Không thể bỏ qua 10+ các chi phí được trừ khi tính thuế tncn tốt nhất bạn nên biết

1 Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 • Tác giả: dailythuequangninh.com
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 4.92 (636 vote)
 • Tóm tắt: Đại lý thuế A&T tổng hợp các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau: Căn cứ Pháp lý: + Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh …

2 Công tác phí, tiền điện thoại, tiền đi lại có được tính vào chi phí được trừ không?

 • Tác giả: taxservices.com.vn
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 4.6 (277 vote)
 • Tóm tắt: thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính hợp pháp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Các chứng từ, hóa đơn trong quá trình đi lại: Như vé máy bay, thẻ lên máy bay, vé tàu xe, hóa đơn phòng nghỉ, hóa đơn taxi,….(Nếu > 20tr thì phải chuyển khoản) 4. Được quy định cụ thể ĐIỀU KIỆN HƯỞNG VÀ MỨC HƯỞNG trong Quy chế tài chính hoặc …

3 Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 4.53 (596 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp phát sinh rất nhiều các chi phí khác nhau. Có chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế thu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần …

4 Chi phí du lịch được trừ và có tính thuế TNCN?

Chi phí du lịch được trừ và có tính thuế TNCN?
 • Tác giả: gonnapass.com
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.28 (530 vote)
 • Tóm tắt: · Về cơ bản, chi phí đi du lịch được trừ khi tính thuế TNDN tùy theo từng thời điểm. Về thuế TNCN, hiện nay có một số quan điểm khác nhau
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chi phí đi du lịch của công ty được trừ khi tính thuế TNDN nếu tổng chi phí không qua 1 tháng lương binh quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp từ kỳ tính thuế năm 2014 (Trước đó chi phí này thường bị xem là không liên quan sản …

5 Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 2021

 • Tác giả: ketoanthienung.com
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 4.12 (372 vote)
 • Tóm tắt: Theo đó Mức miễn thuế TNCN của các khoản phụ cấp này như sau: … được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chi phí đi du lịch của công ty được trừ khi tính thuế TNDN nếu tổng chi phí không qua 1 tháng lương binh quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp từ kỳ tính thuế năm 2014 (Trước đó chi phí này thường bị xem là không liên quan sản …

6 Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và chi phí không được trừ

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và chi phí không được trừ
 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 3.83 (364 vote)
 • Tóm tắt: Chi phí được trừ bao gồm các … thì phải khấu trừ 5% thuế TNCN 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 28/04/2021 công ty ABC nộp tờ khai thuế GTGT Quý 1/2021, theo số liệu trên tờ khai đó thì công ty phải nộp 100 triệu đồng tiền thuế GTGT quý 1, nhưng công ty đã quên không nộp tiền thuế GTGT đó mà chỉ nộp tờ khai. Theo quy định, thời hạn nộp …

7 Khi nào thuế TNCN được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 3.59 (509 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.37 quy định các khoản chi không được tính vào chi phí được trừ trừ khi xác 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua đó thuế thu nhập cá nhân được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp- Thuế thu nhập cá nhân không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là số tiền thuế do doanh nghiệp khấu trừ trên …

8 Cá nhân nước ngoài có được trừ các khoản phí bảo hiểm bắt buộc đã nộp ở nước ngoài vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Cá nhân nước ngoài có được trừ các khoản phí bảo hiểm bắt buộc đã nộp ở nước ngoài vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không?
 • Tác giả: vinabookkeeping.com
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 3.58 (270 vote)
 • Tóm tắt: Vậy các loại bảo hiểm này có được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN tại Việt Nam hay không? Chúng tôi xin được chia sẻ một số quy định về vấn đề 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế …

9 CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
 • Tác giả: ebh.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 3.32 (264 vote)
 • Tóm tắt: · Thuế TNCN hiện nay không áp dụng đối với các cá nhân có thu nhập thấp … sẽ không được tính khoản giảm trừ gia cảnh nên chỉ cần có thu nhập 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bởi đây là khoản có liên quan trực tiếp với tiền lương, tiền công của người lao động. Tuy nhiên, các phương thức để tính thuế theo đánh giá của nhiều người là khá phức …

10 Các khoản tính thuế thu nhập cá nhân chịu thuế TNCN 2021

 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 3.07 (410 vote)
 • Tóm tắt: Nghĩa là: Trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp nêu trên là Không tính thuế TNCN … Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bởi đây là khoản có liên quan trực tiếp với tiền lương, tiền công của người lao động. Tuy nhiên, các phương thức để tính thuế theo đánh giá của nhiều người là khá phức …

11 CÁC KHOẢN CHI KHÁC KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2

 • Tác giả: emc.vn
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 2.95 (168 vote)
 • Tóm tắt: CÁC KHOẢN CHI KHÁC KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2 · Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; · Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm …

12 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 2.73 (59 vote)
 • Tóm tắt: Quy định các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN: Các khoản được miễn thuế TNCN; Các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN, miễn trừ thuế thu nhập cá nhân mới 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trường hợp DN mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm …

13 Các khoản được trừ khi tính thuế TNCN năm 2021

 • Tác giả: bepro.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 2.66 (88 vote)
 • Tóm tắt: · Nội dung các khoản được trừ khi tính thuế TNCN · Mức khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục · Tiền điện thoại · Tiền xe đưa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các khoản được trừ khi tính thuế TNCN năm 2021 cụ thể là những khoản nào, được giảm ra sao? Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập chịu thuế sẽ phải kê khai các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Tuy nhiên, một số khoản …

14 Điều kiện để các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tác giả: ketoanacp.com
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 2.52 (157 vote)
 • Tóm tắt: Chi phí được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN phải thỏa mãn những điều kiện nào? Xin mời các bạn tham khảo bài viết của Kế toán ACP dưới đây
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Kinh Doanh

Related Posts

Lưu ngay 10 một trong những chức năng của thị trường là gì tốt nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về một trong những chức năng của thị trường là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ cách phát triển thương hiệu tốt nhất bạn cần biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về cách phát triển thương hiệu hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10 kế hoạch triển khai dự án tốt nhất bạn cần biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về kế hoạch triển khai dự án hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

List 17 các hình thức pr online hot nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về các hình thức pr online hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ cách copy link facebook trên máy tính tốt nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về cách copy link facebook trên máy tính hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

List 6 cách gửi video qua messenger không bị mờ hay nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cách gửi video qua messenger không bị mờ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng