Bạn đã biết 10+ chưa ký hợp đồng có được nghỉ ngang hay nhất bạn cần biết

1 Thử việc nghỉ ngang có được trả lương không?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 4.96 (879 vote)
 • Tóm tắt: · Nghỉ ngang công việc theo hợp đồng lao động, người lao động đối mặt với trách nhiệm như bồi thường, mất đi một số quyền lợi
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ luật lao động hiện hành không có quy định về việc viết đơn xin nghỉ việc nói chung và đơn xin nghỉ việc trong thời gian thử việc nói riêng. Tuy nhiên, quy chế của một số đơn vị sử dụng lao động có quy định cụ thể về việc viết đơn xin nghỉ, từ đó …

2 Xử lý khi người lao động tự ý nghỉ việc? Người lao động có phải bồi thường không?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 4.73 (435 vote)
 • Tóm tắt: · Trong trường hợp người lao động có viết đơn xin nghỉ nhưng chưa được duyệt đơn mà nghỉ luôn có được không? Luật sư tư vấn: Đối với tình huống 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo …

3 7 trường hợp người lao động được nghỉ việc không cần báo trước

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 4.58 (348 vote)
 • Tóm tắt: · Khi không được đảm bảo quyền lợi như thỏa thuận, người lao động hoàn toàn có quyền nghỉ việc. Dưới đây là 07 trường hợp được phép nghỉ ngang 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động, người lao động có từ 12 – 16 ngày phép/năm tùy thuộc vào từng đối tượng người lao động và công việc thỏa thuận. Nếu người lao động làm việc chưa đủ năm thì số ngày phép sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng …

4 Chưa ký hợp đồng lao động nhưng xin nghỉ việc không được chấp nhận

 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 4.27 (438 vote)
 • Tóm tắt: · Thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động, người lao động có từ 12 – 16 ngày phép/năm tùy thuộc vào từng đối tượng người lao động và công việc thỏa thuận. Nếu người lao động làm việc chưa đủ năm thì số ngày phép sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng …

5 Người lao động nghỉ ngang khi đã ký hợp đồng lao động 01 năm thì phải bồi thường chi phí đào tạo cho Công ty như thế nào?

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 4.07 (313 vote)
 • Tóm tắt: · Xác định người lao động có nghỉ việc trái với quy định pháp luật hay không? Người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty như 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động, người lao động có từ 12 – 16 ngày phép/năm tùy thuộc vào từng đối tượng người lao động và công việc thỏa thuận. Nếu người lao động làm việc chưa đủ năm thì số ngày phép sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng …

6 Tự ý nghỉ việc không báo trước có phải bồi thường?

 • Tác giả: luatsuhiep.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 3.97 (541 vote)
 • Tóm tắt: cụ thể tôi đi làm tại 1 công ty, tôi đã ký hợp đồng lao động với thời hạn 1 năm làm việc, nhưng tôi làm việc chỉ 1 tháng và nghỉ ngang công việc, vì khả năng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 …

7 Xin nghỉ việc trong trường hợp không ký hợp đồng lao động có phải báo trước

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 3.61 (452 vote)
 • Tóm tắt: Hiện nay, tình trạng người lao động nghỉ ngang, nghỉ trái pháp luật diễn ra rất … dứt hợp đồng lao động và chưa nắm được các quy định pháp luật thì bạn có 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vấn đề 1: Hiện tại em đang làm cho 1 công ty ở tỉnh A, công ty có trên dưới khoảng 20 nhân viên nhưng không một ai được ký hợp đồng lao động, mặc dù có những nhân viên đã làm việc trên 1 năm như em vẫn không được ký hợp đồng lao động. Như vậy cho em …

8 Thủ tục xử lý người lao động tự ý nghỉ việc

 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 3.49 (477 vote)
 • Tóm tắt: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải thực hiện thông báo khi thuộc một trong các trường hợp sau: Không được bố trí theo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người lao động tự ý nghỉ việc là trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Pháp luật về lao động quy định cụ thể về trình tự, thủ tục xử lý đối với trường hợp này. Bài viết dưới đây, Luật Long Phan sẽ làm rõ vấn đề cho Quý bạn …

9 Không ký HĐLĐ khi nghỉ việc có cần báo trước 30 ngày?

Không ký HĐLĐ khi nghỉ việc có cần báo trước 30 ngày?
 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 3.29 (210 vote)
 • Tóm tắt: · Bởi khi không có hợp đồng lao động nhưng có thể căn cứ vào thang bảng lương của công ty để có thể bảo vệ quyền lợi của mình. Như vậy, theo những 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Về hình thức của hợp đồng lao động, Điều 14 Bộ luật lao động có quy định đối với công việc trên 3 tháng thì HĐLĐ phải được ký kết bằng văn bản. Như vậy, khi người lao động muốn nhận người sử dụng lao động vào làm việc thì phải có trách nhiệm ký kết …

10 CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
 • Tác giả: ebh.vn
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 3.04 (512 vote)
 • Tóm tắt: · Cụ thể một vài trường hợp nghỉ ngang như: Nghỉ không báo trước theo quy định đã ký kết trong hợp đồng lao động;
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Do nhiều nguyên nhân mà người lao động quyết định nghỉ ngang, tuy có thể giải quyết vấn đề trước mắt nhưng người lao động sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và một số lợi ích khác. Trường hợp nghỉ ngang có được hưởng bảo hiểm xã hội hay không …

11 Người lao động Nghỉ ngang thì được giải quyết trợ cấp, BHXH như thế nào?

 • Tác giả: luat3s.com
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 2.94 (71 vote)
 • Tóm tắt: Lưu ý, sau khi nghỉ việc 1 năm mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, không có nhu cầu đóng tiếp BHXH và có yêu cầu thì được hưởng BHXH 1 lần. Còn các trường hợp còn lại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, Người sử dụng lao động có trách nhiệm chốt sổ BHXH cho NLĐ và bàn giao các nếu người sửu dụng lao động đã giữ của người lao động. Việc chốt sổ BHXH không phụ thuộc vào việc người lao động nghỉ việc đúng quy định hay không. Trong thực tế có …

12 Nghỉ ngang có giấy quyết định nghỉ việc không?

Nghỉ ngang có giấy quyết định nghỉ việc không?
 • Tác giả: lsx.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 2.69 (152 vote)
 • Tóm tắt: · Điều kiện được chấm dứt hợp đồng lao động khi nghỉ ngang là gì? … Người lao động có quyền lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và sở 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động, người lao động có từ 12 – 16 ngày phép/năm tùy thuộc vào từng đối tượng người lao động và công việc thỏa thuận. Nếu người lao động làm việc chưa đủ năm thì số ngày phép sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng …

13 Chưa ký hợp đồng lao động, nghỉ có phải báo trước

 • Tác giả: luatthudo.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 2.7 (129 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp bạn và công ty đều thống nhất việc nghỉ việc của bạn khi bạn đáp ứng điều kiện của công ty là báo trước 30 ngày thì được xác định là trường hợp hai 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, tùy thuộc vào tính chất công việc mà bạn đang làm, và những thỏa thuận giữa bạn và công ty tại thời điểm tuyển dụng, trong quá trình tham gia quan hệ lao động mà bạn có thể đề nghị về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp bạn và công …

14 Chi tiết câu hỏi – Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Ninh Bình

 • Tác giả: sldtbxh.ninhbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2021
 • Đánh giá: 2.69 (56 vote)
 • Tóm tắt: I. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động: Được quy định … định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, tùy thuộc vào tính chất công việc mà bạn đang làm, và những thỏa thuận giữa bạn và công ty tại thời điểm tuyển dụng, trong quá trình tham gia quan hệ lao động mà bạn có thể đề nghị về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp bạn và công …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi