Gợi ý 10+ chi cục thuế quận lê chân tốt nhất bạn nên biết

1 Trang chủ > Tỉnh Thành > Hải Phòng > Quận Lê Chân > Phường Trại Cau

 • Tác giả: vinabiz.us
 • Ngày đăng: 10/22/2021
 • Đánh giá: 4.86 (910 vote)
 • Tóm tắt: CHI CỤC THUẾ KHU VỰC LÊ CHÂN – DƯƠNG KINH | Mã số doanh nghiệp: 0202018088 | Địa chỉ: Số 200 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi …

2 Chi Cục Thuế Quận Lê Chân

 • Tác giả: trangvang.biz
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 4.72 (408 vote)
 • Tóm tắt: Chi Cục Thuế Quận Lê Chân ở địa chỉ 200, Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng là một địa điểm thuộc danh mục Thuế
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi …

3 CHI CỤC THUẾ QUẬN LÊ CHÂN

 • Tác giả: infodoanhnghiep.com
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 4.58 (331 vote)
 • Tóm tắt: Chi Cục Thuế Quận Lê Chân có mã số thuế 0200351213-003, do ông/bà Nguyễn Minh Hoà làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi …

4 Thông tin cần biết Chi cục thuế quận Hải An, Hải Phòng

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 4.19 (259 vote)
 • Tóm tắt: · Bốn Chi cục Thuế quận, huyện hợp nhất thành hai Chi cục Thuế khu vực và đổi tên như sau: Hợp nhất Chi cục thuế quận Lê Chân và Chi cục Thuế 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cơ quan Thuế sẽ đóng băng dữ liệu (khóa quyền cập nhật, xử lý dữ liệu) trên hệ thống ứng dụng để các Chi cục Thuế được hợp nhất thực hiện bàn giao. Theo đó, người nộp thuế tại 4 Chi cục Thuế nêu trên sẽ tạm thời không gửi hồ sơ thuế, văn bản, hoàn …

5 Địa chỉ, số điện thoại Chi cục Thuế Lê Chân, Hải Phòng

 • Tác giả: giayphepdangkykinhdoanh.vn
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 3.99 (357 vote)
 • Tóm tắt: Địa chỉ Cục Thuế TP Hải Phòng: Số 6 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng … Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lê Chân – Dương Kinh: 200 Tô Hiệu, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cơ quan Thuế sẽ đóng băng dữ liệu (khóa quyền cập nhật, xử lý dữ liệu) trên hệ thống ứng dụng để các Chi cục Thuế được hợp nhất thực hiện bàn giao. Theo đó, người nộp thuế tại 4 Chi cục Thuế nêu trên sẽ tạm thời không gửi hồ sơ thuế, văn bản, hoàn …

6 Các thông tin Địa chỉ, số điện thoại chi cục thuế tại Hải Phòng mới nhất 2022

 • Tác giả: oto360.net
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 3.89 (416 vote)
 • Tóm tắt: Địa chỉ Cục Thuế TP Hải Phòng: Số 6 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng … Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lê Chân – Dương Kinh: 200 Tô Hiệu, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cơ quan Thuế sẽ đóng băng dữ liệu (khóa quyền cập nhật, xử lý dữ liệu) trên hệ thống ứng dụng để các Chi cục Thuế được hợp nhất thực hiện bàn giao. Theo đó, người nộp thuế tại 4 Chi cục Thuế nêu trên sẽ tạm thời không gửi hồ sơ thuế, văn bản, hoàn …

7 0202018088 – Chi Cục Thuế Khu Vực Lê Chân … – Thông tin công ty

 • Tác giả: tratencongty.com
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 3.78 (273 vote)
 • Tóm tắt: Chi Cục Thuế Khu Vực Lê Chân – Dương Kinh, Mã số thuế: 0202018088, Địa chỉ: Số 200 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cơ quan Thuế sẽ đóng băng dữ liệu (khóa quyền cập nhật, xử lý dữ liệu) trên hệ thống ứng dụng để các Chi cục Thuế được hợp nhất thực hiện bàn giao. Theo đó, người nộp thuế tại 4 Chi cục Thuế nêu trên sẽ tạm thời không gửi hồ sơ thuế, văn bản, hoàn …

8 Địa chỉ, số điện thoại và mã số thuế cục thuế tp Hải Phòng

 • Tác giả: nhadatmoi.net
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 3.56 (496 vote)
 • Tóm tắt: · 8. Đường dây nóng liên hệ cán bộ cục thuế tp Hải Phòng ; Ông Phạm Văn Đức – Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Lê Chân, 0313.853638 – 0913515828 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cục thuế nằm trên đại lộ Đông Tây, trục đường có ngân hàng World Bank, chân cầu Niệm 2. Cục thuế mới xây dựng khá to và rộng, khi đến đoạn đường này, chỉ cần quan sát là bạn sẽ thấy. Cục thuế nằm khá gần Showroom Hyundai, khi di chuyển trên đường …

9 Cộng đồng chia sẻ kiến thức kế toán

 • Tác giả: thanhlapdn.vn
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 3.2 (486 vote)
 • Tóm tắt: Chi Cục Thuế Quận Lê Chân mã số doanh nghiệp 0200351213-003 địa chỉ trụ sở Số 200 Đường Tô hiệu,, Quận Lê Chân, Hải Phòng
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cục thuế nằm trên đại lộ Đông Tây, trục đường có ngân hàng World Bank, chân cầu Niệm 2. Cục thuế mới xây dựng khá to và rộng, khi đến đoạn đường này, chỉ cần quan sát là bạn sẽ thấy. Cục thuế nằm khá gần Showroom Hyundai, khi di chuyển trên đường …

10 Điện thoại, địa chỉ Cục Thuế Hải Phòng,  Chi Cục Thuế tại Hải Phòng

 • Tác giả: ketoandaiviet.vn
 • Ngày đăng: 11/01/2021
 • Đánh giá: 3.16 (342 vote)
 • Tóm tắt: Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lê Chân – Dương Kinh: 200 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng. – Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Lê Chân 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cục Thuế Thành phố Hải Phòng và các Cục Thuế tỉnh, thành phố có số thu hàng năm từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng trừ thu từ dầu thô và tiền thu về đất, hoặc quản lý thuế từ 2.000 doanh nghiệp trở xuống, được tổ chức không quá 02 Phòng Kiểm …

11 Địa chỉ, số điện thoại  Cục Thuế Thành phố Hải Phòng,  Chi Cục Thuế tại Hải Phòng

 • Tác giả: daivietcoltd.vn
 • Ngày đăng: 12/04/2021
 • Đánh giá: 2.92 (184 vote)
 • Tóm tắt: Địa chỉ Cục Thuế TP Hải Phòng: Số 6 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng … Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lê Chân – Dương Kinh: 200 Tô Hiệu, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức không quá 9 Phòng thực hiện chức năng tham mưu, …

12 Chi cục Thuế quận Lê Chân triển khai nhiệm vụ thu thuế năm 2018

 • Tác giả: thanhphohaiphong.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.82 (141 vote)
 • Tóm tắt: · Cùng với đó là một loạt các giải pháp về CCHC, hiện đại hóa; xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, đủ sức đáp ứng yêu cầu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức không quá 9 Phòng thực hiện chức năng tham mưu, …

13 Chi cục thuế quận Lê Chân

 • Tác giả: diachiso.vn
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 2.66 (116 vote)
 • Tóm tắt: Chi cục thuế quận Lê Chân. 200, Tô Hiệu, Quận Lê Chân, Hải Phòng; (84-31) 3 845 604; Giá khoảng: Chưa xác định. Lượt xem: 1224 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức không quá 9 Phòng thực hiện chức năng tham mưu, …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Bảo Hiểm

Related Posts

Khám phá 9 tiền lộc nên làm gì hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tiền lộc nên làm gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 7 bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào bạn nên biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bỏ túi 10+ hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay nhất

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng đặt cọc thuê nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mẫu hợp đồng quản trị nội dung website hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 10+ tài sản của shark hưng hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản của shark hưng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Gợi ý 9 hợp đồng sửa chữa nhà tốt nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về hợp đồng sửa chữa nhà hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng