Bỏ túi 13 fao là viết tắt của từ gì hay nhất

1 FAO là gì? Mục tiêu và vai trò của tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc

 FAO là gì? Mục tiêu và vai trò của tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc
 • Tác giả: finhay.com.vn
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 4.93 (977 vote)
 • Tóm tắt: FAO là tên viết tắt của cụm từ Food and Agriculture Organization of the United Nations. Đây là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc hay Tổ chức 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các hoạt động sản xuất lương thực cần phải cải thiện đầu tiên về mặt cốt lõi. Trong đó mục tiêu của FAO đưa ra để nhằm giúp sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý bao gồm các thành tố đất, nước, khí hậu và nguồn gen có lợi cho hiện tại cũng như …

2 Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới – E-Space.vn

 • Tác giả: e-space.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 4.72 (228 vote)
 • Tóm tắt: Danh sách dưới đây tổng hợp tên viết tắt, tên tiếng Anh và tên tiếng Việt của các tổ chức Quốc Tế. A.D.B. Asian Development Bank
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các hoạt động sản xuất lương thực cần phải cải thiện đầu tiên về mặt cốt lõi. Trong đó mục tiêu của FAO đưa ra để nhằm giúp sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý bao gồm các thành tố đất, nước, khí hậu và nguồn gen có lợi cho hiện tại cũng như …

3 FAO là gì? Mục tiêu và vai trò của tổ chức FAO là gì?

FAO là gì? Mục tiêu và vai trò của tổ chức FAO là gì?
 • Tác giả: khbvptr.vn
 • Ngày đăng: 01/01/2022
 • Đánh giá: 4.52 (486 vote)
 • Tóm tắt: · FAO là viết tắt của từ Food and Agriculture Organization of the United Nations tên của một tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: FAO có vai trò quan trọng trong việc sản xuất lương thực Việt Nam với việc thực hiện và tập trung vào nhiều chính sách dự án chuyển giao công nghệ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực dinh dưỡng, trong đó tổng số tiền tài trợ của tổ …

4 Food And Agriculture Organization (Fao)

 • Tác giả: tratu.com.vn
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 4.19 (326 vote)
 • Tóm tắt: Food And Agriculture Organization (Fao) là gì? … Ký hiệu/viết tắt, FAO … (Fao) là gì? Tổ chức nông lương (FAO) là một cơ quan của liên hợp quốc (UN)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể hơn, FAO hoạt động để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, cải thiện nông nghiệp quy mô nhỏ và phát triển cơ chế giám sát, giảm thiểu và cảnh báo về các mối nguy đối với chuỗi thực phẩm. Nguồn vốn đến từ các nước công nghiệp phát triển, các ngân …

5 Tổ chức lương thực và nông nghiệp – FAO là gì ?

 • Tác giả: who.org.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2021
 • Đánh giá: 4.07 (516 vote)
 • Tóm tắt: Tổ chức lương thực và nông nghiệp viết tắt là Fao được biết đến là tổ chức liên chính phủ, cũng như là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể hơn, FAO hoạt động để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, cải thiện nông nghiệp quy mô nhỏ và phát triển cơ chế giám sát, giảm thiểu và cảnh báo về các mối nguy đối với chuỗi thực phẩm. Nguồn vốn đến từ các nước công nghiệp phát triển, các ngân …

6 Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc – Bộ Lao động

 • Tác giả: molisa.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 3.9 (286 vote)
 • Tóm tắt: Từ viết tắt In trang Gửi tới bạn … Ngân sách hoạt động của FAO lấy từ hai nguồn: một là nguồn ngân sách thường xuyên (regular budget) do các nước thành 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể hơn, FAO hoạt động để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, cải thiện nông nghiệp quy mô nhỏ và phát triển cơ chế giám sát, giảm thiểu và cảnh báo về các mối nguy đối với chuỗi thực phẩm. Nguồn vốn đến từ các nước công nghiệp phát triển, các ngân …

7 Fao Nghĩa Là Gì?

 • Tác giả: xn--t-in-1ua7276b5ha.com
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 3.78 (562 vote)
 • Tóm tắt: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc viết tắt là FAO (tếng Anh: Food and Agriculture Organization of the United Nations) được thành lập ngày 16 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể hơn, FAO hoạt động để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, cải thiện nông nghiệp quy mô nhỏ và phát triển cơ chế giám sát, giảm thiểu và cảnh báo về các mối nguy đối với chuỗi thực phẩm. Nguồn vốn đến từ các nước công nghiệp phát triển, các ngân …

8 About FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations

 • Tác giả: fao.org
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 3.49 (266 vote)
 • Tóm tắt: With 195 members – 194 countries and the European Union, FAO works in over 130 countries worldwide. Join us in creating a world without hunger and poverty
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể hơn, FAO hoạt động để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, cải thiện nông nghiệp quy mô nhỏ và phát triển cơ chế giám sát, giảm thiểu và cảnh báo về các mối nguy đối với chuỗi thực phẩm. Nguồn vốn đến từ các nước công nghiệp phát triển, các ngân …

9 Tên viết tắt của các tổ chức Quốc tế

 • Tác giả: luatdoanhnghiepvn.com
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 3.22 (224 vote)
 • Tóm tắt: FAO là tên viết tắt của tổ chức Food and Agriculture Organization of the United Nations, có tên Tiếng Việt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể hơn, FAO hoạt động để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, cải thiện nông nghiệp quy mô nhỏ và phát triển cơ chế giám sát, giảm thiểu và cảnh báo về các mối nguy đối với chuỗi thực phẩm. Nguồn vốn đến từ các nước công nghiệp phát triển, các ngân …

10 FAO là gì? -định nghĩa FAO | Viết tắt Finder – Abbreviation Finder

 • Tác giả: abbreviationfinder.org
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 3.02 (459 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả các định nghĩa của FAO ; FAO, Fonds voor Arbeidsongevallen ; FAO, Friedrich August Otto ; FAO, Hoàn thành tất cả ; FAO, Hình thành Assistée par Ordinateur
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể hơn, FAO hoạt động để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, cải thiện nông nghiệp quy mô nhỏ và phát triển cơ chế giám sát, giảm thiểu và cảnh báo về các mối nguy đối với chuỗi thực phẩm. Nguồn vốn đến từ các nước công nghiệp phát triển, các ngân …

11 FAO là tên viết tắt theo tiếng Anh của tổ chức nào?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 2.82 (103 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án B. FAO là tên viết tắt của cụm từ : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể hơn, FAO hoạt động để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, cải thiện nông nghiệp quy mô nhỏ và phát triển cơ chế giám sát, giảm thiểu và cảnh báo về các mối nguy đối với chuỗi thực phẩm. Nguồn vốn đến từ các nước công nghiệp phát triển, các ngân …

12 Nghĩa Của Từ Fao Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Food And Agriculture Organization (Fao) Là Gì

 • Tác giả: lamchacancadoitay.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 2.84 (78 vote)
 • Tóm tắt: FAO là viết tắt của từFood and AgricultureOrganization of the United Nations tên của một tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc. Trong đó FAO đóng vai 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trụ sở chính của tổ chức triển khai FAO tại Washington DC, Mỹ đã được chuyển về Roma Ý từ năm 1951. Trong đó những nước cũng thiết lập và tham gia tổ chức triển khai FAO với tư cách ngoại giao và kết nối bền vững và kiên cố, trong đó có Nước Ta …

13 FAO là gì? Chức năng và vai trò của Tổ chức lương thực và nông nghiệp FAO

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 2.71 (94 vote)
 • Tóm tắt: · The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mặt khác, FAO hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao mức dinh dưỡng và mức sống của người dân, thông qua việc tăng cường sản xuất, chế biến, cải thiện thị trường và phân phối sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm; khuyến khích …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi