Khám phá 10+ hạch toán kết chuyển lãi lỗ hot nhất

1 HDSD – Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm (nếu có) – ketoan.cloud

 • Tác giả: ketoan.cloud
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 4.9 (797 vote)
 • Tóm tắt: · Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước; Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

2 Các Bút Toán Kết Chuyển Lãi Lỗ Đầu Năm, Cuối Năm – Cách Hạch Toán Chi Tiết

Các Bút Toán Kết Chuyển Lãi Lỗ Đầu Năm, Cuối Năm - Cách Hạch Toán Chi Tiết
 • Tác giả: leanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 4.6 (475 vote)
 • Tóm tắt: Kết quả hoạt động khác. Tuy nhiên sau mỗi kỳ kế toán năm, DN sẽ phát sinh kết quả hoạt động kinh doanh có thể lãi hoặc lỗ. Kết quả này 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết chuyển lãi lỗ dường như là khái niệm không quá xa lạ với kế toán viên và thông thường được thực hiện bởi kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng. Nhưng để thực hiện đúng và sử dụng bút toán phù hợp là điều không phải kế toán viên nào cũng biết, …

3 Kết chuyển lãi lỗ là gì? Từ A- Z các vấn đề về kết chuyển lãi lỗ trong mọi doanh nghiệp

Kết chuyển lãi lỗ là gì? Từ A- Z các vấn đề về kết chuyển lãi lỗ trong mọi doanh nghiệp
 • Tác giả: es-glocal.com
 • Ngày đăng: 10/28/2021
 • Đánh giá: 4.59 (480 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, cuối mỗi một kỳ kế toán doanh nghiệp sẽ phát sinh kết quả hoạt động kinh doanh. Đó là Doanh nghiệp có lãi hoặc bị lỗ để làm cơ sở cho 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính hoặc khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài không được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong trường hợp doanh …

4 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 4.24 (592 vote)
 • Tóm tắt: Cách hạch toán kết chuyển cuối kỳ theo Thông tư 133 và 200 như: Bút toán kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển lãi lỗ, Doanh thu, chi phí, giá vốn, xác định kết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính hoặc khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài không được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong trường hợp doanh …

5 Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng

 • Tác giả: manual.nhanh.vn
 • Ngày đăng: 08/16/2022
 • Đánh giá: 4.1 (557 vote)
 • Tóm tắt: chuyển cuối kỳ năm tài chính, Hạch toán Kết chuyển chi phí, kết chuyển giá vốn, kết chuyển doanh thu, kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển lãi lỗ cuối năm
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính hoặc khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài không được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong trường hợp doanh …

6 Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 3.83 (270 vote)
 • Tóm tắt: Chỉ được chuyển lỗ khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh là lãi. – Chuyển lỗ liên tục, … Cách hạch toán đầu năm: Kết chuyển lỗ từ 2015 sang 2016:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính hoặc khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài không được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong trường hợp doanh …

7 Cách kết chuyển bút toán cuối tháng trong doanh nghiệp – KTĐM

 • Tác giả: ketoanducminh.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 3.66 (539 vote)
 • Tóm tắt: · I. Bút toán kết chuyển lỗ lãi đầu năm · II. Các bút toán kết chuyển cuối kỳ · 16 : Nếu Doanh thu Lỗ, kế toán hạch toán lợi nhuận chưa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các doanh nghiệp định kỳ phải thực hiện lập báo cáo tài chính để theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh và trình nộp cho cơ quan nhà nước. Vì vậy, kế toán viên tại các doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến các bút toán kết chuyển cuối kỳ. Hôm …

8 Hướng dẫn cách hạch toán lãi lỗ, lập bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Hướng dẫn cách hạch toán lãi lỗ, lập bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm
 • Tác giả: hoadondientu.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 3.54 (487 vote)
 • Tóm tắt: · => Doanh nghiệp cần kết chuyển lỗ, kế toán tiến hành hạch toán như sau: Nợ TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước. Có TK 4212: 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính. Doanh nghiệp có thể có lãi hoặc bị lỗ, công việc doanh nghiệp cần làm là cộng lãi hoặc trừ lỗ vào năm tài chính tiếp …

9 Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm

Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm
 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 3.29 (591 vote)
 • Tóm tắt: · Hiểu theo một cách đơn giản thì kết chuyển lỗ lãi chính là việc mà kế toán doanh nghiệp sẽ tiến hành cộng phần lãi hoặc trừ phần lỗ vào năm tài 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những tính năng này hỗ trợ nghiệp vụ kế toán để kế toán viên tại các doanh nghiệp “dễ thở hơn” khi thực hiện công việc của mình. Anh/chị kế toán viên quan tâm và muốn trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS có thể đăng ký dùng thử 15 …

10 Các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 200 chi tiết

 Các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 200 chi tiết
 • Tác giả: accnet.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 3.13 (331 vote)
 • Tóm tắt: · 3.6 Hạch toán kết chuyển chi phí lãi lỗ. Hạch toán kết chuyển các chi phí khác. Nợ TK 911. Có TK 632 – Giá vốn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bút toán kết chuyển cuối kỳ là nghiệp vụ kế toán thực hiện kết chuyển các loại tài khoản 5,6,7,8 sang tài khoản loại 9 nhằm mục đích xác định thu nhập ròng của doanh nghiệp. Dựa vào các bút toán kết chuyển này để đưa ra kết luận để xác định thu nhập …

11 Kết chuyển lãi lỗ đầu năm: Hạch toán – Định khoản

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 2.96 (172 vote)
 • Tóm tắt: + Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước Doanh nghiệp LỖ. => Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bút toán kết chuyển cuối kỳ là nghiệp vụ kế toán thực hiện kết chuyển các loại tài khoản 5,6,7,8 sang tài khoản loại 9 nhằm mục đích xác định thu nhập ròng của doanh nghiệp. Dựa vào các bút toán kết chuyển này để đưa ra kết luận để xác định thu nhập …

12 TẬP HỢP CÁC BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Tác giả: ppivietnam.vn
 • Ngày đăng: 10/12/2021
 • Đánh giá: 2.89 (85 vote)
 • Tóm tắt: · 12. Hạch toán kết chuyển chi phí thuế TNDN nếu DN lãi :Nợ TK 911 Có TK 821. 13. Hạch toán Kết chuyển lãi – lỗ cuối năm : Nếu DN lãi :
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát sinh Nợ Tk 333 : 2tr => Số thuế GTGT kết chuyển là : Nợ TK 333/ Có TK 133 : 8 tr Nếu đầu kỳ TK 133 + phát sinh trong kỳ TK 133 < phát sinh trong kỳ TK 333 => lấy đầu kỳ TK 133 + phát sinh trong kỳ TK 133. Ví dụ 2 : Số dư đầu kỳ TK 133 …

13 Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

 • Tác giả: ketoanbanthoigian.com
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 2.6 (159 vote)
 • Tóm tắt: · + Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước Doanh nghiệp LỖ. => Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát sinh Nợ Tk 333 : 2tr => Số thuế GTGT kết chuyển là : Nợ TK 333/ Có TK 133 : 8 tr Nếu đầu kỳ TK 133 + phát sinh trong kỳ TK 133 < phát sinh trong kỳ TK 333 => lấy đầu kỳ TK 133 + phát sinh trong kỳ TK 133. Ví dụ 2 : Số dư đầu kỳ TK 133 …

14 Bước 7: Kết chuyển lãi lỗ và tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

 • Tác giả: help.amis.vn
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 2.61 (75 vote)
 • Tóm tắt: Mục đích: Kết chuyển lãi lỗ là công việc cần thực hiện vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) để kết chuyển toàn bộ doanh thu, thu nhập khác, chi phí và chi phí khác 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát sinh Nợ Tk 333 : 2tr => Số thuế GTGT kết chuyển là : Nợ TK 333/ Có TK 133 : 8 tr Nếu đầu kỳ TK 133 + phát sinh trong kỳ TK 133 < phát sinh trong kỳ TK 333 => lấy đầu kỳ TK 133 + phát sinh trong kỳ TK 133. Ví dụ 2 : Số dư đầu kỳ TK 133 …

15 Cách kết chuyển lãi lỗ đầu năm tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả: hyp.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 2.53 (195 vote)
 • Tóm tắt: Kết chuyển lãi lỗ đầu năm Các Bút Toán Hạch Toán Kế Toán Cuối Tháng Tại Doanh Nghiệp Cách lập báo cáo tài chính cuối năm trên Excel Hướng Dẫn Hạch Toán Kế
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát sinh Nợ Tk 333 : 2tr => Số thuế GTGT kết chuyển là : Nợ TK 333/ Có TK 133 : 8 tr Nếu đầu kỳ TK 133 + phát sinh trong kỳ TK 133 < phát sinh trong kỳ TK 333 => lấy đầu kỳ TK 133 + phát sinh trong kỳ TK 133. Ví dụ 2 : Số dư đầu kỳ TK 133 …

16 Các bút toán hạch toán, kết chuyển định kỳ

Các bút toán hạch toán, kết chuyển định kỳ
 • Tác giả: htttdn.com
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 2.34 (94 vote)
 • Tóm tắt: Kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang năm trước; 2. Hạch … Hạch toán kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu; 6. … Kết chuyển lãi – lỗ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát sinh Nợ Tk 333 : 2tr => Số thuế GTGT kết chuyển là : Nợ TK 333/ Có TK 133 : 8 tr Nếu đầu kỳ TK 133 + phát sinh trong kỳ TK 133 < phát sinh trong kỳ TK 333 => lấy đầu kỳ TK 133 + phát sinh trong kỳ TK 133. Ví dụ 2 : Số dư đầu kỳ TK 133 …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Rất Hay

Related Posts

Bỏ túi 10+ ảnh chế chủ nợ và con nợ tốt nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về ảnh chế chủ nợ và con nợ hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Khám phá 10+ tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

List 10+ mở thẻ tín dụng acb online tốt nhất bạn cần biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mở thẻ tín dụng acb online hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Tổng hợp 10+ mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất bạn nên biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín