Tổng hợp 10+ bút toán kết chuyển lãi lỗ hot nhất

1 Bước 7: Kết chuyển lãi lỗ và tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

 • Tác giả: help.amis.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 5 (821 vote)
 • Tóm tắt: Đây cũng là một trong những căn cứ để lấy số liệu lên các báo cáo tài chính trong kỳ. Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà thực hiện bút toán kết chuyển 

2 Cần hỏi Bút toán kết chuyển lãi/lỗ đầu năm

 • Tác giả: congdongketoan.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 4.69 (530 vote)
 • Tóm tắt: · dạ cách hạch toán. Sang năm 2021 mình phải hạch toán thế nào và có phải điều chỉnh lại sổ sách và BCTC năm 2019 và 2020 k ạ? 23 

3 HDSD – Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm (nếu có) – ketoan.cloud

 • Tác giả: ketoan.cloud
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.47 (517 vote)
 • Tóm tắt: · Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước; Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

4 Các Bút Toán Kết Chuyển Lãi Lỗ Đầu Năm, Cuối Năm – Cách Hạch Toán Chi Tiết

Các Bút Toán Kết Chuyển Lãi Lỗ Đầu Năm, Cuối Năm - Cách Hạch Toán Chi Tiết
 • Tác giả: leanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 4.39 (416 vote)
 • Tóm tắt: Kết quả hoạt động khác. Tuy nhiên sau mỗi kỳ kế toán năm, DN sẽ phát sinh kết quả hoạt động kinh doanh có thể lãi hoặc lỗ. Kết quả này 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số lỗ sẽ được kết chuyển toàn bộ và liên tục cho những năm liên tục tiếp theo, thời gian không quá 5 năm kể từ năm tiếp theo phát sinh lỗ. Trường hợp quá thời hạn 5 năm mà số lỗ chưa được chuyển hết, thì không được chuyển vào thu nhập của những năm …

5 Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm

Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm
 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2021
 • Đánh giá: 4.1 (454 vote)
 • Tóm tắt: · TK 4211: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước · Trường hợp TK 4212 có số dư bên Nợ đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp năm trước lỗ: bút toán 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những tính năng này hỗ trợ nghiệp vụ kế toán để kế toán viên tại các doanh nghiệp “dễ thở hơn” khi thực hiện công việc của mình. Anh/chị kế toán viên quan tâm và muốn trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS có thể đăng ký dùng thử 15 …

6 Kết chuyển lãi lỗ đầu năm: Hạch toán – Định khoản

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 3.85 (316 vote)
 • Tóm tắt: + TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước. + TK 4212: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những tính năng này hỗ trợ nghiệp vụ kế toán để kế toán viên tại các doanh nghiệp “dễ thở hơn” khi thực hiện công việc của mình. Anh/chị kế toán viên quan tâm và muốn trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS có thể đăng ký dùng thử 15 …

7 Các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 200 chi tiết

 Các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 200 chi tiết
 • Tác giả: accnet.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 3.7 (276 vote)
 • Tóm tắt: · 3.6 Hạch toán kết chuyển chi phí lãi lỗ. Hạch toán kết chuyển các chi phí khác. Nợ TK 911. Có TK 632 – Giá vốn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bút toán kết chuyển cuối kỳ là nghiệp vụ kế toán thực hiện kết chuyển các loại tài khoản 5,6,7,8 sang tài khoản loại 9 nhằm mục đích xác định thu nhập ròng của doanh nghiệp. Dựa vào các bút toán kết chuyển này để đưa ra kết luận để xác định thu nhập …

8 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 3.44 (401 vote)
 • Tóm tắt: Cách hạch toán kết chuyển cuối kỳ theo Thông tư 133 và 200 như: Bút toán kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển lãi lỗ, Doanh thu, chi phí, giá vốn, xác định kết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bút toán kết chuyển cuối kỳ là nghiệp vụ kế toán thực hiện kết chuyển các loại tài khoản 5,6,7,8 sang tài khoản loại 9 nhằm mục đích xác định thu nhập ròng của doanh nghiệp. Dựa vào các bút toán kết chuyển này để đưa ra kết luận để xác định thu nhập …

9 Các bút toán hạch toán, kết chuyển định kỳ

Các bút toán hạch toán, kết chuyển định kỳ
 • Tác giả: htttdn.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 3.25 (540 vote)
 • Tóm tắt: Kết chuyển lãi – lỗ … chia sẻ việc tập hợp các bút toán hạch toán, các bút toán kết chuyển định kỳ. … Trường hợp TK 4212 có số dư Có ( lãi ) – DN lãi :
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bút toán kết chuyển cuối kỳ là nghiệp vụ kế toán thực hiện kết chuyển các loại tài khoản 5,6,7,8 sang tài khoản loại 9 nhằm mục đích xác định thu nhập ròng của doanh nghiệp. Dựa vào các bút toán kết chuyển này để đưa ra kết luận để xác định thu nhập …

10 Hướng dẫn cách hạch toán lãi lỗ, lập bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Hướng dẫn cách hạch toán lãi lỗ, lập bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm
 • Tác giả: hoadondientu.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 3.12 (313 vote)
 • Tóm tắt: · Khi kết chuyển lãi lỗ, không được chuyển số lỗ lớn hơn số lãi, chỉ được chuyển bằng hoặc nhỏ hơn lãi. · TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính. Doanh nghiệp có thể có lãi hoặc bị lỗ, công việc doanh nghiệp cần làm là cộng lãi hoặc trừ lỗ vào năm tài chính tiếp …

11 Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 2.89 (73 vote)
 • Tóm tắt: Chỉ được chuyển lỗ khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh là lãi. – Chuyển lỗ liên tục, chuyển toàn bộ lỗ nhưng tối đa không quá số lãi trong kỳ. – Thời gian 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính. Doanh nghiệp có thể có lãi hoặc bị lỗ, công việc doanh nghiệp cần làm là cộng lãi hoặc trừ lỗ vào năm tài chính tiếp …

12 Cách kết chuyển bút toán cuối tháng trong doanh nghiệp – KTĐM

 • Tác giả: ketoanducminh.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 2.82 (86 vote)
 • Tóm tắt: · I. Bút toán kết chuyển lỗ lãi đầu năm · II. Các bút toán kết chuyển cuối kỳ · 16 : Nếu Doanh thu Lỗ, kế toán hạch toán lợi nhuận chưa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý: Sau khi thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu và chi phí xác định kết quả kinh doanh trên tài khoản từ loại 5 đến tài khoản loại 9 Tổng số phát sinh bên Nợ và Tổng số phát sinh bên có bằng nhau -> Tài khoản từ loại 5 đến loại 9 không còn …

13 Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng

 • Tác giả: manual.nhanh.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 2.78 (116 vote)
 • Tóm tắt: chuyển cuối kỳ năm tài chính, Hạch toán Kết chuyển chi phí, kết chuyển giá vốn, kết chuyển doanh thu, kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển lãi lỗ cuối năm
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý: Sau khi thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu và chi phí xác định kết quả kinh doanh trên tài khoản từ loại 5 đến tài khoản loại 9 Tổng số phát sinh bên Nợ và Tổng số phát sinh bên có bằng nhau -> Tài khoản từ loại 5 đến loại 9 không còn …

14 Kết chuyển lãi lỗ là gì? Từ A- Z các vấn đề về kết chuyển lãi lỗ trong mọi doanh nghiệp

Kết chuyển lãi lỗ là gì? Từ A- Z các vấn đề về kết chuyển lãi lỗ trong mọi doanh nghiệp
 • Tác giả: es-glocal.com
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 2.59 (115 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, cuối mỗi một kỳ kế toán doanh nghiệp sẽ phát sinh kết quả hoạt động kinh doanh. Đó là Doanh nghiệp có lãi hoặc bị lỗ để làm cơ sở cho 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn thời gian chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp …

15 Cách kết chuyển lãi lỗ đầu năm tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả: hyp.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.59 (115 vote)
 • Tóm tắt: Kết chuyển lãi lỗ đầu năm Các Bút Toán Hạch Toán Kế Toán Cuối Tháng Tại Doanh Nghiệp Cách lập báo cáo tài chính cuối năm trên Excel Hướng Dẫn Hạch Toán Kế
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn thời gian chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Rất Hay

Related Posts

Bỏ túi 10+ ảnh chế chủ nợ và con nợ tốt nhất hiện nay

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về ảnh chế chủ nợ và con nợ hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Khám phá 10+ tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bỏ túi 10+ thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về thủ tục chuyển hộ khẩu hà nội hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

List 10+ mở thẻ tín dụng acb online tốt nhất bạn cần biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về mở thẻ tín dụng acb online hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Tổng hợp 10+ mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất bạn nên biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về mặt tiền cửa hàng đẹp hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất bạn cần biết

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về thẻ nhớ 4g bao nhiêu tiền hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín