Lưu ngay 16 hợp đồng dịch vụ với cá nhân hot nhất bạn cần biết

1 Hợp đồng dịch vụ là gì? Mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất 2022?

 Hợp đồng dịch vụ là gì? Mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất 2022?
 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2021
 • Đánh giá: 4.94 (874 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng dịch vụ được hiểu như thế nào theo Bộ luật dân sự 2015? … các cá nhân, tổ chức trong xã hội, bởi lẽ thương mại dịch vụ đã và đang 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu bên thuê dịch vụ phải trả tiền công theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu trong hợp đồng các bên không thỏa thuận cụ thể, thì tiền công được xác định theo mức trung bình đối với công việc cùng loại tại thời điểm …

2 Hợp đồng dịch vụ là gì? Các quy định về hợp đồng dịch vụ?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 4.78 (490 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng dịch vụ gắn liền với cơ chế thị trường. … nhân nào cũng có thể thực hiện các công việc được cung ứng bởi những cá nhân lành nghề
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc quy định điều kiện này có ý nghĩa pháp lý rất lớn, đảm bảo được tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các hành vi xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác luôn luôn …

3 Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân

Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân
 • Tác giả: luatthaian.vn
 • Ngày đăng: 10/23/2021
 • Đánh giá: 4.4 (218 vote)
 • Tóm tắt: Các cá nhân có thể giao kết hợp đồng dựa trên sự thoả thuận của đôi bên mà không cần giấy phép kinh doanh và giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (đối với một số 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 5.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,… và các thảm hoạ khác chưa lường …

4 Mẫu hợp đồng dịch vụ – văn phòng luật sư đms

 • Tác giả: luatsudms.com.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 4.3 (391 vote)
 • Tóm tắt: (Trường hợp bên sử dụng dịch vụ là cá nhân thì được ghi như sau): … Hai bên thoả thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản như sau:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án …

5 Ký hợp đồng dịch vụ cung ứng lao động với cá nhân cho thuê lại lao động có được đưa vào chi phí hợp lý?

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 4.06 (430 vote)
 • Tóm tắt: · Công ty em làm hợp đồng với 1 một bên cung ứng lao động (cá nhân này không có tư cách pháp nhân – không đăng ký kinh doanh) để thuê 1 đội thợ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án …

6 4 mẫu Hợp đồng dịch vụ phổ biến, chuẩn pháp lý

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 3.89 (263 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng dịch vụ có nhiều điểm khác biệt so với Hợp đồng lao động (tuy … quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án …

7 Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ Luật sư Tố tụng

 • Tác giả: cabinlaw.vn
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 3.78 (410 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ với Doanh nghiệp · Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ với cá nhân · Biên bản thỏa thuận soạn thảo, theo dõi đơn Hành 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án …

8 Công ty có được ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân không?

Công ty có được ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân không?
 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 3.54 (332 vote)
 • Tóm tắt: · Theo điểm c khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về nghĩa vụ thuế đối với công ty và cá nhân trong hợp đồng BCC được quy định rằng: Tổ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công ty có được ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân không? Việc hợp tác kinh doanh này đề cao sự THỎA THUẬN giữa các bên. cá nhân có được làm chủ thể trong hợp tác kinh doanh không? Khi nào thì công ty được ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với …

9 Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng
 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 11/15/2021
 • Đánh giá: 3.35 (480 vote)
 • Tóm tắt: · Thuế thu nhập cá nhân, tiếng anh là Personal income tax. Được hiểu là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp từ một phần tiền lương hoặc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu …

10 Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân mới nhất

Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân mới nhất
 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 10/09/2021
 • Đánh giá: 3.13 (597 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân mới và chính xác nhất hiện nay. Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân gồm những nội dung nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân mới nhất hiện nay”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm …

11 Hợp đồng dịch vụ ký với cá nhân

 • Tác giả: gonnapass.com
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 2.96 (183 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng dịch vụ ký với cá nhân được thực hiện như thế nào? Tham khảo sơ đồ sau và newsletter 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân mới nhất hiện nay”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm …

12 PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

 • Tác giả: qmc.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 2.71 (125 vote)
 • Tóm tắt: Hai công ty TNHH 2TV trở lên (A và B) là hai công ty liên kết với nhau (công ty A được thành lập, liên doanh với cá nhân nước ngoài để thành lập công ty B và 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Luật lao động hiện hành thì tôi có quyền giao kết HĐLĐ với nhiều công ty, trong đó 1 công ty ký HĐLĐ có thời hạn hoặc không xác định thời hạn và các công ty khác ký HĐLĐ loại khác miễn sao tôi phải hoàn thành công việc giao kết trong HĐLĐ và …

13 Hợp đồng Dịch vụ Cá nhân vs. Hợp đồng Lao động

 • Tác giả: letranlaw.com
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 2.79 (145 vote)
 • Tóm tắt: Tuy nhiên, đối với các hoạt động đòi hỏi chuyên môn và trình độ này thì cá nhân phải có đăng ký kinh doanh theo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 3.5, Bộ luật Lao động 2019 quy định: “Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. …

14 [TẢI MIỄN PHÍ] Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân chi tiết nhất

[TẢI MIỄN PHÍ] Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân chi tiết nhất
 • Tác giả: fastdo.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 2.54 (53 vote)
 • Tóm tắt: · Với tốc độ phát triển nhanh chóng của xã hội, nhu cầu sử dụng mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân ngày càng trở nên phổ biến
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, nhu cầu sử dụng mẫu hợp đồng dịch vụ ngày càng phổ biến. Vì thế, không khó để bạn có thể tìm được các mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân. Tuy nhiên, không phải mẫu hợp đồng nào cũng đảm bảo yêu cầu về thể thức. Nhiều hợp đồng còn thiếu các …

15 Hợp đồng dịch vụ của cá nhân và doanh nghiệp – Luật Toàn Quốc

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 2.46 (148 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng dịch vụ của cá nhân được hiểu là văn bản được lập để ghi nhận sự thỏa thuận có thể giữa cá nhân với cá nhân hoặc cá nhân với doanh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, nhu cầu sử dụng mẫu hợp đồng dịch vụ ngày càng phổ biến. Vì thế, không khó để bạn có thể tìm được các mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân. Tuy nhiên, không phải mẫu hợp đồng nào cũng đảm bảo yêu cầu về thể thức. Nhiều hợp đồng còn thiếu các …

16 CÁ NHÂN CÓ ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG?

 • Tác giả: fujilaw.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 2.46 (51 vote)
 • Tóm tắt: FUJILAW xin trả lời như sau: (i) Theo Công văn số 1019/TCT-TNCN thì cá nhân không được ký Hợp đồng dịch vụ cho những công việc có 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, nhu cầu sử dụng mẫu hợp đồng dịch vụ ngày càng phổ biến. Vì thế, không khó để bạn có thể tìm được các mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân. Tuy nhiên, không phải mẫu hợp đồng nào cũng đảm bảo yêu cầu về thể thức. Nhiều hợp đồng còn thiếu các …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng