Khám phá 10+ điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất hay nhất bạn cần biết

1 MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN BẰNG đẤT

 • Tác giả: vanphongluatsutphcm.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 4.98 (878 vote)
 • Tóm tắt: Luật Đất đai quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất chứ không phải là bằng giá trị quyền sử dụng đất. Theo khoản 10 điều 3 của luật này, góp vốn bằng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật Doanh nghiệp hiện hành định nghĩa Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập (khoản 13, điều 4); tài sản góp …

2 Một số quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất hiện nay

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 4.69 (229 vote)
 • Tóm tắt: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng …

3 PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀO DOANH NGHIỆP?

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀO DOANH NGHIỆP?
 • Tác giả: citylawyer.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.55 (481 vote)
 • Tóm tắt: * Điều 193 Luật Đất đai 2013, Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: * Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, quy định điều kiện để thực hiện quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau …

4 Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 4.34 (301 vote)
 • Tóm tắt: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của mình cho công ty mình tham gia góp vốn. Tuỳ vào từng loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định rất rõ về trình tự, thủ tục để được góp vốn giá trị Quyền sử dụng đất vào công ty. Tuy nhiên để Quyền sử dụng đất đó được góp vốn vào công ty thì cần đáp ứng được những điều kiện theo quy định về Luật đất đai …

5 Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất – Báo điện tử Chính phủ

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 4.16 (334 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp cần thực hiện chào bán cổ phần và đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trước 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định rất rõ về trình tự, thủ tục để được góp vốn giá trị Quyền sử dụng đất vào công ty. Tuy nhiên để Quyền sử dụng đất đó được góp vốn vào công ty thì cần đáp ứng được những điều kiện theo quy định về Luật đất đai …

6 Góp vốn bằng quyền sử dụng đất mới nhất

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất mới nhất
 • Tác giả: fblaw.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 3.98 (316 vote)
 • Tóm tắt: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất mới nhất là một phương thức để chủ thể góp vốn khi thành lập doanh nghiệp hay góp vốn để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Điều 34 Luật Doanh nghiệp năm 2020 tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Góp vốn …

7 Điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

 • Tác giả: hptconsulting.vn
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 3.79 (588 vote)
 • Tóm tắt: Vậy thủ tục góp vốn vào công ty bằng quyền sử dụng đất thực hiện như thế nào. Trong bài viết này HPT Consulting sẽ tư vấn về trình tự, thủ tục góp vốn vào Công 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Đăng ký biến động đất đai là việc người sử dụng đất phải thực hiện một trình tự theo quy định của pháp luật nhằm cập nhật những thay đổi, biến đổi về giá trị pháp lý của đất để có thể được nhà nước ghi nhận quyền sử dụng đất. Từ đó làm phát sinh …

8 Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất ? – văn phòng luật sư đms

Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất ? - văn phòng luật sư đms
 • Tác giả: luatsudms.com.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 3.53 (594 vote)
 • Tóm tắt: Điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực …

9 Góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định như thế nào

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 3.33 (506 vote)
 • Tóm tắt: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất/ sổ đỏ theo quy định pháp luật mới nhất bao gồm các vấn đề liên quan đến hình thức góp vốn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực …

10 Một số quy định về góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sử dụng

 • Tác giả: bachkhoaluat.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 3.05 (437 vote)
 • Tóm tắt: · Quyền sử dụng đất được xem là tài sản góp vốn đặc biệt, người sử dụng đất khi thực hiện hoạt động kinh doanh trên đất, không chỉ phải đáp ứng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực …

11 Quy định về Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

 • Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 2.92 (111 vote)
 • Tóm tắt: Các điều kiện góp vốn quyền sử dụng đất phải bảo đảm theo quy định của Luật Đất đai trong các trường hợp, như: góp vốn thực hiện dự án, công trình sản xuất, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực …

12 Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty
 • Tác giả: luattuvan.vn
 • Ngày đăng: 10/23/2021
 • Đánh giá: 2.7 (188 vote)
 • Tóm tắt: Tổ chức kinh tế nhận góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: + 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy …

13 Làm thế nào để có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp?

 • Tác giả: luatdatdai.vn
 • Ngày đăng: 08/20/2022
 • Đánh giá: 2.61 (147 vote)
 • Tóm tắt: Trong thời hạn sử dụng đất. 3. Điều kiện nhận góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định của luật doanh nghiệp, đối với tài sản là quyền sử dụng đất thì phải được định giá và được thể hiện bằng Đồng Việt Nam[1]. Việc định giá được thực hiện bởi các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp. Cụ …

14 Hướng dẫn thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 2.65 (161 vote)
 • Tóm tắt: Bên công ty phải có Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nộp bản sao đã có công chứng, chứng thực để chứng minh công ty có trên thực tế và đang đầy đủ điều kiện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người …

15 Góp vốn là gì? Điều kiện thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Góp vốn là gì? Điều kiện thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 • Tác giả: dsplawfirm.vn
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 2.41 (67 vote)
 • Tóm tắt: · Người sử dụng đất được thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: – Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng