Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi nào hay nhất

1 Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi nào

Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi nào
 • Tác giả: luat24h.com.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 4.99 (948 vote)
 • Tóm tắt: · Điều kiện để hợp đồng đặt cọc vô hiệu, các trường hợp thường gặp, xác định lỗi, trách nhiệm các bên, tư vấn soạn thảo giải quyết tranh chấp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi nào? Khi vi phạm các điều kiện có hiệu lực do pháp luật quy định nên không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Hình thức và nội dung của hợp đồng được quy định theo Bộ luật Dân sự 2015. …

2 05 Bản án về tranh chấp hợp đồng đặt cọc và phạt cọc

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 4.63 (527 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu hoàn toàn thuộc về bên bị đơn là anh D – chị T. Tại khoản 2 điều 358 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định “ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trích dẫn nội dung: “Theo nội dung thỏa thuận trong “Giấy bán nhà” và các Hợp đồng đặt cọc cũng như qua lời khai của nguyên đơn ông Đào Duy Đ, bị đơn là anh Từ Anh D thì vợ chồng anh Từ Anh D – chị Trương Thị T đã nhận đủ số tiền đặt cọc là …

3 Trường hợp nào không chịu phạt cọc mua bán đất

Trường hợp nào không chịu phạt cọc mua bán đất
 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 4.44 (384 vote)
 • Tóm tắt: Hậu quả pháp lý khi giao dịch dân sự/hợp đồng đặt cọc vô hiệu: Không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia giao kết hợp đồng từ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: PHẠT CỌC xảy ra khi bên nhận đặt cọc vi phạm cam kết, cụ thể là từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng thì ngoài việc phải trả lại tài sản đặt cọc cho bên đặt cọc, bên nhận đặt cọc còn bị phạt một khoản tiền tương đương với giá trị tài sản đặt cọc …

4 Xử lý hợp đồng đặt cọc vô hiệu và trách nhiệm chịu phạt cọc

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 4.38 (540 vote)
 • Tóm tắt: Điều kiện để giao dịch dân sự, hợp đồng có hiệu lực là gì? Khi hợp đồng đặt cọc không có hiệu lực pháp lý thì hậu quả được giải quyết như thế nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Kính gửi Luật Sư, Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp cho tôi trường hợp hợp đồng đặt cọc vô hiệu và trách nhiệm chịu phạt cọc của các bên, cụ thể như sau: Ba tôi có thỏa thuận bán đất ruộng cho một người tên M. Đã nhận tiền đặt cọc 50 triệu. Tuy …

5 Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi nào – Luật Toàn Quốc

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 4.1 (285 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi không đáp ứng được các điều kiện về chủ thể, hình thức hay nội dung của loại hợp đồng này theo điều 328
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Kính gửi Luật Sư, Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp cho tôi trường hợp hợp đồng đặt cọc vô hiệu và trách nhiệm chịu phạt cọc của các bên, cụ thể như sau: Ba tôi có thỏa thuận bán đất ruộng cho một người tên M. Đã nhận tiền đặt cọc 50 triệu. Tuy …

6 Hợp đồng đặt cọc vô hiệu

 • Tác giả: baodongnai.com.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 3.81 (588 vote)
 • Tóm tắt: · Hỏi: Tháng 3-2020, tôi đặt cọc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) của bà Nguyễn Thị B. Khi giao tiền đặt cọc, hai bên có lập 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Kính gửi Luật Sư, Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp cho tôi trường hợp hợp đồng đặt cọc vô hiệu và trách nhiệm chịu phạt cọc của các bên, cụ thể như sau: Ba tôi có thỏa thuận bán đất ruộng cho một người tên M. Đã nhận tiền đặt cọc 50 triệu. Tuy …

7 TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ ĐẶT CỌC

 • Tác giả: luatsuquangthai.vn
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 3.7 (510 vote)
 • Tóm tắt: c) Trong trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định điều kiện nếu đặt cọc bị vô hiệu là hợp đồng cũng bị vô hiệu, thì hợp đồng đương nhiên bị 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Kính gửi Luật Sư, Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp cho tôi trường hợp hợp đồng đặt cọc vô hiệu và trách nhiệm chịu phạt cọc của các bên, cụ thể như sau: Ba tôi có thỏa thuận bán đất ruộng cho một người tên M. Đã nhận tiền đặt cọc 50 triệu. Tuy …

8 Tranh chấp về hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Tác giả: luathoangsa.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 3.47 (483 vote)
 • Tóm tắt: Việc xử lý đặt cọc bị vô hiệu và hợp đồng bị vô hiệu được thực hiện theo quy định … Khi có tranh chấp xảy ra và yêu cầu Toà án giải quyết, thực tiễn giải 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Hủy Bản án dân sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh L, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh L về vụ án “Tranh chấp về hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Kim O với …

9 Hợp đồng đặt cọc bị vô hiệu

 • Tác giả: congchungnguyenhue.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 3.31 (471 vote)
 • Tóm tắt: · Hợp đồng đặt cọc bị vô hiệu · Chủ thể không có năng lực pháp luật dân sự, hoặc năng lực hành vi dân sự không phù hợp với giao dịch dân sự được 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hậu quả pháp lý khi giao dịch dân sự/hợp đồng đặt cọc vô hiệu được quy định tại Điều 131 BLDS 2015 thì giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia giao kết hợp đồng từ thời điểm giao kết. Khi …

10 Quy định về đặt cọc? Giải quyết tranh chấp tiền phạt cọc

Quy định về đặt cọc? Giải quyết tranh chấp tiền phạt cọc
 • Tác giả: luat247.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2021
 • Đánh giá: 3.14 (534 vote)
 • Tóm tắt: · Việc xử lý đặt cọc bị vô hiệu và hợp đồng bị vô hiệu được thực hiện theo quy … Vậy hợp đồng đặt cọc phát sinh hiệu lực pháp lý khi nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Mức phạt cọc khi vi phạm thỏa thuận đặt cọc: Căn cứ khoản 2 Điều 328: “Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao …

11 Xác định lỗi trong hợp đồng đặt cọc

Xác định lỗi trong hợp đồng đặt cọc
 • Tác giả: lsx.vn
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 2.87 (148 vote)
 • Tóm tắt: · Khi ký hợp đồng, tôi có đặt cọc 200 triệu và luôn làm theo quy định trong hợp đồng. … Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hợp đồng đặt cọc là thỏa thuận của các bên xác lập việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo cho một hợp đồng, thỏa thuận sẽ thực hiện. Hay hợp đồng đặt cọc chính là hình thức ghi nhận sự thỏa thuận của các bên …

12 Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi nào? Những hậu quả pháp lý đằng sau

Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi nào? Những hậu quả pháp lý đằng sau
 • Tác giả: mogi.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 2.89 (126 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu lúc nhân sự bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép xác lập hợp đồng đặt cọc. Thì cá nhân này có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng đặt cọc này là 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng 2015, hợp đồng đặt cọc có xảy ra tranh chấp thì. Nơi có thẩm quyền giải quyết vụ việc là tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú. Nếu cả hai bên thỏa thuận được thì tòa án nơi bị đơn hoặc nguyên đơn cư trú đều …

13 Xác định lỗi trong hợp đồng đặt cọc

 • Tác giả: tapchitoaan.vn
 • Ngày đăng: 10/22/2021
 • Đánh giá: 2.64 (191 vote)
 • Tóm tắt: · Xác định lỗi trong hợp đồng đặt cọc khi có vi phạm của một bên hoặc … Việc xử lý đặt cọc bị vô hiệu và hợp đồng bị vô hiệu được thực hiện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người sử dụng đất phải đăng ký đất đai, đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của …

14 Khi nào hợp đồng đặt cọc bị vô hiệu?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 2.69 (195 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Xin hỏi LuatVienam: Tôi có ký hợp đồng đặt cọc mua một thửa đất với diện tích trên sổ đỏ là 100m2, nhưng khi đo đạc thực tế thì diện tích chỉ có 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người sử dụng đất phải đăng ký đất đai, đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của …

15 Hợp đồng đặt cọc vô hiệu, không có giá trị trong trường hợp nào?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 2.4 (165 vote)
 • Tóm tắt: · Khi thực hiện các giao dịch dân sự, các bên có thể đặt cọc trước cho nhau để tạo dựng niềm tin và bảo đảm cho việc thực hiện giao dịch. Tuy 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên thực tế, khi ký kết hợp đồng đặt cọc, rất nhiều khách hàng thắc mắc và mong muốn biết được có cách nào để tránh trường hợp hợp đồng đặt cọc bị vô hiệu, vì khi hợp đồng đặt cọc vô hiệu sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn, mất thời gian, công …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín