Top 10 cần làm gì để xây dựng nhà nước pháp quyền tốt nhất bạn nên biết

1 Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân

 • Tác giả: nhandan.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2021
 • Đánh giá: 4.8 (963 vote)
 • Tóm tắt: · Dự thảo Đề án đã bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của đất nước qua các thời kỳ, các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Văn kiện Đại hội 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta nhất quán quan điểm chỉ đạo là toàn bộ quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế …

2 Vận dụng nhận thức mới để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

Vận dụng nhận thức mới để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam
 • Tác giả: dukcq.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 4.64 (343 vote)
 • Tóm tắt: · Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam là công việc hoàn toàn mới mẻ, cần đến tính tích cực, chủ động và sáng tạo rất lớn của Đảng, tuyệt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam là công việc hoàn toàn mới mẻ, cần đến tính tích cực, chủ động và sáng tạo rất lớn của Đảng, tuyệt đối không thể rập khuôn theo các giá trị và mô hình xây dựng của các nước phương Tây với các mô hình và …

3 Xây dựng Nhà nước pháp quyền: Đẩy mạnh phân cấp, phân … – PLO

 • Tác giả: plo.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2021
 • Đánh giá: 4.44 (231 vote)
 • Tóm tắt: · Dự thảo đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam bắt đầu được … Phúc cho biết đây là thời điểm Ban Chỉ đạo xây dựng đề án cần báo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam là công việc hoàn toàn mới mẻ, cần đến tính tích cực, chủ động và sáng tạo rất lớn của Đảng, tuyệt đối không thể rập khuôn theo các giá trị và mô hình xây dựng của các nước phương Tây với các mô hình và …

4 trang thông tin điện tử

trang thông tin điện tử
 • Tác giả: hdll.vn
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 4.21 (480 vote)
 • Tóm tắt: · Xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền phải được tiến hành một cách … tắc: “cơ quan nhà nước chỉ được làm những gì “luật cho phép” và 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Không ngừng quán triệt và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về …

5 Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, hiểu thế nào

 • Tác giả: vov.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 4.14 (460 vote)
 • Tóm tắt: · Nhà nước pháp quyền XHCN phải xây dựng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác- … xay dung nha nuoc phap quyen xhcn o viet nam, hieu the nao cho dung
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là một quá trình rất lâu dài. Như vậy, cần phải chuyên nghiệp hóa bộ máy Nhà nước. Một định hướng rất quan trọng mà Tổng Bí thư đã nói là làm sao kiểm soát quyền lực, tập trung vào vấn đề nâng cao năng lực …

6 Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động

Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động
 • Tác giả: quanlynhanuoc.vn
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 3.86 (332 vote)
 • Tóm tắt: · Trên cơ sở tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, … Để nâng cao được năng lực QLĐH và năng lực KTPT phải thực hiện tốt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (4) Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt. Tổng kết việc thí điểm chính quyền đô thị nhẳm xây dựng và vận hành các mô hình chính quyền đô thị theo hướng …

7 Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 3.69 (216 vote)
 • Tóm tắt: · TCCS – Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội … lo cho sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân; pháp luật không phải là để 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (4) Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt. Tổng kết việc thí điểm chính quyền đô thị nhẳm xây dựng và vận hành các mô hình chính quyền đô thị theo hướng …

8 Dân chủ trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

 • Tác giả: tct.quangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 3.5 (565 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình phát huy dân chủ, để nhân dân thực sự thực hiện quyền lực và quyền làm chủ đất nước của mình, cần nắm vững bản chất và nội dung của vấn đề dân 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ, Đảng ta đúc kết thành cơ chế quản lý điều hành đất nước: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Cơ chế đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đáp ứng đòi hỏi của các …

9 Nhà nước pháp quyền là gì? Ví dụ về nhà nước pháp quyền?

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 3.24 (319 vote)
 • Tóm tắt: · Để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần tập trung vào những nội dung chủ yếu: Một là, đổi mới phương thức 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về nhà nước pháp quyền. Ngay tại Việt Nam, quan niệm về nhà nước pháp quyền cũng khá phong phú. Chẳng hạn, nhà nước pháp quyền là toàn thể một quổc gia có trách nhiệm thực hiện công lí, phục tùng pháp luật và …

10 Xây dựng Nhà nước pháp quyền vì dân

Xây dựng Nhà nước pháp quyền vì dân
 • Tác giả: baodongnai.com.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 3.14 (397 vote)
 • Tóm tắt: · Vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam luôn là một nội dung quan trọng trong đường lối của Đảng, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thứ nhất, để xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, các cơ quan Nhà nước và nhân viên Nhà nước phải đề cao sự minh bạch trong hoạt động của mình. Khi minh bạch, sẽ hạn chế được tham nhũng và để minh bạch, cứ theo luật mà làm. Minh bạch thì Nhà …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi