Khám phá 10+ hạch toán khấu trừ thuế gtgt hay nhất

1 Kế toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Kế toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 12/06/2021
 • Đánh giá: 4.86 (746 vote)
 • Tóm tắt: 4.4.2. Hạch toán thuế GTGT đầu ra. Khi bán hàng hóa, dịch vụ. Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán. Có 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 01/03/2018, Công ty nhập mua 10 tập giấy A4 tổng giá thanh toán 770.000 đồng (VAT 10%) đã thanh toán bằng chuyển khoản. Ngày 25/03/2018, Công ty bán số lượng hàng trên cho Công ty CP Đại Phát với giá bán chưa thuế GTGT 10% là : 800.000 đồng, …

2 Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 4.65 (470 vote)
 • Tóm tắt: Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311). Định kỳ, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, ghi:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 01/03/2018, Công ty nhập mua 10 tập giấy A4 tổng giá thanh toán 770.000 đồng (VAT 10%) đã thanh toán bằng chuyển khoản. Ngày 25/03/2018, Công ty bán số lượng hàng trên cho Công ty CP Đại Phát với giá bán chưa thuế GTGT 10% là : 800.000 đồng, …

3 Cách hạch toán nộp thuế GTGT theo Thông tư 133

 • Tác giả: saac.com.vn
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 4.45 (445 vote)
 • Tóm tắt: Hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Việc kết chuyển thuế GTGT chỉ được thực hiện ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trường hợp tại thời điểm giao dịch phát sinh chưa xác định được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ có được khấu trừ hay không. Kế toán ghi nhận toàn bộ số thuế GTGT đầu vào trên TK 133. Định kỳ, khi xác định số thuế GTGT không được khấu trừ …

4 Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp

 • Tác giả: sme.misa.vn
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 4.25 (574 vote)
 • Tóm tắt: · Có TK 111, 112, 331.. : số tiền phải trả nhà cung cấp. Theo TT219/2013/TT-BTC: Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh …

5 Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
 • Tác giả: easybooks.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2021
 • Đánh giá: 4.01 (404 vote)
 • Tóm tắt: Vấn đề đau đầu nhất của kế toán phải kể đến là cách thức hạch toán điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) được khấu trừ. Cùng EasyBooks tìm hiểu qua 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình kê khai và khấu trừ thuế, doanh nghiệp có thể gặp một số sai sót dẫn đến phải kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ. Hồ sơ khai bổ sung hay điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thường bao gồm các loại giấy tờ …

6 Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ – Tài khoản 133

Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ - Tài khoản 133
 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 3.97 (200 vote)
 • Tóm tắt: Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) được khấu từ – Tài khoản 133, hạch toán thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ, kết chuyển thuế GTGT 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tài khoản 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định: Phản ánh thuế GTGT đầu vào của quá trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định, bất động sản đầu tư dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT …

7 Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

 • Tác giả: uydanh.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.78 (557 vote)
 • Tóm tắt: III. Kết cấu và nội dung phản ánh tk 133: Bên Nợ: – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Bên Có:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế GTGT …

8 Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ – Cách tính thuế giá trị gia tăng (P2)

Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Cách tính thuế giá trị gia tăng (P2)
 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 3.57 (363 vote)
 • Tóm tắt: · Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%): (Doanh thu chịu thuế GTGT + Doanh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định; trên chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu; trên chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài và đáp ứng đầy đủ các …

9 Hệ thống tài khoản – 133. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 3.38 (556 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế GTGT được khấu trừ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp …

10 Không khấu trừ thuế đầu vào để ghi tăng giá trị tài sản được không?

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 3.19 (481 vote)
 • Tóm tắt: · 9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá của 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp …

11 Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 2.94 (121 vote)
 • Tóm tắt: Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cuối kỳ = Dư nợ TK 133 đầu kỳ + phát sinh Nợ TK 133 trong kỳ – Phát sinh có TK 133 trong kỳ (Đây là số khi chưa thực hiện bút 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu ở hà nội và tphcm được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại …

12 Cách hạch toán giảm thuế GTGT được khấu trừ

Cách hạch toán giảm thuế GTGT được khấu trừ
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 2.79 (75 vote)
 • Tóm tắt: Thuế GTGT là một loại thuế gián thu phổ biến hiện nay, được áp dụng đối với hầu hết các mặt hàng. Vậy để hạch toán giảm thuế GTGT được khấu trừ phải làm gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu, được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Mặc dù người tiêu dùng mới chính là người chi trả thuế giá trị gia tăng, nhưng người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ …

13 Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào chịu thuế và không chịu thuế

 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 2.68 (191 vote)
 • Tóm tắt: Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và … gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với nghiệp vụ ngày 05/06/2021 thanh toán tiền điện, nước trong kỳ thì số tiền thuế này dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT (sản xuất bàn ghế văn phòng) và hoạt động không chịu thuế GTGT (sản xuất phần mềm). Vì vậy, Công ty Anpha phải tiến …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng