Bạn đã biết 10+ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hay nhất đừng bỏ lỡ

1 Thuế giá trị gia tăng 

 • Tác giả: crowe.com
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 4.82 (1000 vote)
 • Tóm tắt: Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (Xem thêm các trường hợp hoàn thuế cho dự án đầu tư, hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, chuyển đổi doanh nghiệp và hướng dẫn chi tiết về điều kiện hoàn thuế tại Điều 18, Thông tư 219/2013/TT-BTC và sửa đổi bổ sung tại khoản 3, Điều 1 Thông tư …

2 Những đối tượng và các loại mặt hàng không chịu thuế GTGT

 • Tác giả: ubot.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 4.76 (581 vote)
 • Tóm tắt: · Đối tượng kinh doanh, hoặc người tiêu dùng có thể trả thuế VAT. Do đó, doanh nghiệp và người tiêu dùng nên tìm hiểu mặt hàng không phải chịu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các mặt hàng trong danh sách không chịu thuế giá trị gia tăng là các đối tượng phát triển các lĩnh vực thiết yếu cho người dân. Nhà nước không đánh thuế giá trị gia tăng cho đối tượng này nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động. Từ đó, giá thành …

3 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 4.55 (363 vote)
 • Tóm tắt: Đối tượng không chịu thuế GTGT gồm: 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối tượng không chịu thuế GTGT gồm: 1. Sản phẩm trồng trọt(bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, …

4 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 4.36 (465 vote)
 • Tóm tắt: · Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ …

5 Các đối tượng không phải chịu thuế GTGT theo quy định mới nhất

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 4.06 (212 vote)
 • Tóm tắt: Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xay, nghiền, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hồ sơ, thủ tục đối với vũ khí, khí tài nhập khẩu không phải chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, …

6 Đối tượng hàng hóa dịch vụ không phải chịu thuế giá trị gia tăng

 • Tác giả: chiakhoaphapluat.vn
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 3.86 (505 vote)
 • Tóm tắt: Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt. Các sản phẩm này chưa chế biến thành các sản phẩm khác. Hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và …

7 Đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 11/14/2021
 • Đánh giá: 3.65 (524 vote)
 • Tóm tắt: Đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng · 1. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, diêm dân · 2. Lĩnh vực đất đai, nhà ở · 3. Lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, tín 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch; phơi; sấy khô; bóc vỏ; xay; xay bỏ vỏ; xát bỏ vỏ; tách hạt; tách cọng; cắt; ướp muối; bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh); bảo quản bằng khí sunfuro; bảo quản theo phương thức …

8 Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 3.55 (450 vote)
 • Tóm tắt: · 2. Các đối tượng không chịu thuế GTGT hiện nay · 1. Sản phẩm trồng trọt (kể cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn và doanh nghiệp đang quan tâm tới các đối tượng không chịu thuế GTGT thì có thể tham khảo ngay Thông tư số 219/2013/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2013. Theo đó, tại Điều 4 của Thông tư này, Bộ Tài chính đã quy định chi tiết 26 …

9 Miễn thuế là gì? Phân biệt thuế suất 0%, miễn thuế và không chịu thuế?

Miễn thuế là gì? Phân biệt thuế suất 0%, miễn thuế và không chịu thuế?
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 3.25 (416 vote)
 • Tóm tắt: · Đối tượng được miễn thuế là tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế nhưng thỏa mãn điều kiện được miễn thuế. Thuế GTGT là một trong những sắc thuế 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuế suất Giá trị gia tăng là 0% khi ban hành một đạo luật, việc lựa chọn hệ thống thuế suất có ý nghĩa quan trọng. Khi ban hành Luật thuế GTGT, quy định về phương pháp tính thuế GTGT cho hàng hóa dịch vụ có thuế suất 0% hoặc hàng hóa dịch vụ được …

10 Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 3.02 (542 vote)
 • Tóm tắt: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng · 1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều này không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ trường hợp áp dụng mức thuế suất 0% quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật thuế giá trị gia tăng …

11 Phân biệt miễn thuế, thuế suất 0%, đối tượng không chịu thuế GTGT

 • Tác giả: hanoilaw.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 2.8 (160 vote)
 • Tóm tắt: Đối tượng không chịu thuế GTGT là những loại vật tư, hàng hoá dùng cho các lĩnh vực như: Khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển; Hỗ trợ tư liệu sản xuất 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều này không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ trường hợp áp dụng mức thuế suất 0% quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật thuế giá trị gia tăng …

12 Hướng dẫn về nội dung giảm 2% thuế giá trị gia tăng

 • Tác giả: binhphuoc.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 2.79 (181 vote)
 • Tóm tắt: · Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều này không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ trường hợp áp dụng mức thuế suất 0% quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật thuế giá trị gia tăng …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Rất Hay

Related Posts

Bỏ túi 10+ ảnh chế chủ nợ và con nợ tốt nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về ảnh chế chủ nợ và con nợ hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Khám phá 10+ tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

List 10+ mở thẻ tín dụng acb online tốt nhất bạn cần biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mở thẻ tín dụng acb online hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Tổng hợp 10+ mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất bạn nên biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín