Khám phá 7 hành vi pháp lý là gì bạn nên biết

1 Giao dịch dân sự là gì? Điều kiện giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là gì? Điều kiện giao dịch dân sự
 • Tác giả: luatthinhtri.com
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 4.93 (987 vote)
 • Tóm tắt: · Bởi, nếu giao dịch của hai bên được xem là hợp đồng, còn bản chất của hành vi pháp lý đơn phương là thể hiện ý chí của một chủ thể, do vậy hành 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giao dịch dân sự được hiểu là những giao dịch thường gặp trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, để một giao dịch dân sự được xem là một giao dịch dân sự hợp pháp thì giao dịch đó phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật. Vậy giao dịch …

2 Khái niệm địa vị pháp lý là gì? (Cập nhật 2022)

Khái niệm địa vị pháp lý là gì? (Cập nhật 2022)
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 4.7 (439 vote)
 • Tóm tắt: Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kì một loại chứng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm lại, khái niệm địa vị pháp lý là một khái niệm tương đối rộng, song nó được xác lập dựa trên quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các hoạt động của mình thuộc từng lĩnh vực cụ thể, từ đó sẽ có những văn bản pháp luật điều chỉnh và quy định …

3 Trách nhiệm pháp lý là gì?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 4.49 (472 vote)
 • Tóm tắt: Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi do Nhà nước áp dụng đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hoặc gây ra hành vi vi phạm pháp luật của mình, các cá nhân, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trách nhiệm hành chính là trách nhiệm phát sinh khi cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hành chính. Trách nhiệm hành chính cũng là một loại trách nhiệm pháp lý có tính chất răn đe nhưng không mang tính chất nghiêm trọng như trách …

4 Sự kiện pháp lý là gì?

 • Tác giả: luatsubaoho.com
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 4.34 (379 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi pháp lý (hành động hoặc không hành động) là những sự kiện xảy ra theo ý chí của con người, là hình thức biểu thị ý chí của chủ thể pháp luật, ví dụ: 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ nhất, căn cứ vào tiêu chuẩn ý chí, sự kiện pháp lý được phân thành sự biến và hành vi. Sự biến là những hiện tượng tự nhiên (không phụ thuộc vào ý chí của con người) mà trong những trường hợp nhất định, pháp luật gắn sự xuất hiện của chúng với …

5 Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 4.01 (382 vote)
 • Tóm tắt: Quan hệ pháp luật dân sự có thể thay đổi, chấm dứt vì lí do khách quan, chủ quan. Vậy căn cứ làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Là những sự kiện xảy ra trong thực tế mà pháp luật dự liệu, quy định làm phát sinh các hậu quả pháp lí (có thể làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự). Một sự kiện xảy ra trong thực tế có thể làm phát sinh nhiều hậu quả pháp …

6 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ? – văn phòng luật sư đms

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ? - văn phòng luật sư đms
 • Tác giả: luatsudms.com.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 3.81 (413 vote)
 • Tóm tắt: Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định của con người, tức là bằng hành vi thực tế của cá nhân hoặc tổ chức tham gia các quan hệ xã hội. Phải căn cứ vào hành 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c) Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy hiểm cho xã hội: Là giữa chúng phải có mối quan hệ nội tại, tất yếu với nhau. Hành vi đã chứa đựng nguyên nhân gây ra hậu quả hoặc là nguyên nhân trực tiếp của hậu quả, nên nó phải xảy ra trước …

7 Hành vi pháp lý đơn phương

 • Tác giả: azlaw.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 3.79 (427 vote)
 • Tóm tắt: · Hành vi pháp lý đơn phương là căn cứ xác lập quyền dân sự trong quan hệ hứa thưởng và thi có giải. Khoản 1 Điều 572 BLDS 2015 về trả thưởng quy 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hành vi pháp lý đơn phương là căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 275 BLDS 2015. Hành vi pháp lý đơn phương là căn cứ xác lập quyền dân sự trong quan hệ hứa thưởng và thi có giải. Khoản 1 Điều 572 BLDS 2015 về trả thưởng quy …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng