Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng cam kết làm việc tốt nhất hiện nay

1 Hỏi về cam kết thời gian làm việc của người lao động?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 4.87 (991 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng lao động là một loại thỏa thuận được xác lập dựa trên tình thần tự nguyện của các bên trong hợp đồng. Trong đó, nội dung hợp đồng bao gồm các nội 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Yêu cầu tư vấn: Em chào luật sư,Em có vấn đề liên quan đến việc thôi việc cần nhờ luật sư tư vấn.Em bắt đầu làm việc tại công ty A (xin được giấu tên) vào ngày 01/07/2016. Trước khi vào làm công ty yêu cầu em viết 1 bản cam kết (bản cam kết viết vào …

2 Bản cam kết làm việc Mẫu cam kết thực hiện công việc, điều khoản hợp đồng

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 4.73 (418 vote)
 • Tóm tắt: Bản cam kết làm việc, Mẫu bản cam kết làm việc là mẫu văn bản được sử dụng nhằm đảm bảo cam kết của bạn với công ty sẽ được thực hiện và chấp hành nghiêm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Yêu cầu tư vấn: Em chào luật sư,Em có vấn đề liên quan đến việc thôi việc cần nhờ luật sư tư vấn.Em bắt đầu làm việc tại công ty A (xin được giấu tên) vào ngày 01/07/2016. Trước khi vào làm công ty yêu cầu em viết 1 bản cam kết (bản cam kết viết vào …

3 Tra cứu hợp đồng biểu mẫu – MẪU GIẤY CAM KẾT – LawNet

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 4.39 (311 vote)
 • Tóm tắt: Trong thời gian làm việc, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc những điều sau đây: 1. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 2. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Yêu cầu tư vấn: Em chào luật sư,Em có vấn đề liên quan đến việc thôi việc cần nhờ luật sư tư vấn.Em bắt đầu làm việc tại công ty A (xin được giấu tên) vào ngày 01/07/2016. Trước khi vào làm công ty yêu cầu em viết 1 bản cam kết (bản cam kết viết vào …

4 CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
 • Tác giả: ebh.vn
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 4.27 (576 vote)
 • Tóm tắt: · Theo wikipedia – Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có …

5 Có được bắt người lao động cam kết làm việc lâu dài cho công ty?

 Có được bắt người lao động cam kết làm việc lâu dài cho công ty?
 • Tác giả: luatthanhthai.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 4.1 (321 vote)
 • Tóm tắt: Được trong trường hợp nếu trong quá trình làm việc công ty có tiến hành đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động bằng kinh phí của công ty. Khi người 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng …

6 Mẫu Bản cam kết và cách viết bản cam kết 2022

 Mẫu Bản cam kết và cách viết bản cam kết 2022
 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 3.98 (464 vote)
 • Tóm tắt: · Trong thời gian làm việc, công ty thực hiện đúng theo Hợp đồng lao động mà 02 bên đã giao kết, có hiệu lực ngày 15/10/2022. 3. Có chế độ thưởng, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày nay gần như trong các giao dịch dân sự chúng ta đều thấy có sự xuất hiện của Bản cam kết, theo đó các bên tham gia giao dịch thường thỏa thuận đưa ra nội dung cam kết để tránh những tranh chấp phát sinh cũng như những rủi ro khách quan không …

7 8 mẫu Đơn cam kết được nhiều người sử dụng nhất

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 3.6 (424 vote)
 • Tóm tắt: · Cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng lao động; chấp hành nội quy lao động, đảm bảo thời gian làm việc… – Cam kết về chất lượng và số lượng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày nay gần như trong các giao dịch dân sự chúng ta đều thấy có sự xuất hiện của Bản cam kết, theo đó các bên tham gia giao dịch thường thỏa thuận đưa ra nội dung cam kết để tránh những tranh chấp phát sinh cũng như những rủi ro khách quan không …

8 Cam kết không làm việc cho công ty đối thủ khi nghỉ việc có đúng luật?

Cam kết không làm việc cho công ty đối thủ khi nghỉ việc có đúng luật?
 • Tác giả: chuyentuvanluat.com
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 3.46 (520 vote)
 • Tóm tắt: Quyền của người lao động khi thực hiện hợp đồng lao động. Tại Điều 5 Bộ luật 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh …

9 Khi ký hợp đồng lao động người sử dụng lao động và người lao động xác lập cam kết không làm việc cho đối thủ có được coi là thỏa thuận hợp pháp không?

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 09/19/2021
 • Đánh giá: 3.39 (513 vote)
 • Tóm tắt: · Có điều khoản cam kết không làm việc cho đối thủ. Vậy có hợp pháp không? Mục lục bài viết Nội dung chính. Khi ký hợp đồng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh …

10 Về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo nghề của người lao động

 • Tác giả: vietthink.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 3.13 (476 vote)
 • Tóm tắt: Trong hợp đồng đào tạo nghề phải có nội dung về thời gian NLĐ cam kết phải làm việc cho NSDLĐ sau khi được đào tạo, chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh …

11 Mẫu cam kết làm việc tại công ty mới

Mẫu cam kết làm việc tại công ty mới
 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 2.97 (152 vote)
 • Tóm tắt: · Bản cam kết là một loại văn bản hành chính dùng cho các cá nhân để cam kết với các đối tượng khác nhau nhằm mục đích thực hiện đúng trách 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 7. Vì bất kỳ lí do gì (trừ các trường hợp bị mắc bệnh hiểm nghèo hay quyết định của cơ quan nhà nước) dẫn đến việc không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng lao động với Công ty, tôi đảm bảo sẽ thông báo trước cho Công ty (Người sử dụng lao động) thời …

12 Mẫu biên bản cam kết, giấy cam kết, tờ cam kết mới nhất năm 2022

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.75 (58 vote)
 • Tóm tắt: · Trong quá trình làm việc, tôi xin cam kết những điều sau đây: … Xem thêm: Mẫu biên bản, văn bản thoả thuận, hợp đồng thoả thuận mới nhất 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, tại Điều 116 quy định giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương mà việc xác lập các giao dịch này làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Như vậy có thể hiểu cam kết là một hành …

13 Bắt người lao động cam kết làm việc lâu dài tại công ty được không?

Bắt người lao động cam kết làm việc lâu dài tại công ty được không?
 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 2.77 (123 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu người lao động vi phạm cam kết về thời gian làm việc sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo nghề. cam ket lam viec lau dai. Khi nào được yêu cầu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 BLLĐ 2019 quy định về quyền hạn của của người lao động, nếu không có hợp đồng đào tạo nghề ràng buộc hai bên thì người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động cam kết làm việc lâu dài, nhằm tránh xâm …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi