Top 19 định khoản thu tiền bán hàng hay nhất

1 Cách thức định khoản bán hàng trong doanh nghiệp

Cách thức định khoản bán hàng trong doanh nghiệp
 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 4.97 (809 vote)
 • Tóm tắt: Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán). – Trường hợp được thu thêm tiền do giá trị hợp lý của sản phẩm, hàng hoá đưa đi trao đổi lớn hơn giá 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Khi hàng hoá giao cho đại lý đã bán được, căn cứ vào Bảng kê hoá đơn bán ra của hàng hoá đã bán do các bên nhận đại lý hưởng hoa hồng lập gửi về kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế …

2 Hạch toán bán hàng và những điều cần lưu ý

 • Tác giả: simerp.io
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 4.6 (261 vote)
 • Tóm tắt: Khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định: “Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mấu chốt ở đây là doanh nghiệp phải chứng minh được giá bán ra tương đương với giá thị trường lúc đó hoặc sản phẩm đã bị lỗi thời, hỏng hóc… Ví dụ doanh nghiệp công nghệ có nhiều sản phẩm dễ lỗi thời thì giá bán lại giảm càng nhanh. Còn đối với hàng …

3 Định khoản kế toán bán hàng

 • Tác giả: ketoanducminh.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/23/2021
 • Đánh giá: 4.39 (537 vote)
 • Tóm tắt: · Các tài khoản sử dụng để định khoản nghiệp vụ bán hàng. TK 111- Tiền mặt; TK 112- Tiền gửi NH; TK 131- Phải thu KH; TK 156- Hàng hóa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn đọc còn chưa rõ về nghiệp vụ kế toán bán hàng hay muốn tham gia tìm hiểu sâu hơn về kế toán bán hàng thì hãy tham gia khóa đào tạo kế toán bán hàng ở Hà Nội tại Kế toán Đức Minh chúng tôi. Tới đây bạn sẽ được đào tạo kế toán thực tế một cách …

4 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 01/01/2022
 • Đánh giá: 4.38 (506 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách định khoản hạch toán phải thu của khách hàng – Tài khoản 131 Theo … Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn đọc còn chưa rõ về nghiệp vụ kế toán bán hàng hay muốn tham gia tìm hiểu sâu hơn về kế toán bán hàng thì hãy tham gia khóa đào tạo kế toán bán hàng ở Hà Nội tại Kế toán Đức Minh chúng tôi. Tới đây bạn sẽ được đào tạo kế toán thực tế một cách …

5 Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 4.15 (331 vote)
 • Tóm tắt: Cách hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ – Tài khoản 511, … Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng …

6 Các tài khoản được sử dụng trong kế toán bán hàng đầy đủ nhất

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 3.95 (533 vote)
 • Tóm tắt: Dùng để phản ánh toàn bộ số tiền giảm trừ cho người mua hàng được tính giảm trừ vào doanh thu hoạt động kinh doanh: chiết khấu thương mại, giá trị hàng bán bị 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý: Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối …

7 Định khoản thu tiền mặt

 • Tác giả: key.com.vn
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 3.6 (283 vote)
 • Tóm tắt: (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chưa thuế). Có 3331 (thuế gtgt ). 2. Doanh nghiệp thu lãi từ tiền gửi ngân hàng. Nợ 111 (lãi tiền gửi ngân hàng)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý: Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối …

8 Quy trình bán hàng – thu tiền

Quy trình bán hàng - thu tiền
 • Tác giả: htttdn.com
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 3.52 (260 vote)
 • Tóm tắt: Đơn giá bán có thể thay đổi theo các điều khoản bán hàng đã thỏa thuận (điều khoản thanh toán, tỷ lệ hoa hồng bán hàng….). Xác định doanh thu: Doanh thu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách thức thực hiện: Nhận được hướng giải quyết thể hiện trên phiếu khiếu nại cùng với kết quả thương lượng với khách hàng, Nhân viên bán hàng tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh gồm 3 liên: liên gốc lưu tại Bộ phận bán hàng, liên 2 giao cho khách …

9 Bán hàng thu tiền mặt thì định khoản thế nào

 • Tác giả: webketoan.com
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 3.28 (472 vote)
 • Tóm tắt: · Để kết chuyển giá vốn thì lúc bán phải định khoản giá vốn luôn. Nợ TK 632/Có TK 156 và bút toán doanh thu như của bạn perfume
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách thức thực hiện: Nhận được hướng giải quyết thể hiện trên phiếu khiếu nại cùng với kết quả thương lượng với khách hàng, Nhân viên bán hàng tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh gồm 3 liên: liên gốc lưu tại Bộ phận bán hàng, liên 2 giao cho khách …

10 Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng – Help AMIS

 • Tác giả: help.amis.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 3.05 (211 vote)
 • Tóm tắt: Tại mục NV bán hàng: chọn nhân viên tương ứng (trường hợp muốn theo dõi tình hình thu hồi công nợ theo nhân viên bán hàng). Tại mục Nộp vào TK: chọn tài khoản 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách thức thực hiện: Nhận được hướng giải quyết thể hiện trên phiếu khiếu nại cùng với kết quả thương lượng với khách hàng, Nhân viên bán hàng tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh gồm 3 liên: liên gốc lưu tại Bộ phận bán hàng, liên 2 giao cho khách …

11 Nghiệp vụ kế toán bán hàng và hướng dẫn hạch toán theo quy định mới nhất

 • Tác giả: mifi.vn
 • Ngày đăng: 08/14/2022
 • Đánh giá: 2.79 (185 vote)
 • Tóm tắt: Nợ TK 111, 131: Tổng giá trị được thanh toán; Có TK 511, 512: Doanh thu trong bán hàng; Có TK 3331: Thuế GTGT cần nộp (nếu có). Khoản chiết khấu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một kế toán cần thiết phải nắm được những thông tin và nghiệp vụ cơ bản về các khoản nợ có trong một doanh nghiệp. Dựa vào đó, sẽ có 4 nghiệp vụ của kế toán hàng bán cơ bản mà kế toán cần quan tâm được MIFI cập …

12 Hướng dẫn hạch toán kế toán Hoa hồng đại lý bán hàng

 • Tác giả: phanmemnangdong.com
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 2.82 (65 vote)
 • Tóm tắt: Khi xác định được số tiền hoa hồng bán hàng đúng giá mà bên nhận đại lý được hưởng, … Doanh thu của các đại lý chính là khoản hoa hồng được hưởng, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một kế toán cần thiết phải nắm được những thông tin và nghiệp vụ cơ bản về các khoản nợ có trong một doanh nghiệp. Dựa vào đó, sẽ có 4 nghiệp vụ của kế toán hàng bán cơ bản mà kế toán cần quan tâm được MIFI cập …

13 Bán hàng thu tiền ngay

Bán hàng thu tiền ngay
 • Tác giả: helpmimosa2017.misa.vn
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 2.62 (181 vote)
 • Tóm tắt: Định khoản. 1. Phản ánh doanh thu. 1.1. Đơn vị bán các loại hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (ví dụ phát hành sách tham khảo, bán thuốc,
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4. Kế toán lập phiếu xuất kho giao cho nhân viên bán hàng xuống kho lấy hàng. Nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn thì kế toán xuất hóa đơn bán hàng giao cho nhân viên bán hàng. Nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì kế toán tập hợp các hóa đơn bán lẻ, …

14 Hệ thống tài khoản – 511. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.57 (88 vote)
 • Tóm tắt: Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay). Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Chương trình phải có giới hạn về thời gian cụ thể, rõ ràng, nếu quá thời hạn theo quy định của chương trình mà khách hàng chưa đáp ứng được các điều kiện đặt ra thì người bán sẽ không còn nghĩa vụ phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc giảm …

15 Tiền hỗ trợ bán hàng: Xuất hóa đơn, Hạch toán chi phí – thu nhập

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 2.47 (167 vote)
 • Tóm tắt: Cách xử lý khoản tiền hỗ trợ bán hàng · Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC: · – Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Chương trình phải có giới hạn về thời gian cụ thể, rõ ràng, nếu quá thời hạn theo quy định của chương trình mà khách hàng chưa đáp ứng được các điều kiện đặt ra thì người bán sẽ không còn nghĩa vụ phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc giảm …

16 Hướng dẫn cách định khoản tài khoản doanh thu bán hàng và cung

 • Tác giả: ketoanthienung.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.49 (167 vote)
 • Tóm tắt: Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Đồng thời phản ánh số tiền phải thanh toán cho bên thứ ba là giá vốn hàng hóa, dịch 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Chương trình phải có giới hạn về thời gian cụ thể, rõ ràng, nếu quá thời hạn theo quy định của chương trình mà khách hàng chưa đáp ứng được các điều kiện đặt ra thì người bán sẽ không còn nghĩa vụ phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc giảm …

17 Bán hàng thu tiền ngay

 • Tác giả: bookkeeper.faonline.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 2.32 (181 vote)
 • Tóm tắt: · Hệ thống ngầm định không tạo bút toán doanh thu và thuế GTGT do các khoản mục này đối ứng với tài khoản tiền nên sẽ được ghi nhận ở chức năng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Chương trình phải có giới hạn về thời gian cụ thể, rõ ràng, nếu quá thời hạn theo quy định của chương trình mà khách hàng chưa đáp ứng được các điều kiện đặt ra thì người bán sẽ không còn nghĩa vụ phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc giảm …

18 Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng
 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 2.2 (82 vote)
 • Tóm tắt: · Trọn vẹn (đầy đủ): Mọi nghiệp vụ thu tiền đều được ghi trên sổ. Định giá: Các khoản tiền thu được phải được đánh giá đúng, các khoản ngoại tệ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền gồm có 2 nghiệp vụ riêng biệt là kiểm toán chu trình bán hàng và kiểm toán chu trình thu tiền. Hai nghiệp vụ này đều được thực hiện với một mục tiêu chung là phải đảm bảo tính hợp lý chung. Tuy nhiên, đối với …

19 Bán hàng thu tiền ngay

 • Tác giả: help.faonline.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 2.12 (158 vote)
 • Tóm tắt: · Hệ thống ngầm định không tạo bút toán doanh thu và thuế GTGT do các khoản mục này đối ứng với tài khoản tiền nên sẽ được ghi nhận ở chức năng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền gồm có 2 nghiệp vụ riêng biệt là kiểm toán chu trình bán hàng và kiểm toán chu trình thu tiền. Hai nghiệp vụ này đều được thực hiện với một mục tiêu chung là phải đảm bảo tính hợp lý chung. Tuy nhiên, đối với …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Vay Vốn

Related Posts

Top 7 ngân hàng vietinbank nha trang tốt nhất bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng vietinbank nha trang hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bật mí 10+ quy trình sản xuất sữa bột hay nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về quy trình sản xuất sữa bột hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 7 bán hàng cho người giàu hay nhất

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về bán hàng cho người giàu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bật mí 10+ thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Khám phá 10+ mẫu biên bản hòa giải hay nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về mẫu biên bản hòa giải hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Lưu ngay 10+ ngân hàng bidv quận 1 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ngân hàng bidv quận 1 hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín