thông tư 78

 • Tác giả: m-invoice.fast.com.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 2.94 (97 vote)
 • Tóm tắt: Xem ngay nhé! mau-bien-ban-dieu-chinh-hoa-don-dien
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý rằng: Căn cứ vào biên bản điều chỉnh hóa đơn thì người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). Như vậy, biên bản điều chỉnh hóa đơn sẽ được áp dụng khi hóa đơn …

12 Cách xử lý hóa đơn viết sai số tiền | Chi tiết từng trường hợp

Cách xử lý hóa đơn viết sai số tiền | Chi tiết từng trường hợp
 • Tác giả: hoancauoffice.vn
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 2.81 (50 vote)
 • Tóm tắt: [Chi tiết] Hướng dẫn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền làm ảnh hưởng đến tiền nộp thuế theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoàn Cầu vừa chia sẻ đến quý khách cách xử lý và lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền, sai đơn giá, tên công ty, địa chỉ, hình thức thanh toán, số tiền bằng chữ, tên người mua hàng,… Hy vọng với những thông tin trên, quý khách có thể thực …

13 Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Viết Sai

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 2.67 (160 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;. – Căn cứ vào sự thỏa thuận các các bên,. Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ thông tin đến bạn đọc khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử? Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai trong các trường hợp (sai ngày tháng, sai mã số thuế, sai tên, địa chỉ công ty, sai số tiền, đơn …

14 Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn – văn phòng luật sư đms

 • Tác giả: luatsudms.com.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 2.68 (61 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn, trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, … Căn cứ Điểm b, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ thông tin đến bạn đọc khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử? Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai trong các trường hợp (sai ngày tháng, sai mã số thuế, sai tên, địa chỉ công ty, sai số tiền, đơn …

15 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 2.47 (100 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai tên, địa chỉ công ty, mã số thuế, sai tên hàng hóa, thuế suất, tiền thuế, thành tiền, đơn giá … theo Thông 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ thông tin đến bạn đọc khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử? Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai trong các trường hợp (sai ngày tháng, sai mã số thuế, sai tên, địa chỉ công ty, sai số tiền, đơn …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín